ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Rodzaje wiz do USA – komu potrzebne, zniesienie wiz dla Polaków

Wizy dla Polaków do USA zostały zniesione, ale obywatele niektórych państw wciąż ich potrzebują. Jakie są rodzaje wiz do USA i kto musi je wyrobić? Czym w ogóle jest wiza i o czym pamiętać przed podróżą do Stanów Zjednoczonych? Sprawdzamy.

 

Czym jest wiza i jak ubiegać się o jej wydanie?

Wiza to pisemne zezwolenie, na podstawie którego osoba może przekroczyć granicę danego kraju i przejechać przez jego terytorium lub przebywać na nim przez określony czas. Aktualnie wiza często jest wydawana w formie naklejki lub pieczątki – umieszcza się ją w paszporcie. Mimo że wiza jest wydawana po rozpatrzeniu wniosku, to może być też w każdej chwili cofnięta. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach osoba nie zostanie wpuszczona na teren danego kraju, mimo posiadania wizy.

Z uwagi na to, że nie wszystkie kraje umożliwiają wjazd obcokrajowcom wyłącznie na podstawie wizy (niektóre państwa mają mniej restrykcyjne wymagania), wyróżnia się:

 • ruch wizowy – kraje z wizami do USA zostały wymienione poniżej,
 • ruch bezwizowy – obywatele niektórych państw, by wjechać do USA, muszą jedynie złożyć wniosek o autoryzację podróży za pośrednictwem ESTA.

Polska niedawno, bo w 2019 r., dołączyła do ruchu bezwizowego. Oznacza to, że wiza nie jest już niezbędna obywatelom Polski do przekroczenia granicy ze Stanami Zjednoczonymi.

 

Wiza – od czego zależy, czy będzie potrzebna?

Od czego zależy zniesienie wiz dla Polaków do poszczególnych krajów? Kluczowe są umowy zawierane między sobą przez państwa. Warto przy tym pamiętać, że nie zawsze to zainteresowane kraje negocjują warunki – czasem ustalenia czynione są przez organizacje międzynarodowe. Taką organizacją jest np. Unia Europejska.

Złożenie wymaganych dokumentów czy wniesienie opłaty nie gwarantuje jeszcze uzyskania wizy. Z tego względu ze wszelkimi rezerwacjami biletów lotniczych należy wstrzymać się do momentu uzyskania pozytywnej decyzji z konsulatu.

Nie zawsze też ustalenia dotyczące ruchu bezwizowego działają w dwie strony. Upoważnieni przedstawiciele państw, którzy prowadzą rozmowy w sprawie zniesienia wiz, mogą dojść do porozumienia, na mocy którego tylko jeden z krajów zgodzi się znieść wizy dla obywateli drugiego kraju. Umowy jednostronne zawierają m.in. Stany Zjednoczone. Obywatele tego kraju mogą wjechać do wielu państw na świecie bez wizy, ale w drugą stronę może już być inaczej.

 

Wiza – procedura otrzymania

Jak ubiegać się o wydanie wizy? Jeżeli chcesz uzyskać wizę, będziesz musiał złożyć wniosek oraz wnieść opłatę. Właściwy do rozpatrzenia wniosku będzie konsulat kraju docelowego działający w państwie, na którego terenie masz swoje miejsce zamieszkania.

Spotkania osobiste odbywają się w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Osoby zainteresowane uzyskaniem wizy często zastanawiają się, w jakim języku odbywa się rozmowa. To zależy, gdyż w:
- Ambasadzie USA w Warszawie rozmowa może odbyć się w języku polskim, angielskim lub rosyjskim,
- Konsulacie Generalnym USA w Krakowie jedynie w języku polskim lub angielskim.
Osoby porozumiewające się w innych językach na rozmowę muszą zgłosić się z tłumaczem, który został wcześniej zgłoszony w Centrum Informacji Wizowej.

