ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie dla palacza

Palenie papierosów najczęściej wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, ale też innymi, związanymi z życiem prywatnym i zawodowym. Jednym z problemów wynikłych z palenia tytoniu mogą być trudności w wykupieniu polisy ubezpieczeniowej, która chroniłaby życie i zdrowie.

Polisa dla palacza

Na rynku ubezpieczeniowym nie znajdziemy polisy, która będzie dedykowana osobom palącym papierosy. Wręcz przeciwnie, palenie będzie zazwyczaj utrudnieniem przy podpisywaniu umów ubezpieczeniowych.

Dla towarzystwa ubezpieczeniowego (TU) uzależnienie od nikotyny jest wyraźną lampką ostrzegawczą, popartą statystykami, które mówią o wyraźnym skróceniu długości życia i ryzyku pojawienia się poważnych, śmiertelnych chorób u palaczy.

Wprawdzie w naszym kraju nie ma oficjalnego podziału stawek ubezpieczeniowych na osoby palące i niepalące, jednak TU stosują swoje własne zasady, które mogą skomplikować sytuację osób palących. W przypadku innych krajów, szczególnie na Zachodzie, sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż znajdziemy tam ubezpieczenia dedykowane m.in. właśnie palaczom. Oczywiście są one znacznie droższe od typowych polis zdrowotnych czy na życie.

Konsekwencje dla palacza

Podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej każda osoba jest zobowiązana do wypełnienia kwestionariusza medycznego. Dane w nim zawarte są podstawą do określenia wysokości składek ubezpieczeniowych. Jeśli pojawi się tam informacja o paleniu papierosów przez klienta, możemy być niemal pewni, że wpłynie ona na zwiększenie wysokości składki. Co więcej, w kwestionariuszu musimy też napisać, jak długo palimy i ile papierosów dziennie. W skrajnych przypadkach nałogowi palacze mogą spotkać się nawet z decyzją o odmowie ubezpieczenia przez dane towarzystwo.

Warto też pamiętać, że złożenie fałszywych oświadczeń w kwestionariuszu może pociągnąć naprawdę poważne konsekwencje. TU nie będzie wprawdzie zaraz po podpisaniu umowy weryfikowało zgodności wszystkich informacji z rzeczywistością, jednak jeśli dojdzie do zdarzenia będącego przedmiotem ubezpieczenia, z pewnością fakt palenia tytoniu wyjdzie na światło dziennie, a ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, jednocześnie rozwiązując umowę.

Czytaj ogólne warunki ubezpieczenia

Niech nie zmyli nas przy tym nawet machnięcie ręką ubezpieczyciela na nasz nałóg przy sprzedaży standardowej polisy na życie czy zdrowie - choćby bez podwyższania składki. Co innego przecież podpisać z klientem umowę, przyjmując od niego składki ubezpieczeniowe, a co innego orzekać o odmowie wypłaty świadczenia, gdy zgłosi się (on lub jego rodzina) po pieniądze w przypadku wystąpienia zdarzenia, od którego teoretycznie powinna chronić polisa. Przecież ubezpieczony nie spełnił warunków umowy - sam przyczynił się do wystąpienia zachorowania - a to może być wystarczającym argumentem przemawiającym za odrzuceniem roszczeń strony poszkodowanej. Właśnie z podobnych powodów, zanim palacz podpisze umowę polisy, powinien przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia. Najlepiej też skontaktować się z niezależnym doradcą ubezpieczeniowym (np. compero.pl), który wyjaśni wątpliwości i pomoże dobrać ubezpieczenie, które rzeczywiście będzie skutecznie chroniło życie i zdrowie palacza.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również