ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Podatek od psa – jak to ugryźć?

W Polsce istnieje wiele podatków, o których „zwyczajni” obywatele często nie mają pojęcia. Jedną z takich mało znanych opłat na rzecz skarbu państwa czy samorządu jest podatek od psa, a właściwie podatek od posiadania psa, który jest regulowany art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31).

Gdzie zarejestrować psa?

Rejestracja psa w urzędzie gminy jest darmowa i nieobowiązkowa, chyba że dany organ samorządowy wymaga uiszczania opłaty za posiadanie psa. Rejestracji należy dokonać w ciągu dwóch miesięcy od narodzin lub nabycia psa.

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Każda rada gminy samodzielnie ustala, czy wprowadza obowiązek uiszczania opłaty za psa, jednak często, mimo jego powstania, właściciele czworonogów o nim nie wiedzą lub po prostu go nie wypełniają. Warto wiedzieć, że posiadacze ras uznawanych za agresywne powinni uiścić tę opłatę niezależnie od tego, czy w danej gminie został wprowadzony obowiązek odprowadzenia podatku za psa. Tego typu opłaty pobiera się wyłącznie od osób fizycznych, które posiadają psy. Osoby prawne i jednostki organizacyjne (np. policja) są z tego obowiązku zwolnione.

Podatek od posiadania psa należy odprowadzić w odpowiednim terminie, czyli do 30 kwietnia każdego roku. Jeśli pies trafił do obecnego właściciela w połowie roku, opłata jest zmniejszona o 50 proc. Pieniądze z tego podatku z założenia powinny być przekazywane na zapewnienie infrastruktury przyjaznej zwierzętom i ich właścicielom, np. rozmieszczanie pojemników na psie odchody, jak również na opiekę nad zwierzętami, np. darmowa sterylizacja/kastracja  psów przygarniętych z ulicy lub przebywających w domach osób w trudnej sytuacji finansowej.

Ile wynosi podatek od psa?

Opłata za psa zależna jest od władz samorządowych, a decyzja ta jest podejmowania w formie uchwały rady gminy. Może być ona różna ze względu na wielkość i rasę psa. Wysokość podatku od zwierząt jednak nie może być wyższa niż maksymalna stawka określona w danym roku. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyjął, że w roku 2022 podatek od posiadania psa nie może przekroczyć 135 zł.

Odpowiedź na pytanie, ile wynosi podatek od psa i szczegółowe zagadnienia z tym związane znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej danej gminy, a także kontaktując się z tym organem telefonicznie, bądź osobiście.

Karą za niepłacenie podatku za psa w miejscach, gdzie jest to obligatoryjne, jest wszczęcie postępowania podatkowego.

Warto wiedzieć, że niekiedy władze gminy zwalniają z obowiązku podatkowego osoby, których pies pochodzi ze schroniska, ma wszczepiony chip lub zrobiony tatuaż.

Podatek od psa – gdzie obowiązuje?

Jak już wspominaliśmy, dokładnych informacji na temat tego, czy w danej gminie obowiązuje podatek od posiadania psa, należy szukać na stronie internetowej urzędu. Coraz więcej samorządów decyduje się na likwidację tej opłaty. Jako ciekawostkę można dodać, że w 2022 roku podatek za psa trzeba zapłacić m.in. w Krakowie (36 zł), Policach (70 zł), Rudzie Śląskiej (72 zł) oraz w Sopocie (72 zł). Podatku za psa nie zapłacą właściciele czworonogów z Rzeszowa, Zawiercia, Warszawy, Bydgoszczy, Poznania, czy też Szczecina.

Podatek od psa – kto jest zwolniony? Czy emeryci płacą podatek za psa?

Ustawodawca w przypadku podatku od zwierząt domowych przewidział zwolnienia z tego obowiązku. W związku z tym za czworonoga nie wnoszą opłaty:

  • osoby powyżej 65 roku życia, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe;

  • osoby płacące podatek rolny od gospodarstw rolnych, pod warunkiem, że posiadają maksymalnie dwa psy;

  • osoby niepełnosprawne, posiadające psa asystującego – w świetle ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu posiadania jednego psa – wedle powyższej ustawy;

  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności.

Podatek od psa na wsi – czy obowiązuje?

Jeśli w danej gminie wprowadzono obowiązek odprowadzania podatku za psa, to nie ma znaczenia, czy właściciele tych zwierząt mieszkają na wsi, czy w mieście – wszyscy posiadacze czworonogów powinni uiścić tę opłatę. Trzeba przy tym pamiętać, że osoby płacące podatek rolny nie muszą płacić podatku od posiadania do dwóch psów, zatem wielu mieszkańców uniknie tego obowiązku.

Gdzie zapłacić podatek za psa?

Jeżeli dany organ samorządowy zadecydował, że trzeba płacić podatek za psa, wówczas o dokładnej kwocie decyduje rada gminy (więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej danej gminy). Zapłacić ją można na trzy sposoby:

  • osobiście w kasie gminy,

  • przelewem,

  • u inkasenta, tj. osoby wyznaczonej przez gminę.

Należy mieć na względzie, że zarówno obowiązek, kwota, jak i inne zagadnienia związane z koniecznością wniesienia opłaty oraz rejestracji za psa, są ustalane indywidualnie przez samorządy. Sytuacja może się zmieniać z roku na rok, dlatego, aby uniknąć nieprzyjemności (kary za niepłacenie podatku za psa), należy się skontaktować z właściwym organem i zasięgnąć niezbędnych informacji.

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również