ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Podstawowe wykluczenia i ograniczenia w ubezpieczeniach AC

Autocasco to ubezpieczenie od uszkodzeń, zniszczeń i strat odniesionych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych (zderzeń, kolizji etc.), a także uszkodzeń pojazdów mechanicznych przez osoby trzecie oraz kradzieży.

Czy warto decydować się na AC?

W przeciwieństwie do OC, polisa AC ma charakter dobrowolny. Decydują się na nią kierowcy, którzy chcą móc w przyszłości otrzymać pomoc finansową w przypadku ewentualnych napraw ich samochodów, motocykli, przyczep etc.

Rekompensata obowiązuje, gdy straty powstały wskutek kolizji drogowej z innym pojazdem, drzewem, budynkiem, a nawet zwierzęciem. Jeśli chcemy zabezpieczyć auto od kradzieży, niezbędne będzie rozszerzenie ochrony (za dodatkową składką).

Kiedy ubezpieczyciel nie pokryje strat?

Nie wszystkie skutki zdarzeń drogowych będą pokryte przez ubezpieczenie. Do wyłączeń ochrony zalicza się szkody powstałe:

 • w pojeździe należącym do osoby innej niż ta, której dane widnieją w umowie ubezpieczeniowej,

 • wyrządzone umyślnie lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa ze strony właściciela pojazdu,

 • gdy kierowca (posiadacz pojazdu lub osoba upoważniona przez niego do kierowania) znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

 • gdy kierujący pojazdem nie posiadał wymaganych uprawnień,

 • gdy pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych lub nie był zarejestrowany,

 • w okolicznościach różniących się od tych wymienionych w zgłoszeniu szkody,

 • wskutek wyeksploatowania,

 • jeśli pojazd wykorzystany był do celów przestępczych,

 • wskutek działań wojennych,

 • gdy pojazd był użyty niezgodnie z przeznaczeniem lub podczas niewłaściwie przeprowadzonego rozładunku,

 • w przypadku kradzieży – gdy kluczyki do pojazdu były pozostawione w jego wnętrzu,

 • w elementach uszkodzonych przed zgłaszanym zdarzeniem, o ile nie były przedtem naprawione.

Pamiętajmy, że wszystkie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Przed podpisaniem umowy AC powinniśmy zapoznać się z nimi, by mieć świadomość tego, kiedy polisa nas nie chroni.

Zakres ochrony zależy od ubezpieczyciela

OWU są opracowywane przez każdy zakład ubezpieczeń odrębnie, dlatego ochrona polisy AC proponowanej przez jedną firmę może znacznie różnić się od warunków ubezpieczenia obowiązujących u konkurencji.

By wybrać dla najkorzystniejsze ubezpieczenie dla siebie, skontaktuj się z doradcami compero.pl lub skorzystaj z naszej porównywarki.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również