ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Razem ubezpieczenie może być tańsze

Indywidualnie czy grupowo?

Ubezpieczenie podróży, nazywane również ubezpieczeniem turystycznym, chroni klientów przed ponoszeniem finansowych skutków zdarzeń zaistniałych w trakcie pobytu na wakacjach czy w podróży służbowej. Najczęściej zawiera ono ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia,
 • OC,
 • NNW.

Można je rozszerzyć m.in. o ubezpieczenie bagażu podróżnego czy ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Uwaga!

Ubezpieczenie turystyczne należy wykupić przed podróżą, zwykle na 3 dni przed planowanym wyjazdem, albo nawet w momencie rezerwacji wyjazdu turystycznego. Aby zaoszczędzić można zdecydować się na pakiet ubezpieczenia turystycznego grupowego - dla minimum dwóch osób.

Wszystkie osoby wymienione w umowie ubezpieczeniowej dotyczącej grupowego ubezpieczenia podróży obejmowane są dokładnie tym samym wariantem ubezpieczenia, na takich samych warunkach, choć sumy ubezpieczenia odnoszą się do każdej z tych osób oddzielnie.

Przykład

Na polskim rynku ubezpieczeniowym polisę grupową turystyczną oferuje m.in. firma ERV, dla minimum 10 osób wybierających się na wyjazd zagraniczny. Polisa obejmuje ubezpieczenie KL i NNW na terenie Europy, a można ją poszerzyć o ochronę ubezpieczeniową:

 • bagażu podróżnego,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • następstwa chorób przewlekłych,
 • sportów wysokiego ryzyka.

W powyższym przypadku koszty leczenia i transportu w formule grupowej polisy są pokrywane do sumy ubezpieczenia w wysokości 10 tys. euro, a koszty następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10 tys. zł.

Zakres turystycznych ubezpieczeń grupowych

Ubezpieczenie turystyczne w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych można wykupić w formie polisy:

 • indywidualnej,
 • dla dwóch osób (małżeństwa czy partnerów),
 • dla całej rodziny (ubezpieczenie rodzinne).

Takie polisy w najwyższych i zarazem najdroższych wariantach zapewniają klientom:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance,
 • transport ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania,
 • transport zwłok ubezpieczonego,
 • dostarczenie niezbędnych lekarstw lub środków farmaceutycznych,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych,
 • przekazywanie pilnych informacji,
 • transport osób towarzyszących ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci,
 • transport niepełnoletnich dzieci ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu,
 • kierowcę zastępczego,
 • transport i pobyt członka rodziny wezwanego do ubezpieczonego lub innych osób wskazanych w umowie,
 • pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży zagranicznej,
 • pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu,
 • zwrot kosztów karnetów na wyciągi narciarskie,
 • świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych,
 • zwrot kosztów wyposażenia sprzętu narciarskiego,
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu z wyjazdu,
 • pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży,
 • kontynuację zaplanowanej podróży,
 • pomoc prawną,
 • wypłatę w poczet kaucji,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC,
 • ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie opóźnienia lotu,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego lub noclegów,
 • amatorskie uprawianie sportów,
 • uprawianie sportów ekstremalnych,
 • zaostrzenie chorób przewlekłych,
 • wykonywanie pracy fizycznej.

Polisa może być zawarta dla wybranej liczby osób, a składka płacona jest jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia lub w ratach. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem teren kraju, Europę lub świat, według woli ubezpieczonego.

Expert Compero Expert Compero

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również