Kiedy i jak wydana zostaje wiza? Procedura otrzymania wizy uprawniającej do wjazdu do Stanów Zjednoczonych wygląda następująco:

 • w pierwszej kolejności osoba ubiegająca się o wizę musi wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną DS-160,
 • następnie należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę – wysokość opłaty zależy od rodzaju wizy, a sama opłata wynosi od 160 do 265 USD,
 • kolejny krok to umówienie się na spotkanie z urzędnikiem konsularnym – należy to zrobić za pośrednictwem strony internetowej,
 • po wyznaczeniu terminu spotkania należy w umówionym dniu i o umówionej godzinie udać się do Ambasady USA lub Konsulatu Generalnego USA – na spotkanie należy zabrać ze sobą wymagane dokumenty, czyli m.in. paszport.

Aby umówić się na spotkanie, niezbędne będzie podanie niezbędnych danych. Mowa tu o numerze paszportu, numerze potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy i numerze kodu kreskowego – zostanie on wygenerowany po złożeniu wspomnianego już formularza DS-160.

 

Od kiedy zniesienie wiz do USA dla Polaków?

Zniesienie wiz do USA dla Polaków miało miejsce w 2019 r. – od 11 listopada wspomnianego roku obywatele Polski planujący podróż do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych nie muszą posiadać wizy. Wymogiem jest jednak to, aby pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych nie przekroczył 90 dni.

Zniesienie wiz do USA dla Polaków było możliwe po tym, jak odsetek odmów w procesie wizowym dla obywateli Polski spadł poniżej 3 proc. – we wrześniu 2019 r. był on na poziomie 2,8 proc.

Po dołączeniu przez Polskę do ruchu bezwizowego do USA Polacy nie muszą już starać się o wizę B1/B2. Nie oznacza to jednak, że podróż może odbyć się bez żadnych formalności.

 

Zniesienie wiz do USA dla Polaków – formalności przed wyjazdem

Każdy obywatel kraju biorącego udział w ruchu bezwizowym przed podróżą do Stanów Zjednoczonych musi złożyć wniosek o autoryzację podróży za pośrednictwem ESTA – Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (z ang. Electronic System for Travel Authorization). Czym jest ESTA i dlaczego konieczne jest złożenie wniosku?

Program ESTA został wprowadzony w pierwszej połowie 2009 r. Powodem jego uruchomienia był zamiar zwiększenia bezpieczeństwa – każda osoba, której nie jest potrzebna wiza do Stanów Zjednoczonych, musi dokonać rejestracji właśnie w tym systemie, aby mogła zostać zweryfikowana. W przeciwnym razie nie zostanie ona wpuszczona na pokład samolotu lecącego do USA.

 

System ESTA jest dostępny wyłącznie dla obywateli krajów biorących udział w programie bezwizowym. Wniosek może złożyć ta osoba, która:
- posiada ważny biometryczny paszport,
- na terenie Stanów Zjednoczonych nie będzie przebywać dłużej niż 90 dni,
- na teren USA dostanie się za pośrednictwem linii lotniczych akceptowanych przez ten kraj,
- posiada bilet powrotny lub środki na kontynuację podróży, np. wjazd do sąsiadującej Kanady.
Wniosek o autoryzację podróży ESTA należy złożyć najpóźniej na 72 godziny przed planowanym wylotem. Z reguły autoryzacja zajmuje 48 godzin, ale mogą zdarzyć się opóźnienia.

Dzięki rejestracji w systemie ESTA osoba wjeżdżająca na teren Stanów Zjednoczonych może zostać sprawdzona przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Autoryzacja jest ważna przez dwa lata. Większość linii lotniczych rekomenduje zabranie ze sobą na lotnisko wydruku odpowiedzi na wniosek o autoryzację ESTA.

Wniosek o autoryzację ESTA można złożyć przez Biuro Ceł i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych.

 

Zniesienie wiz do USA dla Polaków – co z opłatami?

Wniosek o autoryzację ESTA należy opłacić. Aktualnie opłata wynosi 14 USD. Dla porównania wiza kosztuje 160 USD.

