ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Rondo dwupasmowe. Jak poruszać się po skrzyżowaniu z ruchem okrężnym?

Ruch pojazdów, który odbywa się dookoła wyspy lub placu nazywany jest potocznie jazdą po rondzie. Wielu podróżujących ma wyraźną obawę przed wjazdem na skrzyżowania z ruchem okrężnym, zwłaszcza na rondo dwupasmowe. Ten strach zazwyczaj wynika z niepewności dotyczącej obowiązujących przepisów oraz dotychczas zdobytych umiejętności.

Zasady ogólne – jak zachować się na rondzie?

Aby móc prawidłowo poruszać się na rondzie, należy zapoznać się z jego specyfiką. Niestety nie da się tego w sposób jednoznaczny określić, z uwagi na brak konkretnych przepisów dotyczących skrzyżowania z ruchem okrężnym. Należy natomiast posłużyć się wiedzą zaczerpniętą z obowiązujących zasad ogólnych znajdujących się w Kodeksie Drogowym.

W związku z tym, warto bliżej przyjrzeć się prawidłowemu użytkowaniu rond i ich budowie, tj.:

  • skrzyżowania okrężne mogą składać się z jednego pasa (tzw. „mini rondo”), dwóch (rondo dwupasmowe) lub trzech (rondo wielopasmowe).
  • występują także tzw. ronda turbinowe, półturbinowe oraz spiralne.

Sposób korzystania ze skrzyżowań z wyspą centralną, gdzie występuje jedna trasa, jest znacznie ułatwiony, niż w przypadku np. ronda wielopasmowego, na którym uczestnik ruchu drogowego zobowiązany jest do wykonywania wielu manewrów. Stąd też biorą się  liczne problemy. Należy mieć na uwadze, że zasady ruchu na rondzie są podobne, jak na zwykłej, dwupasmowej jezdni, czyli koniecznym jest zachować szczególną ostrożność oraz używać kierunkowskazów.

Kwestia ta dotyczy także skrzyżowań o ruchu okrężnym ze znajdującą się w ich obrębie sygnalizacją świetlną.

Kierunkowskazy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – kiedy je stosować?

Istnieją podzielone zdania określające, kiedy to kierunkowskaz na rondzie jest konieczny. W Kodeksie o ruchu drogowym nie ma jasno sprecyzowanych zasad w tym temacie. Instruktorzy, przygotowujący  kursantów do egzaminu na prawo jazdy, niekiedy nakazują, aby kierunkowskaz był włączony w momencie wjazdu na rondo przy obraniu prawego kierunku jazdy. Nie jest to jednak regułą.

Wskazanym jest jednak, aby kierowcy każdorazowo informowali o zamiarze opuszczenia skrzyżowania z ruchem okrężnym używając prawego kierunkowskazu. Takie działanie zdecydowanie przyczynia się do usprawnienia przejazdu.

Rondo dwupasmowe a pierwszeństwo przejazdu

Znajomość zasad pierwszeństwa przejazdu jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zachowanie bezpieczeństwa podczas ruchu drogowego. Na sprawne i bezpieczne poruszanie się po  rondzie wpływa także prędkość, właściwa ocenie sytuacji na drodze oraz znajomość oznakowania. Jak wjeżdżać na rondo?

Znajdujący się przed wjazdem na rondo znak A-7 (ustąp pierwszeństwa) jasno określa, że pierwszeństwo przejazdu mają uczestnicy znajdujący się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Dotyczy to również tramwajów.

Rondo dwupasmowe – zasady ruchu

W momencie wjazdu na rondo dwupasmowe koniecznym jest uwzględnienie innych kierowców, ponieważ nigdy nie ma pewności, co do ich zachowania na drodze. Należy również zająć odpowiednie stanowisko.

Prawy pas przeznaczony jest do pierwszego zjazdu lub ewentualnie poruszania się na wprost. Natomiast drugi, wyznacza kierunek skrętu w lewo lub możliwość zawrócenia. Dodatkowo, kierowcy mają również całkowite prawo do poruszania się na wprost z wewnętrznego pasa ronda zajmując przy tym dowolne stanowisko przy zjeździe.

