ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Pieszy na drodze - zasady poruszania się pieszych

W okresie jesienno-zimowym, gdy widoczność na drodze jest dużo gorsza, piesi są szczególnie narażeni na potrącenie. Jak uniknąć takiego wypadku? Przypominamy podstawowe zasady poruszania się pieszych.

 

Ile pieszych ginie na drogach - wypadki w 2020 roku

Z danych Policji wynika, że w 2020 r. piesi spowodowali 1385 wypadków, w których zginęło 301 osób. Najczęstsze przyczyny wypadków z winy pieszych to:

 • wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
 • przekraczanie jezdni w miejscu do tego niedozwolonym,
 • wejście na jezdnię mimo czerwonego światła,
 • wejście na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody,
 • leżenie, stanie lub siedzenie na jedni.

W ubiegłym roku wypadki najczęściej powodowali piesi w wieku od 40 do 59 lat (414 wypadków) i powyżej 60 lat (365 wypadków). Do niemal 230 wypadków przyczynili się nieletni piesi.

Najczęściej do wypadków, w których stwierdzono winę pieszych, dochodziło w tych miesiącach, w których dni są najkrótsze, czyli grudniu, styczniu i lutym.

W 2020 r. do 2871 wypadków doszło na przejściach dla pieszych. Ta liczba może świadczyć o tym, że nie wszyscy piesi oraz kierowcy wiedzą, jakie zasady obowiązują na przejściach.

Piesi na drodze - kiedy to możliwe?

Wielu pieszych błędnie zakłada, że obowiązki mają jedynie osoby kierujące pojazdami. Tymczasem w kodeksie drogowym znajduje się obszerny rozdział dotyczący ruchu pieszych. Kiedy i jak pieszy powinien poruszać się po drodze? Oto podstawowe zasady:

 • Piesi mają obowiązek korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. Jeżeli jednak nie ma ani chodnika, ani drogi dla pieszych, to mogą skorzystać z pobocza.
 • Piesi mogą korzystać z jezdni, jeżeli nie ma pobocza lub czasowo jest ono wyłączone z użycia. Wówczas jednak ruch pieszych na drodzepowinien odbywać się w taki sposób, aby pieszy znajdował się jak najbliższej krawędzi jezdni i ustąpił miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Dodatkowo pieszy musi pamiętać o tym, aby iść lewą stroną drogi - zasada ta dotyczy też korzystania z pobocza.
 • Jeżeli piesi poruszają się po drodze, to muszą iść jeden za drugim. Wyjątkiem od tej zasady są drogi o małym ruchu, gdy piesi poruszają się w warunkach dobrej widoczności.

Ruch pieszych na drodze nie jest bezpieczny. Aby zminimalizować ryzyko wypadku i podnieść bezpieczeństwo pieszych na drodze, mają oni obowiązek korzystać z elementów odblaskowych, np. kamizelki odblaskowej. Dotyczy to sytuacji, gdy pieszy porusza się po zmierzchu poza  obszarem zabudowanym.

Powyższe zasady nie dotyczą strefy zamieszkania. Tam piesi na drodze mają pierwszeństwo i mogą korzystać z jezdni.

Pieszy na ścieżce rowerowej - zasady

Co do zasady ścieżka rowerowa przeznaczona jest dla rowerzystów, jednak są sytuacje, gdy mogą z niej korzystać również piesi. Pieszy idący po drodze dla rowerów może się na niej znaleźć, gdy:

 • Nie ma chodnika lub pobocza. Wówczas pieszy może skorzystać ze ścieżki rowerowej, przy czym musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne, które nie mają takiego obowiązku.
 • Nie ma możliwości skorzystania z chodnika lub pobocza, np. wówczas, gdy odbywa się ich remont. Wówczas sytuacja wygląda analogicznie - pieszy może znaleźć się na ścieżce rowerowej, ale również musi pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa rowerzystom.

W powyższych dwóch sytuacjach piesi mogą korzystać ze ścieżki rowerowej. W pozostałych przypadkach powinni korzystać z chodnika (drogi) dla nich przeznaczonego.

 

Co to jest kolumna pieszych - definicja

Zgodnie z kodeksem drogowym kolumna pieszych (z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat) może poruszać się tylko prawą stroną jezdni. Co to jest kolumna pieszych? Definicja znajdująca się w kodeksie drogowym brzmi następująco: „zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę”.

Piesi poruszający się w kolumnie mogą iść obok siebie. Ile osób pieszych może iść obok siebie w kolumnie? Ich liczba nie może przekraczać:

 • czterech osób - w przypadku zwykłych kolumn,
 • sześciu osób - gdy mowa o kolumnie wojskowej.

Dodatkowym warunkiem jest to, aby kolumna nie zajmowała więcej niż połowy szerokości jezdni.

Jeżeli kolumna składa się z pieszych do 10 lat, to mogą oni iść w kolumnie jedynie dwójkami. Wymogiem jest też, aby taka kolumna poruszała się pod nadzorem co najmniej jednej dorosłej osoby.

Kolumny pieszych muszą być prawidłowo oznakowane. Dotyczy to sytuacji, gdy poruszają się one w warunkach niedostatecznej widoczności. Wówczas zarówno pierwsza, jak i ostatnia osoba z lewej strony powinna nieść latarkę - odpowiednio z białym i czerwonym światłem.

Przepisy kodeksu drogowego precyzują też ruch kolumn pieszych, a dokładniej maksymalną długość kolumn oraz odległość między nimi. Kolumna nie może mieć więcej niż 50 metrów, a jeżeli kolumn pieszych jest więcej niż jedna, to odległość między poszczególnymi kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

Nowe zasady pierwszeństwa pieszych - co się zmieniło w 2021 roku?

Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych na drodze, od 1 czerwca 2021 r. obowiązują nowe zasady. Każdy pieszy:

 • wchodzący czy przechodzący przez jezdnię lub torowisko ma obowiązek zachować szczególną ostrożność,
 • znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem,
 • wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem - wyjątkiem jest tramwaj,
 • ma zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych (w tym telefonu) podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko lub w czasie korzystania z przejścia dla pieszych.

Oznacza to, że - analogicznie jak ma to miejsce teraz - pieszy nie zawsze będzie miał pierwszeństwo. Jednocześnie kierowcy w dalszym ciągu będą zobowiązani zachować szczególną ostrożność, zbliżając się do przejścia dla pieszych.

Piesi w dalszym ciągu będą mogli przejść przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, ale tylko wówczas, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m.

Pasy na ścieżce rowerowej - kto ma pierwszeństwo?

Kto ma pierwszeństwo, jeżeli drogę rowerową przecinają pasy - pieszy czy rowerzysta? Przepisy są identyczne jak w przypadku dróg, na których znajdują się przejścia dla pieszych. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach pieszy będzie miał pierwszeństwo przed rowerzystą. Na przejściu przez ścieżkę rowerową pieszego również obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności - przed wejściem na przejście powinien się upewnić, czy nie spowoduje to kolizji.

Rowerzyści muszą ustąpić pierwszeństwa tym pieszym, którzy znajdują się już na przejściu dla pieszych - wówczas to właśnie pieszy ma pierwszeństwo.

 

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również