poradnik

Porównanie ofert ubezpieczeń na życie. Krok po kroku

 • Expert Compero
 • NNW

Porównanie ofert ubezpieczeń na życie. Krok po kroku

Indywidualne ubezpieczenia na życie pozwalają na zabezpieczenie finansowe swojej rodziny przed ponoszeniem finansowych skutków po śmierci danej osoby. Możliwe jest też skorzystanie z ubezpieczenia, które będzie chroniło przed niedostatkiem samą osobę ubezpieczoną - w przypadku poważnego wypadku, utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej czy też zachorowania, które uniemożliwia prowadzenie zarobkowania.

Wybierając ubezpieczenie na życie dla siebie, w pierwszej kolejności musimy zastanowić się, jakie ubezpieczenie nas interesuje. W najbardziej elementarnej klasyfikacji polis na życie wyróżnia się ubezpieczenia:

 • indywidualne,
 • grupowe.

Porównując różne opcje polis na życie należy określić cel zakupu ubezpieczenia:

 • chęć zapewnienia finansowego zabezpieczenia dla bliskich na wypadek naszej śmierci (standardowy zakres polis na życie),
 • chęć zapewnienia sobie finansowego zabezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy po wypadku lub poważnym zachorowaniu,
 • chęć zgromadzenia pewnych oszczędności dla dziecka lub siebie samego, np. na emeryturze,
 • konieczność zabezpieczenia spłaty kredytu, np. hipotecznego,
 • ochrona na wypadek inwalidztwa lub ciężkiej choroby, uzależniającej daną osobę od pomocy i wsparcia innych.

Trzeba zastanowić się przy analizowaniu ofert ubezpieczeń na życie, jaki zakres polisy nas interesuje i wybrać do dalszego porównania wyłącznie te opcje, które zawierają odpowiednie ryzyka ubezpieczeniowe.

Nie trzeba ograniczać się do jednego ryzyka ubezpieczeniowego, bowiem standardową polisę ochrony życia ubezpieczonego można rozszerzyć o ubezpieczenie życia i dożycia czy o ubezpieczenie posagowe.

Suma ubezpieczenia

Jednym z najważniejszych parametrów wyboru ubezpieczenia na życie jest wysokość sumy ubezpieczeniowej, czyli sumy, która zostanie wypłacona z polisy osobom uposażonym na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wysokość świadczenia powinna być taka, aby pokryła ona podstawowe potrzeby osób uposażonych. Mniejsza suma ubezpieczenia oznacza węższy zakres ochrony i mniejsze zabezpieczenie dla bliskich, ale jednocześnie dzięki niej można opłacać niższą miesięczną lub roczną składkę ubezpieczeniową.

Uwaga!

Należy dobrać sumę ubezpieczenia w taki sposób, aby wypośrodkować ochronę dla bliskich i siebie samego oraz wysokość opłacanej składki ubezpieczeniowej, która nie powinna przekraczać możliwości finansowych klienta.

Dożywotnia czy terminowa polisa?

Polisa na życie może być zawarta w ramach umowy terminowej lub bezterminowej. W przypadku ubezpieczenia dożywotniego klient nie deklaruje terminu zakończenia trwania polisy, a terminowe ubezpieczenie zawierane jest na z góry określoną liczbę lat. Oznaczenie takiego parametru ubezpieczenia również pozwoli na selekcję ofert ubezpieczeniowych na rynku.

Stan zdrowia i wiek ubezpieczonego

Nie bez znaczenia przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej jest stan zdrowia klienta i jego wiek. Niektórzy ubezpieczyciele nie umożliwiają zawarcia polisy, jeśli klient ukończył 50 czy 60 rok życia. Trzeba w takiej sytuacji szukać ofert, które kierowane są stricte do seniorów - w ofercie ma je m.in. Generali Direct czy PZU.

Expert Compero Expert Compero

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

 • Patrycja Kowalewska

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to polisa, która jak wszystkie inne ubezpieczenia ma na celu zapewnić osobie ubezpieczonej poczucie komfortu i...

 • Marek Pawłowski

Zabezpieczenie okien przed włamaniem, czy to w domu, czy też w budynku gospodarczym lub garażu, to bardzo istotna kwestia. Dotyczy to w szczególności budynków parterowych, które...

 • Monika Słupczyńska

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek odprowadzać składki do ZUS-u. Wśród nich jest składka wypadkowa, dla której charakterystyczne jest to, że nie ma ona...