poradnik

Składka wypadkowa 2021 – kto płaci, jak obliczyć jej wysokość?

  • Monika Słupczyńska
  • NNW

Składka wypadkowa 2021 – kto płaci, jak obliczyć jej wysokość?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek odprowadzać składki do ZUS-u. Wśród nich jest składka wypadkowa, dla której charakterystyczne jest to, że nie ma ona jednakowej wysokości dla wszystkich firm. Ile wynosi wypadkowe w 2021 roku?

 

Czym jest ubezpieczenie wypadkowe i kto je płaci?

Ubezpieczenie wypadkowe to jedno z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Opłacanie składki oznacza, że w razie wypadku przy pracy czy rozpoznania choroby zawodowej pracownik nie pozostanie bez środków do życia – zostanie mu wypłacone świadczenie. Jednocześnie zakres świadczeń z tego ubezpieczenia różni się od ubezpieczenia chorobowego.

Kto płaci składkę wypadkową? Do odprowadzania składki na ubezpieczenie wypadkowe są zobowiązani pracodawcy. Pokrywają oni składkę w całej wysokości – nie mają w tym udziału pracownicy. Do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszani są pracownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Okres (rok) składkowy dla składki wypadkowej trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku kolejnego.

Czy ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe? Tak. Aktualnie obowiązujące przepisy są skonstruowane tak, że pracodawca nie może zrezygnować z opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe.
Nie wszyscy jednak podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. Będą to np. osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych czy osoby pobierające zasiłek macierzyński.

Składki wypadkowe – od czego zależy ich wysokość?

Ile wynoszą stawki ubezpieczenia wypadkowego w 2021 r.? W tym zakresie od 1 kwietnia zaczęły obowiązywać zmiany. Są dwie możliwości – płatnik (czyli przedsiębiorca) może opłacać składkę wypadkową zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką lub być zobowiązany do jej samodzielnego ustalenia. W niektórych przypadkach składkę wyliczy ZUS.

Składkę wypadkową w wysokości 1,67 proc. podstawy wymiaru odprowadzają pracodawcy, którzy:

  • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięć osób ubezpieczonych,
  • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON.

Inne zasady obowiązują przedsiębiorców, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych – oni muszą samodzielnie ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie. Od 1 kwietnia 2021 r. wysokość składki uległa zmianie – przed jej opłaceniem konieczne jest ustalenie jej wysokości w oparciu o PKD.

Jeżeli pracodawca przekazał do ZUS-u informację ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe, to nie będzie musiał samodzielnie wyliczać stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tym przypadku zrobią to pracownicy ZUS.

 

Od czego zależy składka wypadkowa?

Wysokość składki wypadkowej jest zależna m.in. od liczby zatrudnionych w firmie osób. Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia więcej niż dziewięć osób, to obowiązuje go wspomniana już stopa składki ustalona na 1,67 proc. Jeżeli jednak pracowników w firmie jest więcej, konieczne będzie ustalenie procentowej wysokości składki.

Jak ustalić składkę wypadkową dla nowej firmy? Właściciele nowych firm powinni ustalić liczbę ubezpieczonych na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w ciągu miesiąca, od którego nastąpiło zgłoszenie do ZUS-u. Analogicznie muszą postąpić przedsiębiorcy, którzy – mimo że byli zarejestrowani w ZUS w ubiegłym roku – nie płacili ubezpieczenia wypadkowego.

 

Ubezpieczenie wypadkowe a grupowe ubezpieczenie na życie

W niektórych branżach wypadki przy pracy zdarzają się częściej niż w innych. Przykładami mogą być przemysł czy górnictwo. Mimo że pracownicy zgłoszeni do ubezpieczenia wypadkowego mają prawo do świadczenia w razie wypadku przy pracy, to z reguły nie jest to wystarczające zabezpieczenie finansowe. Z tego względu w wielu firmach pracownicy mają możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Czy taka polisa również zapewnia finansowe wsparcie w razie wypadku w miejscu pracy?

Ubezpieczenie na życie może przewidywać wypłatę odszkodowania, gdy doszło do wypadku przy pracy. W ten sposób pracownik otrzymuje dodatkowe środki, które może wykorzystać m.in. na leczenie. Aby jednak upewnić się, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, należy zwrócić uwagę na konstrukcję umowy i zapisy w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

Przeczytaj również

  • Patrycja Kowalewska

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to polisa, która jak wszystkie inne ubezpieczenia ma na celu zapewnić osobie ubezpieczonej poczucie komfortu i...

  • Marek Pawłowski

Zabezpieczenie okien przed włamaniem, czy to w domu, czy też w budynku gospodarczym lub garażu, to bardzo istotna kwestia. Dotyczy to w szczególności budynków parterowych, które...

  • Zuzanna Jóźwiak

Dom powinien kojarzyć się z bezpieczeństwem i odpoczynkiem. Niestety, jak wynika ze statystyk, to właśnie w domu najczęściej dochodzi do wypadków. Złamanie kończyny czy przypadkowe połknięcie...