ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ryzyko zawodowe – czy warto narażać własne zdrowie?

Na świecie istnieje wiele zakładów pracy, których branża i sposób działania nie są do końca bezpieczne dla zdrowia. Owszem, stosowane są środki ochronne oraz zasady bhp, natomiast zawsze istnieje ryzyko, że nagle i nieoczekiwanie może się coś wydarzyć. Dowiedz się więcej na temat ryzyka zawodowego.

Co to jest ryzyko zawodowe?

Ryzyko zawodowe najprościej można zdefiniować, jako niepożądane zdarzenia powodujące uszczerbek na zdrowiu lub straty materialne bądź finansowe w związku z aktualnym stanowiskiem pracy. Ryzyko zawodowe określa także wszystkie zagrożenia i niebezpieczne sytuacje, które występują w konkretnym miejscu zatrudnienia biorąc również pod uwagę specyfikę, rodzaj i sposób wykonywanych czynności.

Ocena ryzyka zawodowego – pięć prostych kroków

Podstawy prawne mówią wyraźnie o obowiązku oceny ryzyka zawodowego. Głównymi działaniami w celu rozpoznania ewentualnych zagrożeń, są m. in.:

 1. Zbiór wyszczególnionych informacji o:

 • stanowiskach i przydzielonych do niego urządzeniach, maszynach i przedmiotów, a także osób z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia oraz wieku pracownika,
 • czynnikach niebezpiecznych i szkodliwych,
 • wynikach ostatnich pomiarów i badań dotyczących całego wyposażenia i aparatury,
 • instrukcjach obsługi przyrządów,
 • przepisach i regulaminie w firmie,
 • środkach ochronnych względem używanych materiałów i całej infrastruktury zakładu.
 1. Wyszukiwanie zagrożeń odnośnie:

 • stanu powierzchni i ich nierówności włącznie z materiałami oraz wykonaniem,
 • substancji występujących w przedsiębiorstwie,
 • pracy na wysokości i stosowanych do tego celu narzędzi,
 • otoczenia w kwestii ew. hałasu, pyłu, instalacji elektrycznej, promieniowania, oświetlenia, pozycji pracownika itp..
 1. Określenie prawdopodobieństwa ryzyka – do szacowania ryzyka zawodowego można skorzystać z poszczególnych metod:

 • polska norma PN-N-18002 o systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • wstępna analiza zagrożeń (PHA),
 • wskaźnik ryzyka (RISK SCORE),
 • graf ryzyka,
 • analiza bezpieczeństwa pracy (JSA).
 1. Wyznaczenie działań zapobiegających lub minimalizujących ryzyko zawodowe – istnieją trzy normy ryzyka, które określają, w jaki sposób mają zostać podjęte działania:

 • ryzyko duże niedopuszczalne - natychmiastowa interwencja w celu likwidacji lub zmniejszenia zagrożeń,
 • ryzyko średnie, ale dopuszczalne - podjęcie i wprowadzenie środków ochrony, które zredukują ewentualne niestabilności.
 • ryzyko małe dopuszczalne - utrzymanie dotychczasowo stosowanych działań.
 1. Odpowiednia dokumentacja wyników

Według § 39 a ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, akta powinny zawierać opis ocenianego stanowiska pracy, w tym (patrz krok pierwszy) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, jak i również datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

W przypadku małego przedsiębiorstwa, taka ocena może być przeprowadzana przez założyciela firmy. Stosując się do wyżej wymienionych wytycznych, cała procedura nie jest niczym skomplikowanym i można ją wykonywać samodzielnie. Ważne jest jednak to, aby bardzo dobrze znać się na używanej w firmie technologii.

Inaczej ma się sprawa względem dużej firmy. W większych przedsiębiorstwach ocenę ryzyka mogą przeprowadzać tylko i wyłącznie wykwalifikowani fachowcy i eksperci ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Ile kosztuje szkolenie BHP?

Ceny zajęć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są zróżnicowane. Koszt zależy głównie od rodzaju, języka, sposobu, ilości kursantów i dziedziny w jakiej ma się odbyć szkolenie. Zazwyczaj stawka ulega pomniejszeniu w przypadku większej ilości zgłoszonych do instruktarzu osób.

Podstawowe ceny dla ogólnych podstawowych stanowisk:

Stanowisko

Minimalny koszt / osoba

Zwykły pracownik

od 50 zł

Pracownik robotniczy

od 70 zł

Pracodawca

od 150 zł

Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionego pracownika

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie nowego pracownika o ryzyku zawodowym występującym w określonym miejscu oraz zapewnienie mu niezbędnych środków ochrony. Kolejny bardzo ważny element to organizacja szkolenia BHP i wstępne zapoznanie zatrudnionego z regulaminem i zasadami panującymi w firmie. Ten sam wzorzec dotyczy także nowo przyjętych praktykantów i uczniów szkół zawodowych.

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy powinno obejmować instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy, dzięki czemu przyjęta osoba będzie dobrze przygotowana do zawodu.

Jeśli w danym koncernie występują czynniki chemiczne lub biologiczne, to koniecznym zadaniem naczelnika jest przekazanie wiadomości o substancjach, które poważnie szkodzą zdrowiu.

Co to są czynniki biologiczne?

Czynniki biologiczne to zespół substancji bardzo szkodliwych dla organizmu. Mogą wywoływać różne choroby i niepożądane skutki zdrowotne wśród populacji. Ze względu na swoje właściwości trujące, zostały podzielone na cztery grupy zagrożenia, takie jak:

 • grupa 1 zagrożenia – czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne,
 • grupa 2 zagrożenia – czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne,
 • grupa 3 zagrożenia – czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne,
 • grupa 4 zagrożenia – czynniki które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne.

Dla każdej grupy zostały przypisane poszczególne objawy i choroby wywoływane poprzez dłuższy kontakt z czynnikami biologicznymi. W sytuacji występowania ich w zakładzie, kierownik zobowiązany jest do wdrożenia przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie prawidłowej oceny ryzyka zawodowego.

Przedstawiciele niektórych profesji (np. adwokaci, lekarze, księgowi) muszą mieć wykupione obowiązkowe OC zawodowe, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom poszkodowanym w wyniku błędu popełnionego podczas pracy. Pracownicy branż, w których nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, mogą dobrowolnie wykupić tego typu polisę, gdy wiedzą, że istnieje ryzyko związane z wykonywaniem danego zawodu. Warto zdecydować się na rozszerzoną polisę OC zawodowego, gdyż podstawowa wersja może zawierać bardzo okrojony zakres ochrony. Rozszerzone ubezpieczenie od ryzyka zawodowego chroni nie tylko ciebie, ale również obejmuje szkody na osobach trzecich lub ich mieniu, podwykonawców oraz szkody, które powstały poza terytorium RP.

Doskonale dopasowane do twoich potrzeb i do twojego zawodu ubezpieczenie, znajdziesz w ofercie multiagencji ubezpieczeniowej Compero.pl, która współpracuje z najlepszymi towarzystwami w Polsce. Dzięki naszej polisie będziesz mógł bez obaw wykonywać swój zawód.

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również