Zamierzasz odbyć podróż do Stanów Zjednoczonych i skorzystać z przywilejów, jakie daje przystąpienie Polski do ruchu bezwizowego? Pamiętaj, że wniosku ESTA nie musisz składać samodzielnie. Na polskim rynku działają firmy, które – za dodatkową opłatą – pomogą Ci we wszelkich formalnościach.

Zniesienie wiz do USA dla Polaków spowodowało, że często pojawia się pytanie o to, jak powinny postępować osoby posiadające wizę B1/B2. Wizy do USA dla Polaków w dalszym ciągu są ważne. Jeżeli odpowiednio wcześniej postarałeś się o wizę, nie musisz z niej rezygnować i składać wniosku o autoryzację podróży ESTA.

Uiszczenie opłaty i poprawne wypełnienie wniosku nie gwarantuje jeszcze, że otrzymasz zgodę na podróż. Z reguły jednak z odpowiedzią odmowną muszą się liczyć te osoby, które:

 • w przeszłości nie otrzymały wizy,
 • po 1 marca 2011 r. były w jednym z następujących krajów: Korei Północnej, Iranie, Iraku, Libii, Somalii, Sudanie, Syrii lub Jemenie.

Uzyskanie odmowy z systemu ESTA nie przekreśla jeszcze szansy na wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wówczas jednak potrzebna będzie wiza. To z kolei oznacza więcej formalności i dodatkowe koszty – należy skontaktować się z ambasadą lub konsulatem USA.

 

Zniesienie wiz do USA dla Polaków – jak wypełnić wniosek ESTA?

Jak wspomniano, zniesienie wiz do USA dla Polakównie wyeliminowało wszystkich formalności. Jak i gdzie wypełnić wniosek ESTA? Wniosek znajduje się na stronie www.esta.cbp.dhs.gov/esta. Nie jest on ani szczególnie skomplikowany, ani rozbudowany. Składa się on z kilku części, które dotyczą:

 • danych osobowych – podać trzeba imię, nazwisko, datę urodzenia, kraj urodzenia, dane osobowe rodziców,
 • danych z paszportu – poza numerem należy wskazać datę jego wydania, datę ważności oraz kraj wydania,
 • danych kontaktowych – podać należy m.in. adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail.

Dodatkowo osoba, która chce skorzystać z ruchu wizowego, musi odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. swojego stanu zdrowia i karalności.

 

Które kraje aktualnie potrzebują wizy do USA, a które nie?

W 1986 r. w Stanach Zjednoczonych zaczął funkcjonować program bezwizowy – Visa Waiver Program (VWP). W jego ramach obywatele wybranych państw mogą podróżować do USA bez wizy. Które kraje potrzebują wizy do USA, a które zakwalifikowały się do wspomnianego programu VWP i tym samym ich obywatele mogą korzystać z ruchu bezwizowego?

 

Kraje Europy bez wiz do USA – lista

Aktualnie z obowiązku wizowego zwolnieni są obywatele 39 krajów europejskich – włącznie z Polską. Posiadacze paszportów wydanych przez te kraje nie muszą ubiegać się o wizę, wystarczy tylko, że złożą wniosek o autoryzację podróży ESTA.

Kraje Europy bez wiz do USA – miesiąc i rok przyłączenia do programu Visa Waiver Program

Andora – październik 1991 r.

Holandia – lipiec 1989 r.

Norwegia – październik 1991 r.

Austria – październik 1991 r.

Irlandia – kwiecień 1995 r.

Portugalia – sierpień 1998 r.

Belgia – październik 1991 r.

Islandia – październik 1991 r.

San Marino – październik 1991 r.

Czechy – listopad 2008 r.

Liechtenstein – październik 1991 r.

Słowacja – listopad 2008 r.

Dania – październik 1991 r.

Litwa – listopad 2008 r.

Słowenia – wrzesień 1997 r.

Estonia – listopad 2008 r.

Luksemburg – październik 1991 r.

Szwajcaria – lipiec 1989 r.

Finlandia – październik 1991 r.

Łotwa – listopad 2008 r.