W praktyce wygląda to jednak zupełnie inaczej. Początkujący kierowcy, często w obawie, że sobie nie poradzą, korzystają z zewnętrznego pasa przy każdym wylocie z ronda. Nie mają pojęcia zatem, jak zjeżdżać z ronda w sposób prawidłowy. Skutkuje to wprowadzeniem utrudnień dla innych uczestników ruchu drogowego. Czy za taki manewr grozi mandat?

Mandat za spowodowanie kolizji na skutek wymuszenie pierwszeństwa może wynieść około 1000 zł. W momencie, gdy zdarzenie spowodowało nawet nieznaczne obrażenia ciała u uczestników ruchu drogowego, kwota ta rośnie do 1500 zł. W każdym z tych przypadków minimalna ilość punktów karnych wynosi 6. Należy zaznaczyć, iż kolizja nie jest tym samym, co wypadek drogowy, w którym znajdują się poszkodowani.

Z kolei, jeżeli zdarzenie dotyczy drobnej stłuczki, możliwe jest polubowne załatwienie sprawy, czyli dogadanie się z drugim kierowcą po umownym ustaleniu kwoty odszkodowania (bezpośrednio w miejscu kolizji) lub spisaniu oświadczenia sprawcy kolizji o winie i przekazanie go do ubezpieczyciela sprawcy. W takim przypadku udział policji nie jest wymagany.

Rondo turbinowe – jak jeździć bezpiecznie?

Charakterystyczną cechą ronda turbinowego są wyraźnie oznakowane wloty oraz uniemożliwienie zmiany pasa ruchu na jezdni w jego obrębie. Mają za zadanie wprowadzić większą przepustowość do ruchu drogowego. W praktyce oznacza to zminimalizowanie korków oraz zachowanie większego bezpieczeństwa. Młodzi kierowcy nie wiedzą, czego konkretnie spodziewać się po rondzie turbinowym. Kto ma pierwszeństwo w takiej sytuacji?

Wytyczne w tej kwestii są identyczne, jak w przypadku standardowego skrzyżowania o ruchu okrężnym. Pierwszeństwo przejazdu mają pojazdy poruszające się na nim. Jak wygląda rondo turbinowe?

Najczęściej składa się z dwóch pasów, znaków C-12 (ruch okrężny) i A-7 (ustąp pierwszeństwa). Po wjeździe na rondo i obraniu odpowiedniego stanowiska, należy trzymać się wyznaczonej trasy. Jeśli kierowca chce skręcić w lewo, zajmuje wcześniej dedykowany do tego celu wewnętrzny pas. Zjazd z ronda turbinowego nie wymaga żadnych manewrów, ponieważ uczestnik ruchu drogowego porusza się po specjalnie namalowanych pasach (znaki poziome).

W momencie zajęcia nieodpowiedniego stanowiska, kierowca nie opuści ronda w interesującym go kierunku. Jeśli jednak podjął by się takiej czynności to złamie zakaz przekraczania linii ciągłej, co może się wiązać z mandatem o wysokości od 200 zł (najechanie na linię ciągłą) do 1000 zł (wyprzedzanie na linii ciągłej). Ostateczną decyzję, co do wysokości mandatu podejmuje policjant będący na miejscu zdarzenia.

Zasady ruchu na rondzie – podsumowanie

Wbrew przejrzystemu schematowi jazdy, poruszanie po rondzie nadal wywołuje u niektórych osób sporą dawkę stresu. Aby temu zapobiec, wystarczy poświęcić chwilę uwagi na wdrożenie, głównych zasad ruchu drogowego w życie. Należą do nich m.in.:

  1. Kto ma pierwszeństwo wjazdu na rondzie?

Zasada poruszania się po różnych rondach jest zawsze taka sama – pierwszeństwo jazdy mają kierowcy znajdujący się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.

  1. Prędkość

Im płynniejsza jazda (brak zatrzymywania się), dostosowana pod kątem prędkości, tym efektywniejsze korzystanie z ronda i zapobieganie kolizjom.

  1. Poruszanie się na podwójnym rondzie

Zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednio wcześnie zajmowanie stanowiska na pasie ruchu adekwatnemu do preferowanego zjazdu z ronda to podstawa prawidłowego poruszania się po skrzyżowaniu tego tupu.

Gabriela Drzymalska Gabriela Drzymalska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również