ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Punkty karne – jak je sprawdzić w 2022 roku?

Nie zawsze jeździsz zgodnie z przepisami? W takiej sytuacji warto monitorować liczbę punktów karnych na swoim koncie, aby uniknąć utraty prawa jazdy. Zobacz, jak sprawdzić punkty karne w 2022 roku. Podpowiadamy też, kiedy dochodzi do przedawnienia punktów karnych.  

Gdzie sprawdzić punkty karne – dwa sposoby  

Sprawdzenie punktów karnych nie stanowi dziś problemu – liczbę punktów karnych możesz poznać bez wychodzenia z domu, czyli przez internet. Innym sposobem jest wizyta na najbliższym komisariacie policji, gdzie również dowiesz się, ile punktów karnych masz na swoim koncie. 

Punkty karne online – krok po kroku 

Sprawdzenie punktów karnych przez internet nie jest skomplikowane, ale proces ten wymaga potwierdzenia tożsamości. W pierwszej kolejności musisz założyć profil zaufany. To bezpłatne narzędzie, które przyda ci się również wówczas, gdy przez internet będziesz chciał załatwić sprawy urzędowe. Szczegółowa instrukcja dostępna jest na stronie www.pz.gov.pl. 

Masz już profil zaufany? Aby poznać, jaka jest liczba twoich punktów karnych, musisz wykonać następujące czynności: 

 1. Przejdź na stronę internetową www.obywatel.gov.pl i z menu wybierz „Kierowcy i pojazdy”. Następnie kliknij „Sprawdź swoje punkty karne”. 

 1. System załaduje stronę profilu zaufanego. Zaloguj się, aby sprawdzić, ile masz punktów karnych. 

 1. Po zalogowaniu system przeniesie cię na stronę www.obywatel.gov.pl, gdzie wyświetli się informacja o zgromadzonych na twoim koncie punktach karnych. 

Informację o liczbie punktów karnych możesz pobrać i następnie wydrukować. Nie będzie to jednak zaświadczenie o punktach karnych – taki dokument nie zostanie przyjęty np. w urzędzie. 

Konta użytkowników nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym, ale raz dziennie. Jeżeli mandat (i punkty karne) ma datę dzisiejszą, to prawidłowa liczba punktów karnych będzie widoczna na twoim koncie dopiero w dniu następnym. 

Punkty karne na komisariacie policji 

Gdzie sprawdzić punkty karne? Możesz też udać się na najbliższy komisariat policji i poprosić funkcjonariusza o sprawdzenie twojego konta. Informację o liczbie punktów karnych otrzymasz po okazaniu dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego. 

Jedynie w komisariacie policji otrzymasz zaświadczenie o punktach karnych, które będzie dokumentem urzędowym. Zostanie ono przyjęte przez urzędników czy pracodawcę. Pamiętaj, że zaświadczenia nie możesz zamówić np. przez telefon. Aby je otrzymać, będziesz musiał osobiście stawić się na komisariacie policji. Nie ma też możliwości sprawdzenia liczby punktów karnych innego kierowcy – policjant udzieli ci informacji, ile jest punktów karnych wyłącznie na twoim koncie. 

To, ile jest punktów karnych na twoim koncie, sprawdzisz bezpłatnie. Jeżeli jednak chcesz otrzymać zaświadczenie o punktach karnych, będziesz musiał zapłacić 17 zł. 

Opłatę w wysokości 17 zł powinieneś wpłacić na rachunek bankowy urzędu gminy lub miasta. Możesz to zrobić na jeden z dwóch sposobów: 

 • w kasie urzędu – upewnij się jednak, że znajduje się ona w urzędzie, 

 • przelewem na rachunek bankowy. 

Nie musisz składać pisemnego wniosku o wydanie zaświadczenia – z reguły policjanci wydają je od ręki. Konieczne będzie jednak przedstawienie dowodu wpłaty. 

Ile można mieć punktów karnych w 2022 roku? 

Jako kierowca możesz zastanawiać się nie tylko, jak sprawdzić punkty karne, ale też jaki jest ich limit. Ile punktów karnych można mieć, aby nie stracić prawa jazdy? Ich liczba zależy od tego, jak długo masz prawo jazdy. 

Jeżeli: 

 • Masz prawo jazdy ponad rok – limit punktów karnych wynosi 24. 

Jeżeli na swoim koncie zgromadzisz więcej punktów, to czeka cię przejście egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i badań psychologicznych. Na taki egzamin skieruje cię starosta. Brak wyniku pozytywnego oznacza, że twoje uprawnienia do kierowania pojazdami zostaną cofnięte. 

 • Masz prawo jazdy poniżej roku – limit punktów karnych wynosi 20. 

Przepisy są surowsze dla początkujących kierowców. Po przekroczeniu limitu 20 punktów karnych musisz liczyć się z automatyczną utratą uprawnień do kierowania pojazdami – nie otrzymasz szansy w postaci egzaminu. Decyzję wydaje starosta. 

Egzamin sprawdzający kwalifikacje, na który kierowani są kierowcy posiadający prawo jazdy powyżej roku i więcej niż 24 punkty karne na swoim koncie, to egzamin identyczny jak przy ubieganiu się o prawo jazdy. 

