ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Sporty o ryzykownym charakterze a ubezpieczenie na życie

Przy podpisywaniu umowy z ubezpieczycielem jesteśmy zobligowani do ujawnienia szeregu informacji związanych z naszą pracą, zdrowiem i uprawianymi aktywnościami. Osoby chorujące przewlekle, wykonujące niebezpieczną pracę lub uprawiające ryzykowne sporty, powinny bezwzględnie poinformować o tym ubezpieczyciela, by podpisana umowa obejmowała w swym zakresie także daną sytuację, a także by mieć świadomość, że w razie wypadku spowodowanego wyżej wymienionymi sytuacjami nastąpi wykluczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ogólne warunki ubezpieczenia są dokumentem, w którym powinny być zawarte informacje o wykluczeniach ochrony. Zazwyczaj informacje te są bardzo obszerne i szczegółowe, by w razie zaistnienia zdarzenia było wiadomo, czy ubezpieczonemu należy się świadczenie z polisy.

Jak się okazuje, nie wszyscy ubezpieczyciele dobrze precyzują zasady, jakimi kierują się przy świadczeniu usług w zakresie ubezpieczenia na życie. Generali Życie odmawiało wypłacania świadczeń, jeśli śmierć ubezpieczonego miała jakikolwiek związek z uprawianiem przez niego sportu o charakterze ryzykownym. Tyle tylko, że ubezpieczyciel nie precyzował, o jakie sporty konkretnie chodzi. W związku z tym UOKiK nałożył na ubezpieczyciela karę w wysokości blisko 190 tysięcy złotych.

Uzasadnione wątpliwości UOKiK wzbudziło postępowanie ubezpieczyciela, który nie wypłacał świadczeń, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w jakimkolwiek związku z wyczynowym lub rekreacyjnym wykonywaniem sportów ryzykownych. Ponieważ ubezpieczyciel nie precyzował w umowie w żaden sposób, o jakie sporty chodzi, pozostawiał sporo niedomówień i pola dla dowolnych interpretacji tego zapisu, co mogło skutkować nadużyciami.

Sporty o charakterze ryzykownym mogą nie podlegać ubezpieczeniom lub powodować znaczące zwyżki w składce na ubezpieczenie. Muszą być jednak dokładnie sprecyzowane w umowie kredytowej. Nie warto podpisywać dokumentów nieprecyzyjnych, które nie określają jasno, w jakich sytuacjach ubezpieczonemu będzie przysługiwać odszkodowanie.

 

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również