ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Postępowanie po śmierci ubezpieczonego na życie

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest tragedią dla pozostałych członków rodziny. Oczywiście żadne pieniądze nie zrekompensują takiej straty, czasami jednak mogą okazać się pomocne. Na takie wsparcie możemy zaś liczyć wtedy, gdy zmarły miał wykupiona polisę na życie.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to produkt, który zapewnia pomoc pieniężną uposażonym (czyli wskazanym przez ubezpieczonego osobom, które mają otrzymać odszkodowanie) w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Możemy wskazać jednego albo kilku uposażonych, określając przy tym, ile pieniędzy otrzymają. Jeśli nie określimy proporcji sami, każdy z nich otrzyma po równej części. Jeżeli w polisie nie wskazano uposażonych, wypłata następuje zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym.

Postępowanie w sprawie świadczenia

Jeżeli należymy do grona uposażonych, to, chcąc otrzymać od ubezpieczyciela świadczenie, potrzebne będzie przygotowanie zestawu ważnych dokumentów:

– niezbędne będzie okazanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej. Gdy nie wiemy, gdzie taki dokument się znajduje, należy zgłosić się w tej sprawie do ubezpieczyciela lub agenta,

– zgłaszając śmierć ubezpieczonego, dołączamy akt jego zgonu. Może to być zarówno oryginał, jak i notarialnie potwierdzona kopia,

– należy przekazać kartę zgonu lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające przyczynę zgonu. W sytuacji, gdy śmierć jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku, niezbędne będzie okazanie dokumentów opisujących zdarzenie,

– pozostałe czynności to wypełnienie formularza towarzystwa. Obecnie można go pobrać ze strony internetowej ubezpieczyciela.

Jeśli złożymy powyższe dokumenty, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty świadczenia w okresie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia w formie pisemnej. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności potrwa dłużej, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w okresie 14 dni od wyjaśnienia sprawy.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również