ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Procedura wypłaty świadczeń z polisy po śmierci ubezpieczonego

Ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę środków na wypadek śmierci ubezpieczonego w okresie trwania polisy. Odszkodowanie to wypłacane jest osobom bliskim zmarłego, wskazanym w polisie. Zadaniem polisy na życie jest zabezpieczenie finansowe osoby lub osób bliskich ubezpieczonemu.

Wskażesz nawet kilku uposażonych

Uposażyć możemy jedną lub kilka osób. W tym ostatnim przypadku powinniśmy określić, jaki procent sumy ubezpieczenia dostanie każdy z uposażonych. Jeśli nie zostanie to wyszczególnione, odszkodowanie zostanie rozdzielone w równych częściach. Dodatkowo ubezpieczony w każdym momencie może zmienić uposażonych. W przypadku gdy w umowie nie ma określonych uposażonych, świadczenie przysługuje spadkobiercom, zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym.

Działania po śmierci ubezpieczonego

Po zaistnieniu zdarzenia, które polisa obejmuje swoim zakresem, osoba uposażona powinna jak najszybciej skontaktować się z agentem obsługującym ubezpieczonego lub z towarzystwem ubezpieczeniowym. Im szybciej złożymy wszystkie niezbędne dokumenty, tym szybciej towarzystwo wypłaci należne świadczenie.

Od chwili złożenia dokumentów w towarzystwie ubezpieczeniowym liczony jest termin realizacji roszczeń, po którym otrzymamy wypłatę świadczenia. Firma ubezpieczeniowa ma na to 30 dni. W sytuacji, gdy nie uda się wyjaśnić okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności w tym czasie, świadczenie wypłacane jest do 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności.

Niezbędne dokumenty

Dokumenty, które należy złożyć u ubezpieczyciela w przypadku śmierci ubezpieczonego, to:

  • aktualna polisa ubezpieczeniowa (najlepiej oryginał);
  • akt zgonu ubezpieczonego, oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie;
  • karta zgonu lub zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu;
  • dwa dokumenty tożsamości uposażonego;
  • dokumenty dotyczące wypadku, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
  • formularz przygotowany przez ubezpieczyciela. 

Procedura wypłaty świadczenia z polisy na życie nie jest skomplikowana. Jeśli szybko złożymy wszystkie dokumenty, nie powinniśmy mieć problemów z otrzymaniem świadczenia.

 

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również