ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Typy polis NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolnym ubezpieczeniem osobowym. Od polisy na życie różni je zakres ochrony. Ten dotyczy w przypadku NNW nie tylko śmierci ubezpieczonego (co występuje w przypadku obu typów polis), ale również trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – ale tylko wówczas, gdy wywołane zostaną skutkiem nagłego wypadku.

Warto przy tym podkreślić, że o ile w przypadku ubezpieczenia na życie świadczenie wynikające z umowy będzie mogło być wypłacone z tytułu popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa (choć musi minąć min. 2 lata od zawarcia umowy), o tyle w przypadku NNW będzie to niemożliwe. NNW chroni finansowo ubezpieczonego tylko od wypadków niezależnych od jego woli.

Celem polisy NNW jest zapewnienie ubezpieczonym lub ich bliskim pieniężnego wsparcia w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dzięki polisie nie trzeba martwić się o pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, rehabilitacji czy utratę zarobków wskutek niezdolności do pracy.

Jeśli mamy wykupione NNW, możemy poczuć się bezpieczni. Polisa zabezpiecza nas w każdej chwili – gdy przebywamy w pracy, w domu czy na zagranicznych wakacjach.

Warunki ofert polis NNW, dostępnych w poszczególnych zakładach ubezpieczeniowych, są zasadniczo do siebie zbliżone. Niemniej ważne jest konfrontowanie ich szczegółów (dokładnie – zakresu odpowiedzialności ubezpieczeniowej). Przykładowo tylko część ofert chroni w wypadku zawału serca lub udaru mózgu (zazwyczaj jest to opcja występująca tylko w rozszerzonym – czyli droższym – wariancie ochrony).

NNW indywidualne i dla grup

W ofercie ubezpieczycieli znajdują się cztery rodzaje polis NNW:

  • indywidualne,
  • grupowe (imienne lub bezimienne),
  • rodzinne,
  • na cudzy rachunek.

Ubezpieczenie indywidualne może zawrzeć każda osoba fizyczna, która tylko będzie tym zainteresowana. Większość ubezpieczycieli określa jednak maksymalny wiek przystąpienia do umowy (zwykle jest to 65 lat).

Polisa grupowa może być korzystniejsza od indywidualnej pod względem cenowym. Jeśli zbierzemy grupę osób (mogą to być członkowie klubu sportowego, stowarzyszenia, a nawet sąsiedzi etc.), mamy szansę na wynegocjowanie niższej składki ubezpieczeniowej ze względu na liczbę przystępujących.

W przypadku ubezpieczeń grupowych bezimiennych osobami objętymi ochroną mogą być np. uczniowie danej szkoły, studenci uczelni wyższej, pracownicy jednej firmy etc.

Ubezpieczenie rodzinne obejmuje ochroną najbliższą rodzinę, np. małżeństwo z dziećmi.

Polisa NNW może być również zawarta na rzecz osoby trzeciej (na cudzy rachunek), której dane będą zawarte w dokumencie ubezpieczenia).

Ubezpieczenie samodzielne lub w pakiecie

Ubezpieczenia NNW mogą być zawierane w dwojaki sposób:

  • jako samodzielne polisy (np. dla młodzieży szkolnej, studentów, sportowców),
  • jako składowa pakietu ubezpieczeniowego (np. dodatek do ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych, podróżnych).

Jeśli interesuje Cię ubezpieczenie NNW i chcesz zapewnić sobie szeroki zakres ochrony za jak najniższą cenę, skorzystaj z naszej porównywarki lub zadzwoń do doradców compero.pl.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również