ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Przerejestrowanie samochodu – dokumenty, koszty, wniosek. Ile mamy na to czasu?

Zakup nowego auta to nie tylko przyjemność, ale i pewne obowiązki. Jednym z nieodłącznych elementów procesu związanego z nabyciem nowego bądź używanego pojazdu, jest przerejestrowanie samochodu. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje związane z tym procesem. Sprawdź, ile kosztuje rejestracja auta i jakie dokumenty należy przygotować.

 

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Przerejestrowanie auta, zarówno tego zakupionego w Polsce jak i zagranicą wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, na które składają się między innymi opłaty za wydane tablice rejestracyjne.  Jesteś ciekaw, ile dokładnie będziesz musiał zapłacić? Poniżej przedstawiliśmy szczegółowe wytyczne dotyczące rodzaju i wysokości opłat za rejestrację samochodu.

 

Rodzaj opłaty

Kwota

Dowód rejestracyjny

54,00 zł

Znaki legalizacyjne

12,50 zł

Tablice rejestracyjne (standardowe)

80,00 zł

Nalepka kontrolna

18,50 zł

Opłata ewidencyjna

2,00 zł

Pozwolenie czasowe na okres 30 dni

13,50 zł

Łączna suma płatności

180,50 zł

 

To jednak nie wszystko, koszt przerejestrowania samochodu może być wyższy. Dotyczy to osób, które:

 • jako właściciel bądź współwłaściciel nie mogą osobiście stawić się w danym wydziale komunikacji - wówczas konieczne jest sporządzenie stosownego dokumentu potwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonej osobie, pismo to podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł;
 • zdecydują się na posiadanie personalizowanych tablic rejestracyjnych – samodzielne wybranie cyfr i liter wiąże się z dodatkowym wydatkiem w wysokości 1000 zł;
 • nabyły samochód zarejestrowany w Polsce po 1 lipca 1999 roku i nie posiadają karty pojazdu – wydanie dokumentu wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 75,50 zł;
 • na własną rękę sprowadziły pojazd z zagranicy - są to dodatkowe opłaty za wydanie karty pojazdu (75,50 zł) oraz przetłumaczenie dokumentów, które muszą zostać przełożone przez tłumacza przysięgłego - cena takiego tłumaczenia waha się w granicach 30-50 zł za jedną stronę.

 

Dobrą informację mamy dla osób, które nabyły używany samochód zarejestrowany w ich miejscu zamieszkania. W takich przypadkach zmiana tablic rejestracyjnych nie jest konieczna, co oznacza oszczędność w wysokości 98,50 zł - doliczając do tego cenę nalepki kontrolnej. Wówczas całkowity koszt przerejestrowania samochodu wynosi zaledwie 82 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu?

Rejestracja samochodu wiąże się z dostarczeniem do miejscowego wydziału komunikacji całkiem sporej liczby dokumentów. Brak choćby jednego z nich, wiązać się będzie z ponownym odwiedzeniem urzędu, a także spędzeniem kilku godzin w długiej kolejce.

Dokumenty niezbędne do przerejestrowania auta to:

 • wniosek o rejestrację pojazdu – jest on dostępny zarówno w wydziale komunikacji, jak i na stronie internetowej danego urzędu;
 • ważny dokument tożsamości bądź odpis z KRS w sytuacji, kiedy pojazd będzie rejestrowany na firmę;
 • dowód własności pojazdu w formie umowy kupna/sprzedaży, faktury VAT, umowy darowizny itp.;
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu;
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny wraz z ważnym badaniem technicznym;
 • kartę pojazdu – o ile została ona wydana;
 • potwierdzenie uiszczenia wszystkich należnych opłat;
 • polisę OC.

 

Rejestracja samochodu z zagranicy

Sprowadzanie pojazdów z zagranicy, w szczególności z Niemiec i Anglii, jest dosyć częstym zjawiskiem wśród polskich kierowców, których głównym celem jest zakup stosunkowo nowego samochodu w całkiem przystępnej cenie.

