ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie – co wpisać we wniosku o rejestrację, z czym wiąże się zmiana przeznaczenia pojazdu

Kupiłeś używany samochód, który chcesz zarejestrować? We wniosku o jego rejestrację będziesz musiał podać rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie. Jeżeli z kolei kupiłeś auto z kratką, to nie wystarczy jej zdemontowanie – zmiana przeznaczenia pojazdu oznacza konieczność przejścia przewidzianej prawem procedury administracyjnej.

Rodzaje i podrodzaje pojazdów – aktualna klasyfikacja pojazdów

W dokumentach dotyczących pojazdu znajduje się informacja o jego rodzaju i podrodzaju. Z kolei pełna klasyfikacja pojazdów została załączona do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Zgodnie z załącznikami do wymienionego dokumentu obowiązuje następująca klasyfikacja pojazdów:

Podrodzaj pojazdu – auta osobowe

Kategoria homologacyjna samochodów osobowych to M1. Jeżeli chodzi o podrodzaje samochodów osobowych, to wyróżnia się następujące:

 • kareta (sedan),
 • hatchback,
 • kombi,
 • coupe,
 • kabriolet,
 • wielozadaniowy,
 • van,
 • terenowy,
 • inny.

Podrodzaj pojazdu – motocykle

Są trzy kategorie homologacyjne motocykli, czyli L3e, L4e i L5e. Jeżeli chodzi o podrodzaje motocykli, to wyróżnia się trzy:

 • osobowy,
 • ciężarowy,
 • inny.

Podrodzaj pojazdu – auta ciężarowe

Pojazdy ciężarowe zostają przypisane do jednej z następujących kategorii homologacyjnych: N1, N2 oraz N3. Z kolei podrodzaje pojazdów ciężarowych to:

 • skrzynia,
 • furgon,
 • wywrotka,
 • pojemnik,
 • cysterna,
 • skrzynia/żuraw,
 • furgon/podest,
 • ciężarowo-osobowy,
 • terenowy,
 • wielozadaniowy,
 • van,
 • inny.

Podrodzaj pojazdu – ciągniki samochodowe

Ciągniki samochodowe są zaliczane do kategorii homologacyjnych N1, N2 i N3. Wyróżnia się następujące podrodzaje ciągników samochodowych:

 • siodłowy,
 • balastowy,
 • inny.

Podrodzaj pojazdu – ciągniki rolnicze

Kategorie homologacyjne dla ciągników rolniczych to m.in. T1 i C1. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wyróżnia się następujące podrodzaje ciągników rolniczych:

 • kołowy,
 • gąsienicowy,
 • inny.

Podrodzaj pojazdu – przyczepy lekkie

Dla przyczepek lekkich jest tylko jedna kategoria homologacyjna – O1. Wyróżnia się następujące podrodzaje przyczepek lekkich:

 • ciężarowa,
 • specjalna,
 • inna.

Podrodzaj pojazdu – naczepy ciężarowe

Kategorie homologacyjne dla naczep ciężarowych to: O2, O3 i O4. Rozporządzenie uwzględnia następujące podrodzaje naczep ciężarowych:

 • skrzynia
 • furgon,
 • wywrotka,
 • pojemnik,
 • cysterna,
 • dłużycowa,
 • niskopodwoziowa,
 • wózek jednoosiowy podpierający naczepę,
 • inna.

Podrodzaj pojazdu – przyczepy ciężarowe

Dla przyczep ciężarowych zostały ustalone trzy kategorie homologacyjne: O2, O3 i O4. Podrodzaje przyczep ciężarowych to:

 • skrzynia,
 • furgon,
 • wywrotka,
 • pojemnik,
 • cysterna,
 • dłużycowa,
 • niskopodwoziowa,
 • inna.

Podrodzaje pojazdów – przyczepy ciężarowe rolnicze

Dla przyczep ciężarowych rolniczych zarezerwowane zostały kategorie homologacyjne R1, R2, R3 i R4 (każda z indeksem „a” lub „b”). Podrodzaje przyczep ciężarowych rolniczych to:

 • skrzynia,
 • furgon,
 • wywrotka,
 • pojemnik,
 • cysterna,
 • dłużycowa,
 • niskopodwoziowa,
 • inna.