Taryfikator punktów karnych w 2022 roku 

Chociaż sprawdzenie punktów karnych zajmuje tylko chwilę, warto znać też ich aktualny taryfikator. Ile i za co w 2022 r. możesz otrzymać punkty karne? 

Taryfikator punktów karnych 2022 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości 

Zbyt mocne wciskanie pedału gazu jest najczęstszym powodem, dla którego na kontach kierowców systematycznie zbierają się punkty karne. Ile punktów karnych możesz otrzymać za przekroczenie prędkości? Oto aktualny taryfikator: 

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h – 2 punkty karne. 

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h – 4 punkty karne. 

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h – 6 punktów karnych. 

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h – 8 punktów karnych. 

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h – 10 punktów karnych. 

Taryfikator punktów karnych 2022 – czyny o charakterze szczególnym 

Na dopisanie znacznej liczby punktów karnych na swoje konto narażają się kierowcy, którzy za kierownicę wsiadają m.in. po spożyciu alkoholu. Oto, ile punktów karnych można otrzymać za wybrane naruszenia: 

 • Popełnienie przestępstwa drogowego – 10 punktów karnych. 

 • Spowodowanie kolizji drogowej – 6 punktów karnych. 

 • Kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – 10 punktów karnych. 

 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 10 punktów karnych. 

 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (innego niż kolizji) – 6 punktów karnych. 

Taryfikator punktów karnych 2022 – nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych 

Sprawdzenia punktów karnych często dokonują też kierowcy, którzy zapominają o pieszych. Ile punktów karnych można otrzymać choćby za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych? Aktualny taryfikator prezentuje się następująco: 

 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi – 10 punktów karnych. 

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych – 10 punktów karnych. 

 • Omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego – 10 punktów karnych. 

Taryfikator punktów karnych 2022 – niedostosowanie się do znaków i sygnałów drogowych 

Kierowcy, którzy nie dostosują się do znaków i sygnałów, muszą liczyć się z tym, że na ich konto zostanie dopisana pewna liczba punktów karnych. Ile dokładnie? To zależy od rodzaju naruszenia. Przykładowo: 

 • Niezastosowanie się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego – 8 punktów karnych. 

 • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 6 punktów karnych. 

 • Niezastosowanie się do znaków: zakaz wjazdu, zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz skręcania w lewo, zakaz skręcania w prawo, nakaz jazdy – 5 punktów karnych. 

Taryfikator punktów karnych 2022 – naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania 

Manewr wyprzedzania nie może stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca, który wykona go nieprawidłowo, może spodziewać się mandatu i określonej liczby punktów karnych: 

 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi – 10 punktów karnych. 

 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 3 punkty karne. 

 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 3 punkty karne. 

Informacja o punktach karnych jest odnotowywana na indywidualnych kontach kierowców w systemie CEPiK 2.0. Za pośrednictwem tego systemu można też sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Jak sprawdzić, czy auto ma OC  

Na jakich zasadach i kiedy kasują się punkty karne? 

Dobrą wiadomością dla kierowców jest to, że w przepisach przewidziana jest także redukcja punktów karnych. Jak odbywa się kasowanie punktów karnych? Zasady są następujące: 

 • Upłynięcie roku od dnia popełnienia naruszenia. 

Kierowcy często pytają, czy punkty karne zerują się po roku. Z przepisów wynika, że punkty za konkretne przewinienie są usuwane z konta kierowcy, gdy upłynie rok od dnia popełnienia naruszenia. Inaczej mówiąc, punkty przedawniają się po upływie roku. 

Przykład: W dniu 5 maja 2020 r. dostałeś mandat za przekroczenie prędkości, a na twoim indywidualnym koncie znalazło się 6 punktów karnych. Mandat i 4 punkty karne za to samo przewinienie otrzymałeś też rok później – 25 maja. Sprawdzając swoje konto 26 maja 2021 r., na koncie miałeś tylko 4 punkty, gdyż punkty otrzymane rok wcześniej uległy przedawnieniu i zostały wykreślone. 

 • Ukończenie specjalnego szkolenia. 

Istnieje sposób na to, aby przedawnienie punktów karnych odbyło się szybciej niż po upływie roku. Jeżeli zbliżasz się do granicy 24 punktów (lub 20 – gdy masz prawo jazdy krócej niż rok), to możesz zapisać się na dodatkowe szkolenie. Jego ukończenie spowoduje, że z twojego konta wykreślone zostanie 6 najstarszych punktów. 

Dodatkowe szkolenia organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Jeżeli jesteś zainteresowany takim szkoleniem, to musisz pamiętać o ograniczeniach – można w nim brać udział nie częściej niż raz na sześć miesięcy. 

Przedawnienie punktów karnych – kiedy nie nastąpi? 

Od powyższych zasad jest wyjątek. Punkty karne nie znikną z twojego konta, jeżeli suma punktów aktywnych i tymczasowych jest wyższa niż 24 (lub 20). Na czym polega różnica między aktywnymi a tymczasowymi punktami karnymi? 

Przyjmuje się, że: 

 • aktywne punkty karne to punkty, które już widnieją na koncie kierowcy, 

 • jako tymczasowe punkty karne oznaczane są punkty wynikające z mandatu, który nie został przyjęty. 

Tymczasowe punkty karne mogą przekształcić się w aktywne punkty karne po rozpatrzeniu sprawy przez sąd i wydaniu przez niego orzeczenia. 

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również