ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Skarbówka może żądać od lekarzy ujawnienia historii chorób pacjentów!

Znowelizowany w roku 2010 art. 7 ust. 2 Ustawy o kontroli skarbowej umożliwia nieograniczony dostęp organów kontroli skarbowej do wszelkich danych osobowych obywateli, nawet zgromadzonych w aktach spraw sądowych. W przypadku, gdy kontrolowani przez fiskusa lekarze odmawiają przekazania danych o pacjentach, zasłaniając się tajemnicą lekarską, urząd skarbowy prosi o nie instytucje państwowe, np. Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

W związku z wieloma wątpliwościami, jakie budzi sprawa żądania przez fiskusa od lekarzy ujawniania danych pacjentów, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wystosował do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo, zawiadamiające go o naruszeniu Konstytucji przez zapisy Ustawy o kontroli skarbowej. Przede wszystkim chodzi o przepis, który dopuszcza możliwość otrzymania przez urząd skarbowy danych tzw. wrażliwych o pacjentach w przypadku rozpoczęcia kontroli skarbowej wobec lekarza.

Ochrona życia prywatnego

Takie postępowanie urzędu skarbowego narusza konstytucyjne prawo obywateli do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Ustawodawca, tworząc prawo, ma przecież obowiązek stworzyć gwarancje prawne i instytucjonalne, które dopuszczają stosowanie określonych działań tylko w zakresie koniecznym dla realizacji konstytucyjnych celów, bez szkody dla obywateli i z zastosowaniem określonych procedur.

16 czerwca 2015 roku Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do Ministra Finansów, w którym prosi go o zajęcie stanowiska w tej sprawie.  

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również