Podrodzaje pojazdów – autobusy

Kategorie homologacyjne przypisane do autobusów to M2 i M3. Wyróżnia się następujące podrodzaje autobusów:

 • miejski,
 • międzymiastowy,
 • turystyczny,
 • szkolny,
 • inny.

Podrodzaje pojazdów – samochodowy inny

Kategorie homologacyjne przypisane do tych pojazdów to L7e i L6e. Z kolei podkategorie to:

 • czterokołowiec,
 • czterokołowiec lekki,
 • inny.

Z powyższego zestawienia wynika, że w przypadku pojazdów takich, jak: motorower, trolejbus, samochód specjalny, naczepa specjalna i przyczepa specjalna nie występują podrodzaje.

Przeznaczenie pojazdów określa się w przypadku jedynie czterech ich rodzajów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są to:

 • furgon – przeznaczenie: uniwersalny, izotermiczny, chłodnia, lodownia, przewóz mebli, przewóz konfekcji, przewóz pieczywa, pocztowy, inny,
 • cysterna – przeznaczenie: przewóz paliw płynnych, przewóz mleka, przewóz wody, przewóz gazów, inny,
 • pojemnik – przeznaczenie: betoniarka, przewóz bitumu, przewóz cementu luzem, przewóz sypkich artykułów spożywczych, asenizacyjny, inny,
 • inny – przeznaczenie: przewóz żywego drobiu, przewóz żywych zwierząt, przewóz kabli, przewóz napojów, przewóz elementów budowlanych, przewóz kontenerów, przewóz pojazdów, wywóz śmieci, utylizacyjny, przewóz innych ładunków.

Powyższe przeznaczenie pojazdów ze względu na specjalizację nie dotyczy pojazdów specjalnych.

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie – co wpisać we wniosku o rejestrację pojazdu?

Zakup pojazdu wiąże się z koniecznością jego rejestracji. W tym celu należy złożyć dokumenty we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie (najczęściej wydziale komunikacji starostwa powiatowego). Większość kierowców, którzy pobrali wniosek o rejestrację pojazdu, ma problem z jego wypełnieniem. Wątpliwości pojawiają się przy polach „rodzaj pojazdu” i „przeznaczenie”. Co wpisać w formularzu, aby urzędnicy zarejestrowali pojazd?

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie – co wpisać we wniosku o rejestrację pojazdu? Zgodnie ze wspomnianym już aktem prawnym:
- w rubryce „Rodzaj pojazdu” należy wpisać rodzaj pojazdu zgodnie z klasyfikacją,
- w rubryce „Przeznaczenie” należy wpisać przeznaczenie pojazdu zgodnie z klasyfikacją, przy czym przeznaczenie pojazdu wpisuje się tylko w przypadku, gdy przewiduje to klasyfikacja.
Jak wynika z wyżej zamieszczonej klasyfikacji, w przypadku samochodów osobowych podaje się jedynie podrodzaj pojazdu.

Przeznaczenie mają m.in. pojazdy specjalne. Przykładowo są to pojazdy do: oczyszczania dróg, zimowego utrzymania dróg, pomoc drogowa, żuraw samochodowy, koparka, bankowóz, laboratorium techniczne, agregat elektryczny/spawalniczy czy podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych.

Jeżeli masz zamiar kupić używany pojazd, to jego rodzaj i przeznaczenie możesz sprawdzić na jeden z dwóch sposobów – korzystając z usługi Historia Pojazdu lub aplikacji mPojazd.

Rodzaje i podrodzaje pojazdów – usługa Historia Pojazdu

Usługa Historia Pojazdu jest dostępna nieodpłatnie. Skorzystać z niej może każda osoba, która chce sprawdzić choćby to, czy pojazd, którego zakupem jest zainteresowana, nie został zgłoszony jako skradziony. Za pomocą usługi można też sprawdzić rodzaje i podrodzaje pojazdów. Aby to zrobić, wystarczy podać następujące informacje:

 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN,
 • datę pierwszej rejestracji.

W raporcie o pojeździe znajdzie się informacja o jego rodzaju, podrodzaju i – jeżeli wynika to z klasyfikacji pojazdów – również o jego przeznaczeniu.