Szwecja – lipiec 1989 r.

Francja – lipiec 1989 r.

Malta – listopad 2008 r.

Węgry – listopad 2008 r.

Grecja – kwiecień 2010 r.

Monako – październik 1991 r.

Wielka Brytania – lipiec 1988 r.

Hiszpania – październik 1991 r.

Niemcy – lipiec 1989 r.

Włochy – lipiec 1989 r.

 

Z powyższego zestawienia wynika, że jako pierwsi bez wiz do Stanów Zjednoczonych podróżować mogli obywatele następujących krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i Włoch.

Mimo że lista państw należących do ruchu bezwizowego zwiększa się, to w dalszym ciągu – również w Europie –są kraje z wizą do USA.

 

Wizy do USA – jakie kraje Europy?

Które kraje mają wizy do USA, a które nie? W Europie położone są kraje, które w dalszym ciągu nie spełniają założeń programu Visa Waiver Program. Oznacza to, że ich obywatele, mając zamiar wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych, muszą wystąpić o wizę. Europejskie kraje z wizami do USA, które jednocześnie należą do Unii Europejskiej,to:

 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Cypr,
 • Rumunia.

Amerykańskie instytucje odpowiedzialne za Visa Waiver Program w dalszym ciągu uznają wymienione państwa za niedostatecznie stabilne zarówno ekonomicznie, jak i politycznie. To właśnie obawa o masowe składanie wniosków o zgodę na wjazd na teren Stanów Zjednoczonych powoduje, że kraje te wciąż nie zostały dopuszczone do ruchu bezwizowego – są tokraje z wizami do USA.

 

Pozostałe kraje bez wiz do USA – lista

Z ruchu bezwizowego w ramach programu Visa Waiver Program korzystają również kraje leżące poza Europą. Aby spędzić wakacje lub odwiedzić bliskich w USA, o wizę nie muszą występować obywatele następujących krajów wymienionych w poniższej tabeli.

Kraje poza Europą bez wiz do USA

Australia – lipiec 1996 r.

Korea Południowa – listopad 2008 r.

Brunei – lipiec 1993 r.

Singapur – sierpień 1999 r.

Chile – luty 2014 r.

Tajwan – listopad 2012 r.

Japonia – grudzień 1988 r.

Nowa Zelandia – październik 1991 r.

 

Z kolei obywatele pozostałych państw muszą ubiegać się o tradycyjne pozwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych – niezbędna jest im wiza.

Niektóre kraje z wizą do USA wcześniej uczestniczyły w programie Visa Waiver Program. Przykładami są Argentyna i Urugwaj. Ten pierwszy kraj w ruchu bezwizowym funkcjonował w okresie od 1996 do 2002 r. i został z niego wykreślony z uwagi na kryzys finansowy. Z kolei Urugwaj był jednym z państw bez wizy do USA w latach 1999-2003. Usunięcie tego kraju z ruchu bezwizowego również było podyktowane przesłankami ekonomicznymi.

 

Rodzaje wiz do USA – poznaj wszystkie

Mimo funkcjonowania Visa Waiver Program wciąż istnieją kraje z wizami do USA. Ich obywatele muszą uzyskać wizy do USA. Kraje te to m.in. wspomniana Bułgaria czy Chorwacja. Również obywatele Polski mogą w dalszym ciągu wystąpić o wizę. W niektórych przypadkach (a dokładniej, gdy nie podróżują w celach turystycznych i biznesowych), jest to niezbędne. Jakie są rodzaje wiz USA? Ogólny podział to:

 1. wiza nieimigracyjna na pobyt czasowy,
 2. wiza imigracyjna na pobyt stały.

Wizy nieimigracyjne są przeznaczone dla osób, które zamierzają na terenie Stanów Zjednoczonych przebywać jedynie przez określony czas.

