ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie AC - najczęściej zadawane pytania

Dlaczego ubezpieczenie AC jest nieobowiązkowe?

Często pada pytanie, dlaczego ubezpieczenie autocasco nie jest obowiązkowe, skoro posiadacze aut muszą obligatoryjnie wykupywać polisę OC i za jej brak są karani bardzo wysokimi mandatami. Odpowiedź jest bardzo prosta. Środki z polisy OC, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, pokrywają szkody majątkowe i osobowe wyrządzone przez kierującego. Chroni ono więc przede wszystkich innych uczestników ruchu drogowego, choć oczywiście w pewnym sensie ratuje też sprawców wypadków przed bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi ich czynów za kierownicą.

Ubezpieczenie autocasco z kolei chroni tylko pojazd ubezpieczonego, środki z polisy trafiają wyłącznie do niego. Nie ma tu więc żadnych powodów, aby nakazywać właścicielom aut wykupywanie polisy AC.

Przed czym chroni ubezpieczenie AC?

Zakres ubezpieczenia AC zależy w dużej mierze od wariantu wybranego przez klienta, niemniej autocasco gwarantuje wypłatę odszkodowania przede wszystkim w przypadku:

 • szkody spowodowanej przez kolizję, której sprawcą był ubezpieczony
 • szkody wyrządzonej przez niezidentyfikowanego sprawcę (czyli np. na parkingach) albo w konsekwencji aktu wandalizmu
 • szkód wyrządzonych przez zwierzęta albo czynniki natury (np. grad, powódź, powalone drzewo itp.)
 • kradzieży (pojazdu albo wyposażenia)

Od czego zależy wysokość składki AC?

Wysokość składki AC jest zależna od wielu czynników, do najważniejszych należy zaliczyć m.in.:

 • marki i modelu pojazdu
 • miejsca rejestracji pojazdu
 • wieku pojazdu
 • zakresu ochrony ubezpieczeniowej
 • wysokości udziału własnego
 • zniżek posiadanych przez właściciela
 • wieku właściciela
 • okresu posiadania prawa jazdy przez właściciela

Składkę ubezpieczeniową można opłacić jednorazowo, albo robić to w ratach. To drugie rozwiązanie jest jednak droższe. Co istotne, osoby spóźnione z płatnością raty mogą mieć problem z uzyskaniem odszkodowania w przypadku powstania szkody.

Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie AC?

Standardowo ubezpieczenie AC jest zawierane na okres jednego roku. Co ważne, nie wznawia się automatycznie, tak jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia OC. Oczywiście towarzystwa ubezpieczeniowe przypominają chętnie o zbliżającym się końcu ochrony, ale zawarcia nowej polisy właściciel musi dopilnować sam.

Co istotne, w przypadku sprzedaży pojazdu ochrona z tytułu ubezpieczenia autocasco wygasa, dotychczasowy właściciel może otrzymać proporcjonalny zwrot części składki.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie AC?

Zasadniczo większość ubezpieczeń AC obowiązuje w całej Europie, jednak warto dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdyż mogą w nich być zawarte pewne wyłączenia. Popularnym jest brak ochrony w przypadku kradzieży auta np. na Ukrainie czy w Rosji. Bywają towarzystwa, które ograniczają ubezpieczenie do szkód na terenie Polski.

Kiedy ubezpieczyciel nie pokryje szkody?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne wyłączenia, tzn. określają sytuacje, w przypadku których nie wypłacają odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC. Konkretne wyłączenia różnią się pomiędzy ubezpieczycielami, niemniej do najpopularniejszych należą:

 • spowodowanie szkody będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających
 • brak badania technicznego
 • tzw. rażące niedbalstwo, czyli np. pozostawienie kluczyków w stacyjce (wyłączenie przy ubezpieczeniu od kradzieży)
 • ucieczka z miejsca wypadku
 • kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem
 • szkoda została wyrządzona umyślnie

Poszukujesz dobrego ubezpieczenia autocasco? Skorzystaj z pomocy ekspertów compero.pl!

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również