ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Podstawowe wykluczenia i ograniczenia w ubezpieczeniach podróży

Osobom, wykupującym polisę turystyczną w ostatniej chwili przed wyjazdem na wczasy, zwykle towarzyszy pośpiech. Mimo tego warto zarezerwować kilka chwil na zapoznanie się z warunkami umowy ubezpieczeniowej, którą zamierzamy podpisać. Pozwoli to uniknąć rozczarowań, gdy w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia na urlopie okaże się, że nasza polisa owej sytuacji nie obejmowała.

Zapoznaj się z OWU

Ogóle warunki ubezpieczenia (OWU) to obowiązkowa lektura dla każdej osoby, decydującej się na ubezpieczenie (i to nie tylko turystyczne).

Mimo że często odstrasza nas liczba stron, z którymi trzeba się zapoznać, podpisując umowę, to warto zwrócić uwagę przynajmniej na paragrafy dotyczące zakresu ochrony oraz wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Lepiej jeszcze przed szkodą mieć świadomość tego, kiedy będziemy mogli liczyć na wypłatę odszkodowania, niż zapoznawać się z tymi informacjami już po wystąpieniu przykrego zdarzenia.

Najczęstsze wykluczenia

W ramach polisy turystycznej zwykle sprzedawany jest pakiet ubezpieczeń: KL (kosztów leczenia), NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), OC (odpowiedzialności cywilnej), assistance, ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego. By być świadomym korzyści, jakie zyskamy dzięki nabytym polisom, trzeba zapoznać się z warunkami każdego z tych ubezpieczeń.

Warto podkreślić, że większość ofert polis turystycznych nie przewiduje wypłaty świadczeń w zakresie szkód, które nastąpiły z winy ubezpieczonego lub jego rażącego niedbalstwa.

Jeśli wychodzimy w wysokie góry jedynie w klapkach i bez niezbędnego osprzętu, zbaczając z wyznaczonych tras, możemy zapomnieć o ochronie z tytułu NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Podobnie gdy do wypadku dojdzie umyślnie z naszej winy bądź wskutek wdania się w bójki, akcje protestacyjne czy zamieszki. Z prawa do otrzymania świadczenia wyklucza także kierowanie pojazdami bez uprawnień.

Nie pomoże także ubezpieczenie bagażu, gdy zaginie nam wraz z nim znajdujące się wewnątrz walizki laptop czy karty płatnicze. Ten typ polisy obejmuje zwykle tylko rzeczy codziennego użytku, takie jak ubrania czy kosmetyki. Poza wskazanymi liczyć będziemy mogli co najwyżej na zwrot kosztów przewożonej suszarki lub żelazka.

Na szczególną uwagę w doborze polis powinny zwrócić uwagę kobiety w zaawansowanej ciąży. O ile ubezpieczyciele zapewniają np. w ramach KL (ubezpieczenia kosztów leczenia) opiekę medyczną we wczesnej ciąży, o tyle w jej 33 tygodniu oraz podczas porodu panie mogą pozostawać bez prawa do świadczeń.

Suma ubezpieczenia to nie wszystko

By mieć świadomość tego, na jak wysokie odszkodowanie możemy liczyć w razie nieszczęśliwego zdarzenia, nie wystarczy poznać wartość sumy ubezpieczenia. Mimo, że ta może opiewać np. na kwotę 50 tys. zł, to nie oznacza, że tyle pieniędzy dostaniemy w przypadku złamania ręki. Wszystko zależy od limitów, jakie ustalił ubezpieczyciel dla poszczególnych urazów.

Limity odpowiedzialności ubezpieczyciela w polisach podróżnych mogą być określane:

 • procentowo (np. zwrot do 10% sumy ubezpieczenia w przypadku leczenia stomatologicznego),

 • kwotowo (w złotówkach bądź walucie obcej – najczęściej euro),

 • procentowo i kwotowo (np. 10 proc. sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 2000 zł w przypadku zakupu protez).

Najczęstsze limity

Najczęściej warunki ubezpieczeń podróżnych limitują świadczenia w zakresie:

ubezpieczenia kosztów leczenia

 • leczenia następstw chorób przewlekłych,

 • zakupu i naprawy protez,

 • leczenia stomatologicznego,

 • pomocy medycznej kobietom w ciąży (choć zazwyczaj jedynie powyżej 32 tygodnia ciąży),

ubezpieczenia assistance

 • kosztów zakwaterowania na czas rekonwalescencji,

 • kosztów zakwaterowania bliskiej osoby poszkodowanego na czas jego rekonwalescencji,

 • organizacji opieki nad dziećmi,

 • kosztów związanych z opóźnieniem podróży (np. zapewnienie posiłków),

 • pomocy tłumacza

 • pomocy prawnej,

 • pomocy psychologicznej,

 • pomocy w razie zagubienia, zniszczenia bądź kradzieży dokumentów,

ubezpieczenia OC

 • szkód majątkowych (zwykle do 10% sumy ubezpieczenia),

 • franszyzy integralnej (odszkodowanie nie jest wypłacane w przypadku szkód poniżej limitu – zwykle kilkuset złotych),

ubezpieczenia NNW

 • urazów (zwykle wypłata świadczenia następuje w oparciu o tabelę procentowego uszczerbku na zdrowiu, np. utrata nogi będzie oznaczała wypłatę 20% sumy ubezpieczenia)),

 • śmierci ubezpieczonego (niektóre zakłady ubezpieczeń wypłacają mniej niż 100% sumy ubezpieczenia),

ubezpieczenia bagażu

 • opóźnienia w dostarczeniu bagażu,

 • szkody w kosmetykach.

Wykupując polisę turystyczną, należy sprawdzić, na ile zakres ochrony, gwarantowany przez ubezpieczyciela zmniejsza się podczas pobytu za granicą. W wielu przypadkach ochrona jest znacznie ograniczana w przypadku państw spoza Unii Europejskiej.

Boisz się, że ubezpieczenie, które wybierzesz okaże się nie tak korzystne, jak uważałeś, podpisując umowę? Zadzwoń do ekspertów compero.pl! Dodarcy porównają dla Ciebie wszystkie oferty polis, dostępnych na rynku, byś mógł wybrać tę, która najlepiej spełnia Twoje oczekiwania.

Expert Compero Expert Compero

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również