Wiza do USA – rodzaje wraz z opłatą

Kategoria wizy

Cena

B – turystyczna, służbowa

160 USD

C-1 – tranzyt

160 USD

D – członkowie załogi samolotu lub statku

160 USD

E – inwestorzy i przedsiębiorcy

205 USD

F – studenci

160 USD

H – pracownicy tymczasowi/sezonowi i praktykanci

190 USD

I – dziennikarze i przedstawiciele mediów

160 USD

J – au-pair, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże”

160 USD

K – narzeczony/narzeczona obywatela USA

265 USD

L – pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy

190 USD

M – studenci (studia zawodowe)

160 USD

O – osoby o wyjątkowych uzdolnieniach

190 USD

P – sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi

190 USD

Q – międzynarodowa wymiana kulturowa

190 USD

R – pracownicy instytucji religijnych

190 USD

T – ofiary handlu ludźmi

160 USD

TN/TD – specjaliści z NAFTA

160 USD

U – ofiary działalności przestępczej

160 USD

 

Wiza B – turystyczna/służbowa

To właśnie wiza B jest jedną z najpopularniejszych wiz wydawanych przez Stany Zjednoczone. Występują o nią m.in. osoby zamierzające spędzić na terenie USA letni lub zimowy urlop. Korzystają z niej również np. osoby, które znalazły w Stanach Zjednoczonych lekarza (klinikę) specjalizującego się w leczeniu rzadkich schorzeń.

Wiza B w praktyce dzieli się na wizę B-1 i wizę B-2. Pierwsza jest wydawana osobom podróżującym do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych, druga z kolei w przypadku realizacji celów turystycznych lub leczniczych. W praktyce najczęściej dochodzi do połączenia tych wiz – wiza wydawana osobie zamierzającej przekroczyć granicę USA jest określana jako B-1/B-2, co oznacza, że może ona zostać wykorzystana zarówno w celach turystycznych, jak i służbowych.

Posiadasz wizę B-1/B-2, która wkrótce straci ważność? Nie musisz czekać, aż jej ważność wygaśnie – w każdym momencie możesz ubiegać się o kolejną wizę, jeżeli jest Ci ona potrzebna.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać wizę B-1/B-2? Konieczne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezbędne są:

 • wypełniony wniosek o wizę nieimigracyjną DS-160 – należy go złożyć elektronicznie,
 • paszport – musi on być ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy po planowanym pobycie w Stanach Zjednoczonych,
 • zdjęcie – o wymiarach 5 cm na 5 cm.

Dodatkowo każda osoba zainteresowana wyjazdem do Stanów Zjednoczonych musi umówić się na wizytę u urzędnika konsularnego. Należy to zrobić za pomocą tego serwisu internetowego. Niezbędne będzie też wniesienie opłaty – wiza B-1/B-2 kosztuje 160 USD.

Osoby wyjeżdżające do USA w celach leczniczych powinny dostarczyć dokumentację od lekarza, w tym m.in. pismo potwierdzające diagnozę medyczną oraz pismo od lekarza z USA o gotowości do przeprowadzenia leczenia.

 

Wiza E – inwestorzy i przedsiębiorcy

Wiza E – podobnie jak B – dzieli się na: wizę dla przedsiębiorców (E-1) i wizę dla inwestorów (E-2). Jest ona wydawana wyłącznie obywatelom tych krajów, które zawarły umowę o handlu i żegludze morskiej z USA. Osoby, którym zostanie wydana wiza E, mogą zająć się m.in. handlem technologią lub rozwijać przedsiębiorstwo, w które zainwestowały kapitał znacznej wartości.

Co ważne, wiza E może zostać też wydana osobom najbliższym osobie, która ubiegała się o jej wydanie jako pierwsza. Mowa tu o współmałżonku i dzieciach poniżej 21 lat. Osoby takie nie mogą jednak na terenie Stanów Zjednoczonych podejmować zatrudnienia, chyba że otrzymają pozwolenie od urzędnika Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Aby wiza E została wydana osobie o nią wnioskującej, należy złożyć komplet dokumentów i uregulować opłatę w wysokości 205 USD. Niezbędne dokumenty to m.in.:

 • wypełniony wniosek o wizę nieimigracyjną DS-160 – należy go złożyć elektronicznie,
 • kserokopia paszportu,
 • wypełniony wniosek DS-156E,
 • dokumenty dotyczące inwestycji lub przedsiębiorstwa w USA, które uprawdopodobniają prowadzenie interesów na terenie USA – mogą to być m.in. otrzymane licencje, dokumenty podatkowe, faktury czy plan biznesowy.

