ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Polisa OC chroni osoby trzecie, nie właściciela

Polisa OC chroni osoby trzecie, nie właściciela

Właściciele samochodów i innych pojazdów mechanicznych są zobowiązani do na wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Mało jednak kto wie, że wykupiona przez nas polisa swoją ochroną nie obejmuje nas, tylko tzw. osoby trzecie. Sprawdźmy, z czego to wynika.

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie, obok prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, powinien mieć przy sobie każdy kierowca. Kara za niewywiązanie się z tego zadania może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych, więc z punktu widzenia posiadacza pojazdu jest ona dość wysoka i może znacząco wpływać na jego domowe finanse.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Najprościej przez ubezpieczenie OC można zrozumieć polisę, która chroni ubezpieczonego od poniesienia kosztów wszelkich szkód, jakie wyrządził on osobom trzecim podczas poruszania się pojazdem mechanicznym. Warto pamiętać, że nie ma znaczenia, czy owa szkoda nastąpiła w czasie, gdy pojazd uczestniczył w ruchu drogowym, czy był zwyczajnie zaparkowany na parkingu przed domem.

Kim są osoby trzecie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za osoby trzecie uznaje się osoby nie pozostające w jednym gospodarstwie domowym oraz nie posiadające wspólnego majątku. Innymi słowy, osobą trzecią będzie dla nas osoba obca. Ale nie należy tego interpretować zbyt dosłownie: grono naszych bliskich znajomych też jest uważane za osoby obce (nie mieszkamy razem i nie łączą nas z nimi wspólne sprawy majątkowe).

Ubezpieczenie OC jest tak skonstruowane, że jego beneficjentami są osoby, którym posiadacz pojazdu wyrządził szkodę. To z polisy właściciela samochodu nastąpi wypłata odszkodowania, z której nastąpi ewentualna naprawa pojazdu osoby poszkodowanej. Niestety, uszkodzenia pojazdu sprawcy, powstałe w skutek zdarzenia drogowego, musi on pokryć z własnej kieszeni (ewentualnie z posiadanej przez siebie polisy autocasco).

Nie warto przepłacać

Wykupując obowiązkowe ubezpieczenie od  odpowiedzialności cywilnej szczególnie warto zwrócić uwagę na jego cenę. Rozbieżności pomiędzy różnymi Towarzystwami mogą sięgać nawet kilkaset złotych. Posiadacz pojazdu powinien jednak wybrać jak najtańszą ofertę. Wszystkie warunki ubezpieczenia OC są bowiem narzucone przez przepisy ustawy, a co za tym idzie, każdy ubezpieczyciel oferuje identyczny zakres ochrony. Nie ma zatem powodu, aby przepłacać.

Wykupiona polisa OC daje  posiadaczowi pojazdu poczucie, że w przypadku wyrządzenia przez niego szkody - nie będzie on musiał jej naprawiać z własnych pieniędzy. Jest to bardzo dobra informacja, zważywszy na fakt, że odszkodowania komunikacyjne często mogą opiewać na bardzo wysokie kwoty.

Jacek Kasperczyk
compero.pl

Jacek Kasperczyk Jacek Kasperczyk

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również