ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpiecz się od chorób serca

Wśród ubezpieczycieli, którzy posiadają w swoich ofertach polisy chroniące na wypadek chorób serca, znajdują się Nationale Nederlanden i PZU. Przeanalizowaliśmy ich propozycje.

Nationale Nederlanden - CARDIO

Nationale Nederlanden wprowadziło ostatnio do swojej oferty pakiet CARDIO, będący kompleksowym ubezpieczeniem życia i zdrowia klientów na wypadek chorób serca. Ochrona zapewniana przez pakiet CARDIO obejmuje pomoc finansową w powrocie do zdrowia dzięki wypłacie świadczenia po zawale serca lub udarze mózgu, pobycie w szpitalu po zawale, a także po zabiegu leczącym zaburzenia rytmu serca, np. wszczepieniu rozrusznika serca. Ubezpieczenie zapewnia także finansowe wsparcie rodziny ubezpieczonego w razie jego śmierci za przyczyną zawału serca lub udaru mózgu.

Pakiet CARDIO umożliwia ubezpieczonym dostęp do Programu Teleopieki Kardiologicznej, w której skład wchodzi m.in.:

  • możliwość zdalnego wykonywania i przesyłania za pośrednictwem specjalnego aparatu kardiotele badań EKG bez limitu 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie,
  • konsultacje z lekarzem specjalistą,
  • natychmiastową pomoc w wezwaniu karetki pogotowia.

Nowi klienci Nationale Nederlanden ubezpieczeni w ramach pakietu CARDIO mogą dodatkowo otrzymać zaproszenie na badania profilaktyczne serca - EKG wraz z konsultacją kardiologiczną

PZU - Pomoc od serca

PZU posiada tymczasem w swojej ofercie ubezpieczenie PZU Pomoc od Serca. Jest to polisa dla klientów indywidualnych, chroniąca na wypadek nowotworu i innych ciężkich chorób. Ubezpieczenie zapewnia finansowe wsparcie w razie zachorowania na jedną z najcięższych chorób, takich jak m.in. rak lub zawał. PZU Pomoc od Serca jest dodatkiem do typowego ubezpieczenia na życie.

W ofercie PZU znajdziemy dwa warianty tej polisy. Podstawowy pakiet obejmuje m.in. zawał serca, nowotwory złośliwe, udar mózgu, operację zastawek i by-passów. Wersja rozszerzona polisy oprócz chorób z wariantu podstawowego obejmuje także 15 poważnych schorzeń, takich jak np.: stwardnienie rozsiane, sepsa i choroba Parkinsona. Dodatkowo w pakiecie rozszerzonym możemy liczyć także na bezpłatną diagnozę i sprawdzenie metod leczenia za granicą.

Ubezpieczenie to zawiera się na 5 lat. Po tym okresie można je ponownie przedłużyć. Składka pozostaje niezmienna przez cały czas trwania umowy.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również