Dokumenty muszą zostać dostarczone do Ambasady USA w Warszawie lub Konsulatu Generalnego w Krakowie – w drugim przypadku należy zrobić to osobiście. Nie obejdzie się też bez rozmowy z konsulem.

 

Rodzaje wiz do USA: wiza J

W Polsce dużą popularnością cieszą się programy wymiany edukacyjno-kulturowej łączące pracę zarobkową z nauką języka angielskiego na terenie Stanów Zjednoczonych. Zamierzasz skorzystać np. z programu au-pair? Będziesz musiał złożyć wniosek o wizę – w tym przypadku nie ma możliwości skorzystania z ruchu bezwizowego. Aby otrzymać wizę, należy skompletować dokumenty i wnieść opłatę w wysokości 160 USD (chyba że jest to program sponsorowany przez rząd Stanów Zjednoczonych). Niezbędne dokumenty to:

 • wypełniony wniosek o wizę nieimigracyjną DS-160, którą należy złożyć przez internet,
 • paszport – musi on być ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy po planowanym pobycie w Stanach Zjednoczonych,
 • zdjęcie – o wymiarach 5 cm na 5 cm,
 • zatwierdzony formularz DS-2019 z programu wymiany z USA.

Niezbędne jest też umówienie się na rozmowę z urzędnikiem konsularnym. Jeżeli program jest sponsorowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, to na rozmowę należy się umówić, wysyłając wiadomość na adres e-mail Ambasady w Warszawie (NIVDocsWRW@state.gov) lub Konsulatu Generalnego w Krakowie (KrakowNIV@state.gov).

 

Wiza H, L, O, P lub Q – pracownicza

Amerykański rynek pracy przez wiele osób jest postrzegany jako atrakcyjny, a to z kolei powoduje, że jest wielu chętnych na jedną z wiz pracowniczych – np. wiza H jest przeznaczona dla pracowników tymczasowych/sezonowych i praktykantów. Jak uzyskać pozwolenie na pracę w Stanach Zjednoczonych? Przede wszystkim konieczne jest uzyskanie zgody przez Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych (USCIS).

Jedno z często powtarzających się pytań dotyczy tego, czy istnieje limit wiekowy przy ubieganiu się o wizę pracowniczą. Odpowiedź jest negatywna.

Pracowniczą petycję nieimigracyjną (na formularzu I-129) do USCIS powinien złożyć przyszły pracodawca. Jeżeli zostanie ona rozpatrzona pozytywnie, pracodawca otrzyma formularz I-797, który na rozmowę w ambasadzie powinien dostarczyć pracownik. Warto przy tym wiedzieć, że samo uzyskanie zgody USCIS nie oznacza jeszcze, że wskazanej osobie zostanie przyznana wiza.

Wizapracownicza może mieć różne oznaczenia. Przykładowo H-1B to wiza wydawana osobom wykonującym zawody specjalistyczne. Z kolei wiza H-1B1 jest dostępna wyłącznie dla wykwalifikowanych obywateli Chile i Singapuru. Niezależnie jednak od rodzaju wizy pracowniczej, uzyskanie jej jest uzależnione m.in. od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów – należą do nich:

 • wypełniony wniosek o wizę nieimigracyjną DS-160 – należy go przesłać w formie elektronicznej,
 • paszport – musi on być ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy po planowanym pobycie w Stanach Zjednoczonych,
 • zdjęcie – o wymiarach 5 cm na 5 cm,
 • wspomniany już formularz I-797.

Po wniesieniu opłaty w wysokości 190 USD należy jeszcze umówić się za pośrednictwem serwisu internetowego na rozmowę z urzędnikiem konsularnym.

 

 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również