ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Porównanie ofert ubezpieczeń na życie. Krok po kroku

Indywidualne ubezpieczenia na życie pozwalają na zabezpieczenie finansowe swojej rodziny przed ponoszeniem finansowych skutków po śmierci danej osoby. Możliwe jest też skorzystanie z ubezpieczenia, które będzie chroniło przed niedostatkiem samą osobę ubezpieczoną - w przypadku poważnego wypadku, utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej czy też zachorowania, które uniemożliwia prowadzenie zarobkowania.

Wybierając ubezpieczenie na życie dla siebie, w pierwszej kolejności musimy zastanowić się, jakie ubezpieczenie nas interesuje. W najbardziej elementarnej klasyfikacji polis na życie wyróżnia się ubezpieczenia:

  • indywidualne,
  • grupowe.

Porównując różne opcje polis na życie należy określić cel zakupu ubezpieczenia:

  • chęć zapewnienia finansowego zabezpieczenia dla bliskich na wypadek naszej śmierci (standardowy zakres polis na życie),
  • chęć zapewnienia sobie finansowego zabezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy po wypadku lub poważnym zachorowaniu,
  • chęć zgromadzenia pewnych oszczędności dla dziecka lub siebie samego, np. na emeryturze,
  • konieczność zabezpieczenia spłaty kredytu, np. hipotecznego,
  • ochrona na wypadek inwalidztwa lub ciężkiej choroby, uzależniającej daną osobę od pomocy i wsparcia innych.

Trzeba zastanowić się przy analizowaniu ofert ubezpieczeń na życie, jaki zakres polisy nas interesuje i wybrać do dalszego porównania wyłącznie te opcje, które zawierają odpowiednie ryzyka ubezpieczeniowe.

Nie trzeba ograniczać się do jednego ryzyka ubezpieczeniowego, bowiem standardową polisę ochrony życia ubezpieczonego można rozszerzyć o ubezpieczenie życia i dożycia czy o ubezpieczenie posagowe.

Suma ubezpieczenia

Jednym z najważniejszych parametrów wyboru ubezpieczenia na życie jest wysokość sumy ubezpieczeniowej, czyli sumy, która zostanie wypłacona z polisy osobom uposażonym na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wysokość świadczenia powinna być taka, aby pokryła ona podstawowe potrzeby osób uposażonych. Mniejsza suma ubezpieczenia oznacza węższy zakres ochrony i mniejsze zabezpieczenie dla bliskich, ale jednocześnie dzięki niej można opłacać niższą miesięczną lub roczną składkę ubezpieczeniową.

Uwaga!

Należy dobrać sumę ubezpieczenia w taki sposób, aby wypośrodkować ochronę dla bliskich i siebie samego oraz wysokość opłacanej składki ubezpieczeniowej, która nie powinna przekraczać możliwości finansowych klienta.

Dożywotnia czy terminowa polisa?

Polisa na życie może być zawarta w ramach umowy terminowej lub bezterminowej. W przypadku ubezpieczenia dożywotniego klient nie deklaruje terminu zakończenia trwania polisy, a terminowe ubezpieczenie zawierane jest na z góry określoną liczbę lat. Oznaczenie takiego parametru ubezpieczenia również pozwoli na selekcję ofert ubezpieczeniowych na rynku.

Stan zdrowia i wiek ubezpieczonego

Nie bez znaczenia przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej jest stan zdrowia klienta i jego wiek. Niektórzy ubezpieczyciele nie umożliwiają zawarcia polisy, jeśli klient ukończył 50 czy 60 rok życia. Trzeba w takiej sytuacji szukać ofert, które kierowane są stricte do seniorów - w ofercie ma je m.in. Generali Direct czy PZU.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również