ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Polisy turystyczne: kiedy odszkodowania nie będzie?

Od firm ubezpieczeniowych ich klienci oczekują, że polisy zadziałają w każdej sytuacji i w każdym czasie, nie po to bowiem wydali pieniądze na zakup ubezpieczenia, by później firma ubezpieczeniowa odmówiła im wypłaty odszkodowania. Niestety często zbyt powierzchownie czytamy umowy i nie zwracamy należytej uwagi na zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Później są tego konsekwencje.

Warto wiedzieć, na co należy zwracać szczególną uwagę przy zakupie polis turystycznych i w jakich sytuacjach ubezpieczyciele mogą odmówić wypłaty odszkodowania. Jeżeli w polisie zabraknie pewnych zapisów i opcji, a szkoda nastąpi właśnie w tym zakresie, odszkodowania firma ubezpieczeniowa nie wypłaci.

Jeżeli w polisie zawarte będą zapisy o wyłączeniu ochrony podczas uprawiania sportów podwyższonego ryzyka lub sportów ekstremalnych, brania udziału w zawodach, ubezpieczyciele odszkodowania nie wypłacą, gdy właśnie w tych okolicznościach ubezpieczony ulegnie wypadkowi.

Jeżeli nabywając polisę podróżną, zabraknie jej rozszerzenia o ubezpieczenie bagażu, a stracimy go, wówczas firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania.

Są też inne powody, które będą skutkować utratą przez ubezpieczonego praw do odszkodowania. Będzie tak np. w przypadku niezastosowania się do konkretnych zapisów w umowie ubezpieczeniowej dotyczących terminów poinformowania ubezpieczyciela o nastąpieniu szkody.

Generalnie towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacą odszkodowań za wypadki będące skutkiem rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania, spożycia alkoholu lub znajdowania się pod wpływem narkotyków, próby popełnienie przestępstwa itd. Niezwykle ważne staje się więc przeczytanie listy wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej, przygotowując się do wykupienie polisy turystycznej. Jeśli sami nie potrafimy zrozumieć zawiłego języka, jakim zapisane są warunki umów, warto skorzystać z porady doradców ubezpieczeniowych. Nawet jeżeli będą to porady odpłatne, warto zasięgnąć opinii fachowców, by wybrać polisę, która rzeczywiście będzie nas na wakacjach czy urlopie chronić w możliwie najpełniejszy sposób.

Expert Compero Expert Compero

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również