ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Pracowniczy program emerytalny – wszystko, o czym warto wiedzieć

Wynagrodzenie emerytalne nie musi się wiązać wyłącznie ze składkami ZUS. Emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rzadko kiedy jest satysfakcjonująca, gdyż wypłacana należności są zazwyczaj dosyć niskie. Biorąc pod uwagę koszty życia codziennego, emerytura nie zawsze wystarcza na ich pokrycie, a co dopiero na odkładanie oszczędności. W poniższym tekście znajdziesz informacje na temat sposobu na zwiększenie swojego świadczenia emerytalnego, czyli pracowniczego programu emerytalnego.

PPE - co to?

Rozwinięcie powyższego skrótu oznacza pracowniczy program emerytalny, czyli dobrowolny rodzaj grupowej formy oszczędności na emeryturę. Odznacza się tym, że odprowadzana kwota jest wolna od składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast nalicza się od niej podatek dochodowy. Składka PPE ustalana jest indywidualnie pomiędzy grupą pracowników a samym pracodawcą. Jej wysokość może oscylować w granicach od jednego do maksymalnie siedmiu procent względem aktualnego wynagrodzenia.

Odnosząc się do wypłaty zgromadzonych środków, może ona nastąpić w trakcie, gdy osiągniesz odpowiedni wiek emerytalny. Wygląda to następująco:

Sytuacja

Wymagania

Ukończenie 50 roku życia

*Prawo do wcześniejszej emerytury
*odpowiedni wniosek

Ukończenie 60 roku życia

Złożenie wniosku o wypłatę

Ukończenie 70 roku życia

Brak wymagań

Spadkobierca

Wniosek o wypłatę po śmierci uczestnika PPE

Ustawa o PPE – podstawa prawna

Udział w programie określony jest warunkami, o których mówi ustawa o pracowniczych programach emerytalnych i art. 5 [warunki uczestnictwa w programie]. Ciekawym faktem jest również to, iż można uczestniczyć w wielu programach PPE jednocześnie – stanowi tak art. 4 [uczestnictwo w więcej niż jednym programie]. Wiele korzyści płynących z pracowniczego programu emerytalnego może być alternatywą dla Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).

PPK – co to?

Pracowniczy Plan Kapitałowy to, podobnie jak w przypadku PPE, system dobrowolnego oszczędzania na rzecz emerytalnego wynagrodzenia. Odprowadzane składki po stronie pracownika decydują o podstawowej wpłacie o wysokości dwóch procent dotychczasowego wynagrodzenia z możliwością dodatkowej dopłaty, stanowiącej maksymalnie dwa procent.

Ustanowione jest, że uzbierana należność może ulec wypłacie z PPK w następujących sytuacjach:

  • ukończenie 60 roku życia – 100 proc. wynagrodzenia,
  • przed ukończeniem 60 roku życia – utrata znacznej części zgromadzonych środków oraz potrącenie podatku dochodowego,
  • jednorazowa możliwość 100 proc. wypłaty na rzecz pokrycia wkładu własnego – obowiązek zwrotu całości w przeciągu 15 lat,
  • poważna choroba uczestnika programu, współmałżonka lub dziecka –  25 proc. wypłata w ratach bądź jednorazowo,
  • pośmiertne dziedzictwo – transferowa wypłata połowy środków na rachunek PPK lub PPE małżonka.

W przypadku wypłaty po ukończeniu 60 roku życia dostaniesz 25 proc. zgromadzonego mienia, a pozostałe 75 proc. zostanie przyznane ci w co najmniej 120 ratach miesięcznych. Możliwość zmniejszenia rat wiąże się z podatkami od dochodów kapitałowych w przypadku, gdy wypłacane wynagrodzenie przekracza 25 proc. wartości aktywów.

PPE czy PPK – co lepsze?

Do PPK muszą przystąpić prawie wszyscy przedsiębiorcy, podczas gdy PPE jest programem nieobowiązkowym. Różnicę stanowi również to, że do PPE mogą przystąpić jedynie etatowi pracownicy, natomiast z PPK może korzystać każdy, kto jest zatrudniony na umowę, od której jest odprowadzana składka na ZUS. Kolejną dysproporcją między tymi dwoma programami oszczędzania na emeryturę jest to, że na PPE całość składek wpłacana jest przez pracodawcę, a na PPK pieniądze wpływają z trzech źródeł: od pracodawcy, z wypłaty pracownika oraz z budżetu państwa.

To, na który program oszczędzania się zdecydujesz zależy wyłącznie od ciebie i twoich oczekiwań, gdyż nie można jednoznacznie ocenić, który z nich jest lepszy.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również