ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Podatek od kupna samochodu: kiedy płacić PCC i ile wynosi?

Kupując auto z drugiej ręki, musisz odprowadzić podatek od kupna samochodu. Wyjaśniamy, ile trzeba zapłacić i jakich formalności należy dopełnić, żeby prawidłowo rozliczyć z fiskusem podatek od wzbogacenia.

Podatek PPC - co to jest?

PCC (pot. zwany podatkiem od wzbogacenia) jest podatkiem pobieranym od zawartych umów lub wykonanych czynności cywilnoprawnych, obowiązującym od 1 stycznia 2001 r. na podstawie Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek zapłacenia PCC występuje wówczas, gdy zawieramy:

 • umowę sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych,

 • umowę pożyczki,

 • umowę darowizny (dot. przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy),

 • umowę dożywocia,

 • umowę o podział spadku oraz umowę o zniesienie współwłasności (dot. spłat lub dopłat),

 • ustanowimy hipotekę,

 • umowę depozytu nieprawidłowego,

 • umowę spółki (akty założycielskie),

 • ustanowimy odpłatne użytkowania lub służebność.

Kiedy zapłacimy podatek od kupna samochodu?

Kupując samochód, jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Ale nie zawsze. To, czy będziemy musieli zapłacić podatek od wzbogacenia, zależy od tego:

 • czy auto jest nowe, czy używane,

 • czy auto nabywamy w Polsce, czy sprowadzamy je zza granicy,

 • ile kosztuje,

 • kto je sprzedaje.

W przypadku aut prosto z salonu PCC nie obowiązuje. Od samochodów z pierwszej ręki naliczany jest VAT, który jest przez sprzedawców uwzględniony już w cenie nowego pojazdu.

Z uwagi na to, że podatek PCC dotyczy czynności cywilnoprawnych z umów sprzedaży zawieranych na terenie Polski, podatku nie odprowadzamy od aut kupowanych za granicą. W przypadku sprzedaży transgranicznych zamiast PCC, naliczana jest akcyza.

PCC należy opłacić wówczas, gdy auto kupujemy od osoby prywatnej. Jeśli sprzedawca jest płatnikiem VAT (przedsiębiorcą), transakcja odbywa się na fakturę, a rozliczenie należności względem urzędu skarbowego leży po stronie zbywcy. 

Podatek za samochód nie jest naliczany również wtedy, gdy wartość auta nie przekracza 1000 zł. 

Ile wynosi opłata skarbowa za samochód?

Wysokość podatku od zakupu samochodu to 2 proc. wartości rynkowej pojazdu. Należy jednak mieć na uwadze, że nie liczy się kwota nabycia wymieniona na umowie, a cennik samochodów używanych urzędu skarbowego, uwzględniający rynkową wartość pojazdu. To na jego podstawie ustalona zostanie opłata skarbowa za auto.

Niższą wartość niż wskazana fiskus będzie mógł przypisać pojazdowi wtedy, gdy do opodatkowania zgłaszamy uszkodzony samochód. Nie wystarczy jednak samo słowo nabywcy. Uszkodzenia mające wpływ na obniżenie ceny trzeba udokumentować (np. przedstawić kosztorys naprawy lub dokumentację fotograficzną). 

Jeśli nie zgadzamy się z wysokością PPC podaną przez fiskusa po oszacowaniu wartości na podstawie tabel, jakimi dysponuje urząd, możemy zgłosić sprzeciw. W tej sytuacji wycena zostanie zlecona rzeczoznawcy. Jeżeli w opinii biegłego wartość samochodu będzie się różnić o ponad 33 proc. od wartości pierwotnie wskazanej przez urząd, koszt pracy rzeczoznawcy (ok. 500 zł) pokryje petent.

Jak wypełnić formularz PCC-3?

Z opłaceniem podatku od kupna samochodu nie powinniśmy zwlekać. PCC należy wpłacić na konto fiskusa w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. By to zrobić, należy wypełnić formularz PCC-3. Do uzupełnienia dokumentu będą potrzebne następujące dane:

 • NIP lub PESEL,

 • marka i model pojazdu,

 • numer nadwozia,

 • rok produkcji,

 • stan licznika,

 • kwota wyliczonego podatku

Jeśli samochód jest nabywany w ramach współwłasności, nabywcy powinni uzupełnić formularz PCC-3/A.

Jak zapłacić podatek PCC?

Wypełniony formularz należy złożyć elektronicznie, w centrum obsługi w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub wysłać pocztą. Podatek od kupna samochodu opłacimy w kasie urzędu lub przelewem.

Nieopłacony podatek od kupna samochodu - konsekwencje

Nieopłacenie podatku PCC od zakupu samochodu jest wykroczeniem skarbowym, za które grozi kara od 168 do 33600 zł. Grzywny możemy uniknąć, jeśli fakt nieopłacenia podatku w terminie zgłosimy fiskusowi sami w postaci tzn. czynnego żalu. Wówczas możemy zostać zobowiązani jedynie do uregulowania należności i ustawowych odsetek za opóźnienie.

Obowiązek zapłaty podatku od zakupu auta ulega przedawnieniu po upływie 5 lat. 

Kto jest zwolniony z podatku od zakupu samochodu?

Przepisy dopuszczają uzyskanie zwolnienia z zapłaty podatku od zakupu używanego samochodu, jeśli nabywcą jest osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dotyczy wszystkich schorzeń) albo lekkim stopniu niepełnosprawności związanej ze schorzeniami narządów ruchu. Ulga PCC obowiązuje jedynie wtedy, gdy auto jest nabywane do zaspokojenia własnych potrzeb.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również