ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Regres ubezpieczeniowy - kiedy będziemy musieli zwrócić pieniądze ubezpieczycielowi?

Regres ubezpieczeniowy jest roszczeniem zwrotnym przysługującym zakładowi ubezpieczeń w ściśle określonych przez prawo przypadkach. W jego ramach po dokonaniu wypłaty odszkodowania lub świadczenia firma może domagać się zwrotu wypłaconej kwoty, zwykle od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody.

Możliwe wyłącznie uprawnień regresowych

Regres ubezpieczeniowy jest uprawnieniem zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części wypłaconego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania. Zaznaczmy, że możliwe jest w ramach umowy ubezpieczenia zmodyfikowanie lub wyłącznie uprawnień regresowych zakładu ubezpieczeń. Zasady te mogą również w różny sposób zmieniać się w zależności od umowy.

Dwa rodzaje regresu

Rozróżnia się dwa rodzaje regresu ubezpieczeniowego:

  • Pierwszym z nich jest regres właściwy, w przypadku którego roszczenie wypłacone zostało osobie trzeciej.
  • Drugim natomiast regres niewłaściwy (nietypowy), gdzie dłużnikiem jest sam ubezpieczający.

Regres nietypowy dotyczy ściśle określonych sytuacji, w których ubezpieczającemu można przypisać winę w stopniu szczególnie rażącym. Regres taki przysługuje między innymi zakładowi ubezpieczeń w przypadku dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC, jeśli kierujący wyrządził szkodę umyślnie czy w stanie po spożyciu alkoholu. Kierowca będzie zobowiązany do zwrotu ubezpieczenia również wtedy, gdy wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa lub nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, a także jeśli zbiegł z miejsca zdarzenia.

Do jakiej wysokości?

Granicą odpowiedzialności osoby trzeciej jest kwota wypłaconego odszkodowania - roszczenia ubezpieczyciela mogą być równe kwocie faktycznie zapłaconej. W przypadku gdy odszkodowanie to nie wyczerpuje całości szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela, tak aby szkoda została skompensowana w całości.

Wyłączenia

Warto wspomnieć o kilku wyłączeniach. Jednym z nich jest niemożność przechodzenia na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, jeśli sprawca wyrządził szkodę nieumyślnie. W takim przypadku ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania, jednak nie ma możliwości domagania się wypłaconej kwoty od sprawcy szkody.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również