 

Rodzaje i podrodzaje pojazdów – aplikacja mPojazd

Innym sposobem, za pomocą którego można sprawdzić rodzaje i podrodzaje pojazdów, jest usługa mPojazd. To aplikacja, która została przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aby z niej skorzystać, trzeba tylko zainstalować ją na swoim smartfonie. Co ważne, z aplikacji nie mogą korzystać wszyscy – jest ona dostępna wyłącznie dla osób będących właścicielami lub współwłaścicielami sprawdzanego pojazdu.

Jakie dane są prezentowane w aplikacji mPojazd? Informacje zostały pogrupowane w kilka kategorii. Są to:

 • karta pojazdu,
 • informacje o ubezpieczeniu,
 • dowód rejestracyjny,
 • szczegóły pojazdu – to właśnie tu znajdziesz informacje o rodzaju, podrodzaju i przeznaczeniu pojazdu.

Dane zgromadzone w aplikacji mPojazd odzwierciedlają informacje zawarte w polisie OC, karcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym.

Zmiana przeznaczenia pojazdu – jak dokonać zmiany i z czym się ona wiąże?

Właściciele pojazdów mogą zastanawiać się, jak przebiega zmiana przeznaczenia pojazdu. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli aut z kratką. Jeszcze kilka lat temu (przed zmianą przepisów) były one rejestrowane jako ciężarowe. Miało to szczególne znaczenie dla przedsiębiorców – dzięki temu mieli oni prawo m.in. odliczać VAT od zakupionego paliwa.

Pamiętaj, że zmiana przeznaczenia pojazdu jest istotna również dla firmy ubezpieczeniowej. Musisz poinformować ubezpieczyciela o dokonanych zmianach, gdyż mogą one (ale nie muszą) mieć wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Jesteś właścicielem samochodu z kratką? Zmiana przeznaczenia pojazdu poprzez jej fizyczne usunięcie nie wystarczy – musisz dokonać jeszcze stosowanych zmian w dowodzie rejestracyjnym. Co więcej, samodzielne usunięcie kratki nie jest wystarczające. Dlaczego? Demontaż kratki traktowany jest jako zmiana konstrukcyjna w pojeździe. Dlatego zmiana przeznaczenia pojazdupowinna przebiegać następująco:

 • udajesz się do warsztatu, który ma uprawnienie do wykonywania tego typu zmian – pracownicy tego punktu demontują kratkę i montują dodatkowy zagłówek czy pasy bezpieczeństwa (jeżeli jest to konieczne),
 • z otrzymanym dokumentem udajesz się na stację kontroli pojazdów – każda zmiana konstrukcyjna auta musi zostać sprawdzona przez upoważnionego do tego pracownika okręgowej stacji kontroli pojazdów,
 • udajesz się do wydziału komunikacji właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, aby uzyskać stosowną wzmiankę w dowodzie rejestracyjnym – masz na to 30 dni od momentu wykonania badania technicznego pojazdu.

Aby urzędnicy mogli dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym, będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty – wniosek wraz z załącznikami. Niezbędne będą:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • aktualne (ważne) badanie techniczne pojazdu,
 • karta pojazdu – jeżeli została ona wydana,
 • faktura wystawiona przez warsztat, który dokonał zmian w konstrukcji pojazdu,
 • zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów,
 • aktualne OC,
 • dowód uregulowania opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego.

Przy składaniu wniosku będziesz musiał też okazać swój dowód osobisty. Jeżeli samochód jest współwłasnością kilku osób, to do załatwienia sprawy w urzędzie będziesz potrzebował ich pełnomocnictwa.

Zmiana przeznaczenia pojazdu to nie tylko demontaż kratki. Procedurę administracyjną muszą przejść także właściciele aut, którzy zdecydowali się na montaż instalacji gazowej, zmianę pojemności silnika czy przerobienie samochodu osobowego na ciężarowy. W każdym przypadku zmiany w pojeździe powinny być przeprowadzone przez fachowców – osoby posiadające do tego stosowne uprawnienia.

Jeżeli urzędnicy nie będą mieli żadnych wątpliwości, zmiana przeznaczenia pojazdu zostanie zaakceptowana – otrzymasz nowy dowód rejestracyjny.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również