ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym - ile wyniesie kara?

Z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą korzystać np. osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym. Warunkiem koniecznym do skorzystania z takiego ubezpieczenia jest miejsce zamieszkania - musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Gdzie podpisać umowę o ubezpieczeniu zdrowotnym?

W celu przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego musimy udać się do oddziału NFZ i złożyć tam pisemny wniosek. Razem z podaniem należy przedstawić dokument tożsamości, a także zaświadczenie potwierdzające ostatni okres ubezpieczenia. Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest na czas nieokreślony.

Przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym

Czasem mogą się zdarzyć się sytuacje, że osoba chcąca przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotne miała przerwę w ciągłości ubezpieczenia. W takim przypadku przystępujący do ubezpieczenia zobowiązany jest (przed podpisaniem umowy) do wpłacenia na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia opłaty dodatkowej. Wysokość należności jest uzależnia od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym. Gdy osoba zawierająca umowę o ubezpieczenie dobrowolne nie posiada żądanej kwoty, może złożyć podanie o rozłożenie jej na raty.

Kara za przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym

Opłaty dodatkowe są naliczane w następujący sposób:

  • w przypadku przerwy od 3 miesięcy do roku -  20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki, oplata musi być wpłacona w całości,
  • w przypadki przerwy od roku do 2 lat -  50% dochodów, opłata może być rozłożona na maksymalnie 3 raty,
  • w przypadku przerwy od 2 do 5 lat - 100% dochodów, możliwość rozłożenia na 6 rat,
  • w przypadku przerwy od 5 do 10 lat - 150% dochodów, oplata może być rozłożona na 9 rat,
  • w przypadku przerwy powyżej 10 lat - 200% dochodów, możliwość rozłożenia na 12 rat.

Wymiar opłaty dodatkowej

Wysokość opłaty dodatkowej zmienia się co kwartał. W IV kwartale 2015 r. opłaty te wynoszą:

  • 816,38 zł – przerwa od 3 miesięcy do roku,
  • 2040,95 zł – przerwa od roku do 2 lat,
  • 4081,90 zł – przerwa od 2 do 5 lat,
  • 6122,85 zł – przerwa od 5 do 10 lat,
  • 8163,80 zł – przerwa powyżej 10 lat.

Czy można uniknąć opłaty dodatkowej?

W uzasadnionych przypadkach NFZ może odstąpić od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na raty miesięczne. Osoba mająca podstawy do niepłacenia opłaty dodatkowej musi wypełnić i złożyć wniosek, którego formularz jest dostępny w oddziale NFZ lub na jego stronie internetowej. W podaniu osoba wnioskująca powinna uzasadnić swoją prośbę, podając informacje o swojej sytuacji materialnej i zdrowotnej, warunkach rodzinnych. Do wniosku należy także dołączyć dokumenty potwierdzające te wyjaśnienia.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również