ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Stłuczka z obcokrajowcem a odszkodowanie z OC

Wypadek czy też stłuczka podczas podróży autem wiąże się zawsze ze stresem dla wszystkich podróżujących. W sytuacji, gdy uczestnicy zdarzenia wyjdą z kolizji bez uszczerbku, można ustalić kwestię odszkodowania i rozjechać się w swoje strony. W przypadku obcokrajowca dochodzi jednak kwestia porozumienia się, tym bardziej że nie każdy z nas mówi w obcym języku i nie każdy obcokrajowiec musi znać język polski. Gdy bariera językowa nie pozwala nam się porozumieć z właścicielem auta uczestniczącego w wypadku, należy bezwzględnie wezwać policję.

Spisz oświadczenie

Jeżeli możemy w miarę sprawnie dojść do porozumienia ze współuczestnikiem wypadku czy kolizji lub mamy tłumacza, np. współtowarzysza podroży, wtedy możemy spisać odpowiednie oświadczenie. Powinny się w nim znaleźć takie dane jak:

  • opis zdarzenia,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • numer polisy OC sprawcy zdarzenia oraz kraj, w którym została wykupiona polisa sprawcy.

Obcokrajowiec bez OC

Dodatkowo warto zapisać dane świadków kolizji. Jeśli sprawca nie posiada ważnej polisy OC, należy koniecznie zawiadomić policję, w przeciwnym razie uzyskanie odszkodowania może być bardzo trudne. W takiej sytuacji adresatem roszczeń poszkodowanego jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kto zajmie się rozpatrzeniem sprawy?

Ustawa w art. 83 ust. 3 stanowi, że rolę organu odszkodowawczego pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że gdy zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe nie posiada w Polsce swojego reprezentanta lub nie zajęło się ono w podanym terminie roszczeniem, wtedy sprawę rozpatruje PBUK.

Nie zawsze pomoże korespondent!

W przypadku stłuczki z obcokrajowcem najpierw szukamy nominowanego korespondenta firmy zagranicznej, który w jej imieniu likwiduje szkodę. Współpracującego z danym towarzystwem ubezpieczyciela możemy wyszukać na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W sytuacji, gdy firma zagraniczna nie posiada swojego korespondenta, wtedy zgłaszamy sprawę do PZU lub do Warty – są to agenci PBUK. Na mocy porozumień zawartych między tymi towarzystwami a PBUK firmy te dokonują oględzin i wyceny szkód w aucie, a następnie, po ustaleniu szczegółów, dochodzi do likwidacji szkody.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również