ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Rzecznik finansowy pomoże w sporze sądowym. W jakich sytuacjach warto się do niego zwrócić?

Bank, ubezpieczyciel albo fundusz emerytalny niezasadnie odrzucił twoją reklamację albo potrzebujesz wsparcia w postępowaniu sądowym przeciwko jednej z tych instytucji? Zwróć się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Zobacz, jak to zrobić i pobierz wzór wniosku.

Kim jest i czym się zajmuje Rzecznik Finansowy?

Rzecznik Finansowy (który w 2015 roku zastąpił instytucję Rzecznika Ubezpieczonych) jest urzędem państwowym, powołanym w celu zapewnienia konsumentom wsparcia w sporach z instytucjami rynku finansowego:

 • bankami (w tym spółdzielczymi),
 • SKOK-ami,
 • firmami pożyczkowymi,
 • zakładami ubezpieczeń,
 • funduszami inwestycyjnymi czy
 • towarzystwami emerytalnymi.

O pomoc do Rzecznika Finansowego mogą wnioskować osoby fizyczne, będące klientami instytucji finansowych, również wtedy gdy zwracają się w sprawie problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do Rzecznika można zgłosić się z indywidualną skargą na dany podmiot, po poradę, z prośbą o interwencję w sporze z instytucją, udział w postępowaniu polubownym, a także z wnioskiem o zajęcie stanowiska podczas postępowania sądowego (istotny pogląd).

Uwaga! Rzecznik Finansowy nie wydaje decyzji wiążących dla podmiotów rynku finansowego.

Nie wszystkie usługi świadczone przez Rzecznika są bezpłatne. Za darmo można m.in. złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez RF. Wniesienia opłaty będzie wymagało z kolei złożenie wniosku o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a instytucją finansową.

Porada ekspercka

Jeśli nie wiesz, jak Rzecznik może pomóc w twojej sprawie, skontaktuj się z ekspertami biura, którzy telefonicznie lub mailowo wyjaśnią ci, jakie masz prawa, pomogą zrozumieć niejasne zapisy  dokumentów i poinstruują, jakie kroki możesz podjąć w sporze z instytucją finansową.

Postępowanie interwencyjne

Jeśli reklamacja złożona przez ciebie do banku czy innego podmiotu została odrzucona lub nie uwzględniono twoich roszczeń w całości, możesz zwrócić się do Rzecznika o podjęcie interwencji. Jej celem jest przygotowanie przez ekspertów Rzecznika argumentacji, która przekona instytucję finansową do zmiany zdania.

Postępowanie polubowne

To tańsza i szybsza alternatywa dla postępowania sądowego. Pracownik biura Rzecznika pełni funkcję bezstronnej osoby trzeciej, która uczestniczy w próbie rozwiązania sporu między podmiotem rynku finansowego a jego klientem. Postępowanie nie wpływa na możliwość wniesienia sprawy do sądu, ale podjęcie takiego kroku jest podstawa do umorzenia postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym.

Rzecznik finansowy: ile czasu na odpowiedź?

W latach 2016-2020 do rzecznika wpłynęło 109 tys. wniosków o interwencję lub polubowne i 4100 wniosków o istotny pogląd. Łącznie w tym czasie urząd udzielił 137 tys. porad.           

Czas odpowiedzi Rzecznika na wniosek złożony przez interesanta zależy od stopnia złożoności sprawy i liczby prowadzonych przez niego w tym czasie innych spraw. Odpowiedź konsument otrzymuje zazwyczaj w czasie:

 • porada e-mail: około 2 tygodni
 • postępowanie interwencyjne: po otrzymaniu wniosku Rzecznik w ciągu około 2 miesięcy prześle do instytucji finansowej pierwsze wystąpienie (którego kopię otrzyma również interesant), z kolei całe postępowanie trwa zwykle od 3 do 12 miesięcy,
 • postępowanie polubowne: rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 7 dni od jego wpływu, po czym dokument jest badany pod kątem pozostałych wymogów formalnych (trwa to zwykle do 6 tygodni). Po sprawdzeniu kompletności wniosku (lub jego uzupełnieniu), Rzecznik wnosi do instytucji finansowej o zajęcie stanowiska w sprawie.

Jak napisać wniosek do rzecznika finansowego?

Treść wniosków kierowanych do rzecznika finansowego będą się różniły w zależności od sprawy, z jaką się do niego kierujemy. Pismo powinno zawierać:

dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania)

dane organu, do którego zwraca się wnioskodawca:

Rzecznik Finansowy
[do wyboru zależnie od rodzaju sprawy:] Wydział Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego/Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego/Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów
Ul. Nowogrodzka 47A
02 – 695 Warszawa

 • tytuł „Wniosek” z wyszczególnieniem rodzaju wniosku:

Wniosek o podjęcie interwencji z podmiotem rynku finansowego, w związku z nieuwzględnieniem roszczeń w trybie reklamacyjnym

Wniosek o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu z podmiotem rynku finansowego

Wniosek o przedstawienie Sądowi oświadczenia zawierającego pogląd istotny dla sprawy

 • prośba o podjęcie interwencji przez Rzecznika wraz z nazwą instytucji finansowej, której sprawa dotyczy i danymi identyfikującymi sprawę (np. Wnoszę o podjęcie interwencji wobec… w sprawie…)

 • uzasadnienie wniosku (ze wskazaniem, czego ona dotyczy, opisem zdarzeń)

 • załączniki (np. kopia złożonej reklamacji i otrzymanej na nią odpowiedzi)

Gotowe formularze pobierzesz na oficjalnej stronie internetowej rzecznika, pod adresami:

 • Wzór wniosku o interwencję w sprawie ubezpieczeniowo-emerytalnej https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2022/01/WUE.Wniosek_interwencja_.docx

 • Wzór wniosku o interwencję w sprawie bankowo-kapitałowej https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/Wniosek_interwencja_WBK_2021.docx

 • Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym https://rf.gov.pl/polubowne/wp-content/uploads/2021/11/Postepowanie-polubowne-2021.docx

 • Wzór wniosku o przedstawienie istotnego poglądu https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/Wniosek_istotny_poglad_uniwersalny_2021.docx

Jak skontaktować się z Rzecznikiem?

Jeśli chcesz skontaktować się z ekspertami Rzecznika Finansowego w sprawie porady, możesz to zrobić za pośrednictwem:

 • infolinii – czynna w dni robocze (porady w sprawach niezwiązanych z COVID-19) pod numerami telefonów:

  • 508-810-370 (w godz. 12:00-14:00) – sprawy związane z OFE, PPE i indywidualnymi kontami emerytalnymi,

  • 22 333-73-25 – (w godz. 8:00-16:00) sprawy związane z bankami i rynkiem kapitałowym,

  • 22 333-73-28 – (w godz. 9:00-14:00) sprawy związane z ubezpieczeniami gospodarczymi (m.in. OC, AC, assistance, na życie, NNW, turystyczne, kredytowe, rolne, przedsiębiorstw).

  • 22 333-73-26 oraz 22 333-73-27 – (w godz. 10:00-14:00) informacje na temat statusu wniosków skierowanych do Rzecznika,

 • e-maila – pisząc na adres: porady@rf.gov.pl lub przez formularz kontaktowy, dostępny na stronie rf.gov.pl,

 • profilu na Facebooku –  https://www.facebook.com/RzecznikFinansowy/

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również