ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Strefa ruchu - prędkość, parkowanie, wyjazd ze strefy ruchu

Strefa ruchu jest kolejnym obszarem z którym możemy spotkać się np. na osiedlach czy na parkingach przed centrami handlowymi. Obowiązują tu przepisy takie same jak na drogach publicznych.

Co to jest strefa ruchu?

Według definicji umieszczonej w Kodeksie drogowym, strefa ruchu to obszar, który obejmuje co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Strefa ruchu - znaki

O wjeździe na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu informuje znak D-52 “strefa ruchu”. A o wyjeździe - znak D-53 (“koniec strefy ruchu”).

Strefa ruchu - przepisy

W strefie ruchu - chociaż obejmuje obszar drogi niepublicznej - obowiązują wszystkie przepisy jak na drodze publicznej. Musimy zatem stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego. O czym pamiętać? M.in. musimy mieć zapięte pasy, włączone światła, nie możemy rozmawiać przez telefon w czasie jazdy. W strefie ruchu piesi nie mają do dyspozycji całej szerokości drogi, a progi zwalniające (i inne narzędzia wymuszające powolną jazdę) muszą być oznakowane.

Strefa ruchu - prędkość

Dopuszczalna prędkość w strefie ruchu jest tożsama z tą określoną w Kodeksie drogowym. Jeśli np. strefa ruchu znajduje się w obszarze zabudowanym, dopuszczalna prędkość to 50 km/h, w strefie zamieszkania - 20 km/h.

Strefa ruchu - parkowanie

W strefie ruchu możemy parkować zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie drogowym. Np. dopuszczone jest parkowanie na chodniku, jeśli szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych nie jest mniejsza niż półtora metra i nie utrudni im ruchu. Oczywiście w miejscu, w którym chcemy zaparkować, nie może obowiązywać zakaz postoju.

Wyjazd ze strefy ruchu

W strefie ruchu pierwszeństwo mają najczęściej pojazdy, które znajdują się po prawej stronie - obowiązuje tzw. zasada prawej ręki. Jednak kiedy wyjeżdżamy ze strefy ruchu, pierwszeństwo może mieć również pojazd znajdujący się po lewej stronie. Gdy ze strefy ruchu wjeżdżamy na drogę publiczną to włączamy się do ruchu, czyli musimy ustąpić pierwszeństwa.

Źródła:

  1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również