ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Ubezpieczenia podróży grupowych

Firmy ubezpieczeniowe funkcjonujące na polskim rynku, oferują ubezpieczenia turystyczne w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej. Grupowe ubezpieczenie podróży zapewnia ochronę ubezpieczeniową od dnia wyjazdu grupy turystów do dnia powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej.

W zależności od wybranej polisy i zakresu ubezpieczenia, może ono uwzględniać:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnymi,
 • pakiet assistance,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • pokrycie kosztów następstw chorób przewlekłych,
 • koszty transportu ubezpieczonego do Polski,
 • ubezpieczenie od rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • inne ryzyka, w tym hospitalizację za granicą, leczenie ambulatoryjne, choroby tropikalne czy prowadzenie akcji ratowniczych.

W rozszerzonych pakietach ubezpieczeniowych polisa podróży dla grup turystów może obejmować ryzyka związane z amatorskim lub wyczynowo uprawianym sportem wysokiego ryzyka i sportami ekstremalnymi, czy z wykonywaniem pracy fizycznej lub umysłowej za granicą.

Czy wiesz że...?

Decydując się na wykupienie polisy grupowej w podróży, można uzyskać zniżki, obniżające jednostkową wysokość składki ubezpieczeniowej. Takie rabaty przeznaczone są np. dla grup powyżej 10 osób czy osób poniżej 25 roku życia.

Przykładowe ubezpieczenie grupowe

Wyjeżdżając na „wyprawę życia” z przyjaciółmi lub znajomymi, można wykupić dla wszystkich polisę „Przyjaciele i niezależni - Smak życia” w Mondial Assistance, za kwotę składki 9,37 zł. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem:

 • assistance w podróży - 24 godziny na dobę, w formie nielimitowanej,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia - do kwoty 60 000 euro,
 • ubezpieczenie bagażu - do kwoty 2000 euro,
 • ubezpieczenie NNW - do kwoty 5 000 euro,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej względem szkód wyrządzonych osobom - do kwoty 25 000 euro,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej względem szkód rzeczowych - do kwoty 2500 euro,
 • ubezpieczenie amatorskiego uprawiania sportów (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa).

Ubezpieczenie dla pracowników

Pracodawca wysyłający pracowników służbowo na konferencję czy szkolenie, odbywające się na przykład poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może zapewnić im grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych. Warunki polisy np. w firmie ubezpieczeniowej AIG można dostosować do indywidualnych preferencji ubezpieczającego, w tym wysokość sumy ubezpieczenia. Zakres ochrony pomaga pracodawcom w wypełnieniu ustawowego obowiązku zapewnienia pracownikom opieki medycznej podczas podróży służbowej. Polisa prócz standardowego ubezpieczenia KL, NNW czy OC, może uwzględniać:

 • ubezpieczenie kosztów związanych z chorobami przewlekłymi,
 • Assistance,
 • ryzyko związane z terroryzmem,
 • ochronę dla ekspertów w kraju obywatelstwa,
 • koszty obsługi prawnej,
 • koszty związane z ciążą,
 • koszty hospitalizacji.

Expert Compero Expert Compero

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również