ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Sprzedaż samochodu współwłaścicielowi – co powinieneś wiedzieć?

Sprzedaż samochodu współwłaścicielowi może odbyć się na takich samych zasadach, jak w przypadku sprzedaży auta zupełne obcej osobie. Jedyną różnicą jest konieczność złożenia w wydziale komunikacji wniosku o zniesienie własności pojazdu przez głównego właściciela, który dokonał sprzedaży samochodu współwłaścicielowi. O tym, jakie kroki musisz wykonać podczas takiej transakcji, a także jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem, dowiesz się z tego artykułu.

Współwłaściciel samochodu – kto nim jest?

Ustanowienie kogoś współwłaścicielem samochodu oznacza, że zostaje on dopisany do dowodu rejestracyjnego tego pojazdu. Zazwyczaj współwłaścicielem ustanawia się młodego kierowcę, który nie ma jeszcze wypracowanych bezwypadkową jazdą zniżek na ubezpieczenie OC. Taki zabieg skutkuje tym, że przez cały okres figurowania w dowodzie rejestracyjnym samochodu głównego właściciela naliczają się zniżki (10 proc. rocznie), które po sześciu latach uzyskują najwyższy możliwy poziom, czyli 60 proc. Zrobienie niedoświadczonemu kierowcy takiej przysługi wiąże się dla właściciela pojazdu ze sporym ryzykiem, gdyż jeśli współwłaściciel spowodowałby kolizję, właściciel straci zgromadzone zniżki. Oczywiście ryzykiem obarczone są obie strony, ponieważ w przypadku spowodowania kolizji przez właściciela auta, współwłaściciel również straci wypracowane do tego czasu zniżki i oboje będą musieli postarać się prze kolejne lata o bezwypadkową jazdę.

Jak dopisać współwłaściciela samochodu do dowodu rejestracyjnego?

Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zrobienie tego już podczas zakupu auta, czyli dopisanie współwłaściciela w umowie kupna-sprzedaży samochodu. Przedstawiając tak skonstruowaną umowę podczas rejestracji samochodu, współwłaściciel zostanie automatycznie wpisany do dowodu rejestracyjnego.

Drugim sposobem na ustanowienie kogoś współwłaścicielem samochodu jest podpisanie umowy darowizny części pojazdu. Umowa darowizny części samochodu musi być sporządzona przez właściciela pojazdu i wskazywać komu oddaje prawo do połowy swojego samochodu. Oczywiście rzeczona część samochodu nie ma być rozumiana dosłownie – bardziej zasadne byłoby użycie sformułowania „udział w prawie własności pojazdu”.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem

Ustanawiając kogoś współwłaścicielem autatrzeba mieć na uwadze, że w przypadku sprzedaży samochodu, w umowie trzeba koniecznie podać dane wszystkich współwłaścicieli, a nie tylko personalia głównego właściciela. Umowa niezawierająca danych wszystkich właścicieli, a także ich podpisów będzie uznawana prawnie za potwierdzenie sprzedaży udziału jednego współwłaściciela we współwłasności samochodu.

Czy współwłaściciel może sprzedać auto?

Gdyby doszło do sytuacji, w której jeden z właścicieli pojazdu decyduje się sprzedać samochód bez wiedzy pozostałych współwłaścicieli, łamie on przepisy Kodeksu cywilnego (art. 199 i 200 KC), które brzmią:

  • „Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.”
  • „Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.”

Przepisy te można „obejść” jedynie w przypadku, gdy któryś ze współwłaścicieli upoważni innego do przeprowadzenia transakcji w jego imieniu. Upoważnienie to powinno mieć formę pisemną i być potwierdzone notarialnie. Koszt takiego aktu notarialnego to 17 zł, jednak z opłaty tej zwolnione są osoby będące w pierwszej linii pokrewieństwa (ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka oraz mąż i żona).

Sprzedaż samochodu współwłaścicielowi

Wiesz już, że możesz oddać komuś prawo do użytkowania twojego samochodu w ramach umowy darowizny części samochodu. Może jednak zdarzyć się sytuacja, w której będziesz chciał sprzedać swojemu współwłaścicielowi cały swój udział we własności pojazdu. Zastanawiasz się pewnie, jak to wpłynie na umowę kupna-sprzedaży auta, skoro muszą na niej  widnieć dane wszystkich współwłaścicieli. Czy to oznacza, że współwłaściciel będzie jednocześnie osobą sprzedającą, jak i kupującą samochód? W takim przypadku transakcja przebiega niemal identycznie, jak ma to miejsce podczas sprzedaży auta zupełnie obcej osobie, czyli współwłaściciel (czy też współwłaściciele) podpisują umowę z tym współwłaścicielem, który nabywa od nich samochód na zasadzie standardowej umowy kupna sprzedaży, gdzie widnieje jako osoba kupująca, a nie współwłaściciel. Jedyną różnicą jest konieczność złożenia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy w wydziale komunikacji wniosku o zniesienie współwłasności pojazdu.

Następnym krokiem jest wymiana dowodu rejestracyjnego, która jest jednak konieczna tylko wtedy, gdy współwłaściciel sprzedający swoją część wpisany jest w nim na pierwszym miejscu. Jeśli sprzedawcą samochodu jest współwłaściciel, którego dane były umieszczone na drugim lub kolejnym miejscy, wystarczy poprosić w wydziale komunikacji o wykreślenie tego współwłaściciela.

Kolejnym obowiązkiem byłego już współwłaściciela pojazdu, który kupił auto, jest złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3, na podstawie której będzie musiał dokonać opłaty podatku w wysokości 2% wartości samochodu. Nabywca auta ma na to czas do 14 dni od czasu zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze współwłaścicielem. Podatek od Czynności Cywilnoprawnych, czyli tzw. podatku od wzbogacenia się nie trzeba płacić jeśli wartość samochodu wynosi mniej niż 1 000 zł.

Ostatnią czynnością, jaką należy wykonać jest zgłoszenie towarzystwu ubezpieczeniowemu informacji o kupnie samochodu. W tej kwestii zgłoszenie również powinno nastąpić w ciągu 14 dni. Warto wiedzieć, że zmiana właściciela samochodu może wiązać się z rekalkulacją składki OC, a co za tym idzie, może ona wzrosnąć lub zmaleć w zależności od oceny towarzystwa ubezpieczeniowego ryzyka wystąpienia szkody.

Jesteś samodzielnym właścicielem samochodu, a może współwłaścicielem, który decyduje o wyborze OC? Nie wiesz, które towarzystwo ubezpieczeniowe ma najlepszą ofertę? Zajrzyj na stronę compero.pl i skorzystaj z kalkulatora, dzięki któremu poznasz ofertę najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych dostępnych na rynku. W naszym serwisie szybko porównasz propozycję ubezpieczycieli, a tym samym znajdziesz najbardziej korzystną dla ciebie propozycję ubezpieczenia komunikacyjnego.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również