ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Przegrzewanie silnika – czym grozi, skąd się bierze?

Przegrzewanie silnika w samochodzie może spowodować nieodwracalne zniszczenia i skutecznie unieruchomić pojazd. Warto zatem dowiedzieć się co można zrobić, aby uniknąć negatywnych konsekwencji i zrozumieć dlaczego silnik grzeje się do zbyt dużych temperatur.

Co utrzymuje odpowiednią temperaturę w silniku?

Optymalna temperatura pracy wynosi 90 stopni Celsjusza. Silniki są projektowane do pracy w takich warunkach, w których jest ona najbardziej efektywna.

W uzyskaniu i utrzymywaniu stałej temperatury pracy silnika pomaga sprawny układ chłodniczy. Jego głównymi elementami wpływającymi na temperaturę silnika są:

 • pompa cieczy chłodzącej,
 • termostat,
 • chłodnica z wiatrakiem,
 • kanały wodne w silniku, węże oraz zbiornik wyrównawczy.

Co powoduje, że silnik się grzeje? Przyczyny przegrzewania

Podstawą działania silnika spalinowego jest spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Proces spalania  w silniku wywołuje powstanie bardzo dużej ilości ciepła w cylindrach silnika. Gdy któryś z podzespołów układu chłodzącego jest niesprawny może dojść do sytuacji gdy silnik się przegrzewa. Poznajmy zatem najczęstsze przyczyny przegrzewania silnika.

 1. Zużyta pompa cieczy

Pompa cieczy odpowiada za obieg płynu chłodzącego w układzie. Gdy jest zużyta i nie spełnia już określonych przez producenta parametrów pracy, może wpływać na przegrzewanie się silnika. Jeżeli pompa nie będzie miała wystarczającej wydajności, płyn chłodniczy nie będzie w stanie przenosić ciepła z silnika do chłodnicy.

Niekiedy pompa cieczy jest sprawna, a jej niewłaściwe działanie jest spowodowane zerwanym paskiem napędowym lub nieodpowiednim jego naciągiem.

 1. Zacięty termostat

Zadaniem termostatu jest podnoszenie temperatury silnika poprzez zamykanie przepływu płynu chłodzącego do chłodnicy, gdy silnik nie nagrzał się jeszcze wystarczająco. Jednak jego nieodpowiednie działanie często wywołuje przegrzewanie się silnika. Dzieje się tak, gdy po osiągnięciu zadanej temperatury termostat pozostaje zamknięty i płyn chłodzący nie dociera do chłodnicy. Niekiedy termostat się otwiera, ale nie w pełni, w takim przypadku również mogą wystąpić problemy.

 1. Zakamienione kanały w chłodnicy, silniku

Czyste kanały w układzie chłodzącym pozwalają na skuteczną wymianę ciepła z płynem chłodniczym. Gdy między cieczą, a ściankami kanałów występuje bariera z osadów, proces wymiany ciepła będzie mniej wydajny. Kamień w układzie chłodzącym powstaje na skutek używania płynów nieznanego pochodzenia lub, co gorsza, zwykłej wody, która zawiera w sobie związki osadzające się w układzie.

 1. Uszkodzony wentylator lub włącznik termiczny

Gdy samochód porusza się z niewystarczającą prędkością, by powietrze przechodzące przez chłodnicę doprowadziło płyn chłodniczy do odpowiedniej temperatury, wymianę ciepła może poprawić wentylator. Uszkodzenie wentylatora jest widoczne na pierwszy rzut oka w postaci wyłamanych ramion. Najczęściej wentylator nie schładza silnika, ponieważ nie włącza się w odpowiednim momencie. Powszechnie stosowane wentylatory napędzane silnikiem elektrycznym są uruchamiane za pomocą włącznika termicznego, który dość często ulega uszkodzeniu. Możliwa jest również usterka silnika elektrycznego, jego bezpiecznika lub uszkodzenie sprzęgła wiskotycznego.

 1. Zapowietrzony układ lub niewystarczająca ilość płynu

Pęcherze powietrza w układzie chłodzącym mogą skutecznie zatrzymać obieg cieczy i w ten sposób uniemożliwić schładzanie silnika. Układ ulega zapowietrzeniu, gdy podczas prac serwisowych konieczne jest jego rozszczelnienie lub powietrze dostanie się samoczynnie np. przez pęknięty wąż. Pęcherze powietrza mogą także dostać się do kanałów, gdy poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym jest zbyt niski.

 1. Uszkodzona uszczelka pod głowicą

Usterka niebezpośrednio związana z układem chłodzącym, ale mająca wpływ na jego nieprawidłowe działanie. Gdy uszczelka pod głowicą silnika jest uszkodzona, do kanałów wodnych przy komorze spalania mogą dostawać się gorące spaliny. Ogrzewają one znacznie ciecz chłodząca i w ten sposób wywołują przegrzewanie silnika.

Przegrzanie silnika – skutki. Czym grozi zbyt wysoka temperatura pracy silnika?

Jeżeli w odpowiednim momencie zauważymy zbyt wysokie wskazania temperatury silnika i wyłączymy silnik zanim wskazówka dojdzie do czerwonego pola jest duża szansa, że silnik nie ucierpi. Jednak w przypadku braku odpowiedniej reakcji silnik może ulec następującym usterkom:

 • uszkodzeniu uszczelki głowicy,
 • pęknięciu głowicy lub bloku silnika,
 • zatarciu silnika,
 • pęknięciu pierścieni tłokowych.

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również