Zastanawiasz się, jak przebiega przerejestrowanie auta z zagranicy? W tym przypadku właściciel takiego pojazdu powinien dodatkowo przedstawić:

 • potwierdzenie zapłaty akcyzy – w formie wydruku pobranego ze strony e-ZEFIR lub oświadczenia salonu sprzedaży o posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, dotyczy samochodów zakupionych w jednym z państw członkowskich UE;
 • dokument potwierdzający odprawę celną - niekiedy wystarczy sama faktura sprzedaży, pod warunkiem, że jest ona uzupełniona o informacje dotyczące numeru, miejsca oraz daty odprawy celnej pojazdu sprowadzanego z kraju spoza Unii Europejskiej.
   

Gdzie zarejestrować samochód?

Poprawnie wypełniony wniosek o przerejestrowanie samochodu należy złożyć w odpowiednim wydziale komunikacji urzędu miasta, starostwa powiatowego lub urzędzie dzielnicy, w przypadku mieszkańców Warszawy.


Wniosek powinien zawierać szczegółowe dane dotyczące nabytego pojazdu: rodzaj, marka, model, rok produkcji, typ, przeznaczenie, numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia i silnika oraz dotychczasowy numer tablic rejestracyjnych i karty pojazdu, bądź nowy numer tablic rejestracyjnych - dotyczy to właścicieli, którzy zdecydowali się na wyrobienie indywidualnych tablic. Oprócz tego, we wniosku powinna znaleźć się także adnotacja, informująca o rodzaju dokumentów dołączonych w formie załączników.
 

Ile czasu na przerejestrowanie samochodu?

Zgodnie z treścią ustawy Prawa o ruchu drogowym, każdy właściciel nowego auta zobowiązany jest do przerejestrowania samochodu w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Dokładnie tyle samo czasu, ma sprzedawca, aby zgłosić odsprzedaż pojazdu do miejscowego wydziału komunikacji.

Pierwsza wizyta w urzędzie wiąże się z dokonaniem tymczasowej rejestracji samochodu na okres 30 dni. Wnioskodawca otrzymuje wówczas tzw. miękki dowód wraz z tablicami rejestracyjnymi oraz specjalną nalepką kontrolną, dzięki którym będzie on mógł legalnie poruszać się autem po drodze.
Po upływie 30 dni kierowca powinien dostać informację o możliwości odbioru docelowego dowodu rejestracyjnego. Co zrobić w sytuacji, kiedy w przeciągu 30 dni, nie otrzymamy dokumentu potwierdzającego rejestrację samochodu na stałe? W tym wypadku należy ponownie zgłosić się do urzędu celem przedłużenia ważności dowodu tymczasowego, co uchroni nas przed otrzymaniem wysokiego mandatu na wypadek kontroli drogowej.

 

Co grozi za nieprzerejestrowanie auta?

Niestety, w dalszym ciągu wielu świeżo upieczonych nabywców pojazdów osobowych, zapomina o dokonaniu przerejestrowania samochodu w wyznaczonym terminie, narażając się tym samym na poniesienie dodatkowych kosztów - i to nie małych. Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu obowiązują od 1 stycznia 2020 roku, więcej na ich temat możemy przeczytać w znowelizowanych przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.0.110.t.j.).

Zgodnie z treścią Art. 140mb. o ruchu drogowym:

Kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 dokumenty przekazywane kupującemu przy sprzedaży pojazdu ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
 

Przerejestrowanie samochodu a OC

Posiadanie ważnej polisy OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela zarejestrowanego samochodu, niezależnie od tego, czy pojazd jest w ciągłej eksploatacji, czy też stoi w garażu. W przypadku, gdy nabywamy auto, które jest nieubezpieczone, wówczas powinniśmy udać się do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego celem zawarcia stosownej umowy OC – najlepiej dokonać tego w dniu zakupu samochodu. Warto również wiedzieć o tym, że niekiedy firma ubezpieczeniowa może domagać się od właściciela pojazdu, który otrzymał od sprzedającego polisę OC dodatkowej opłaty w ramach tzw. rekalkulacji.

Podsumowując, każdy właściciel nowo nabytego pojazdu zobowiązany jest do przerejestrowania samochodu w ciągu 30 dni od daty jego zakupu, do czego odwołują się przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. Całkowity koszt związany z dokonaniem rejestracji pojazdu, w większości przypadków wynosi 180,50 zł. Na osoby, które nie przerejestrują auta w wyznaczonym terminie, może zostać nałożona kara w wysokości nawet do 1000 zł.

 

 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również