ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie dla seniora – przegląd ofert

Wybór ubezpieczenia na życie dla seniora nie jest tak prosty, jak w przypadku polisy dla młodszych osób. Emeryci i renciści chcący zawrzeć polisę zabezpieczającą ich przed wydatkami na leczenie, a także zapewniającą wypłatę odszkodowania bliskim w przypadku śmierci, muszą liczyć się z większymi kosztami i węższym zakresem ochrony. Dodatkowym utrudnieniem jest wiek oraz liczba przebytych lub trwających schorzeń zdrowotnych. Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje jednak korzystne ubezpieczenia dla seniorów, które gwarantują godziwe odszkodowania.

Dlaczego ubezpieczenie dla seniora jest droższe?

Towarzystwa ubezpieczeniowe kierują się zwykle zasadą, która mówi, że każdy potencjalny klient będący narażony na rozmaite ryzyka, musi zapłacić wyższą składkę ubezpieczeniową. W przypadku ubezpieczenia dla seniora jest ich całkiem sporo. Przede wszystkim osoby starsze są narażone w większym stopniu niż ludzie młodsi na wystąpienie udaru, zawału, czy wylewu, a także na wypadki i urazy spowodowane mniejszą sprawnością ruchową. Ponadto czas opłacania polisy jest szacowany na znacznie krótszy, aniżeli w przypadku osób w średnim lub młodym wieku. Ubezpieczyciele oferują zatem nieco wyższe składki seniorom oraz niższe odszkodowania i mniejszy zakres ochrony. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczenia dla seniorów są całkowicie niekorzystne – wiele firm ubezpieczeniowych oferuje dożywotnie polisy, w których nie jest wymagane przedstawianie historii przebytych chorób, a wysokość składki jest zależna od wieku ubezpieczonego i sumy ubezpieczenia.

Przegląd ubezpieczeń dla seniorów z różnych towarzystw

Poniżej znajdziesz kilka ofert towarzystw ubezpieczeniowych oferujących polisy ubezpieczeniowe dla seniorów. Dzięki temu zestawieniu będziesz mógł w prosty sposób porównać oferty dostępne na rynku i wybrać najkorzystniejszą dla siebie lub swoich bliskich.

Warta ubezpieczenie dla seniora

Warta oferuje dwa warianty ubezpieczenia na życie dla seniorów. Pierwszy z nich to „Pakiet 55 PLUS”, do którego mogą przystąpić osoby w wieku 55-70 lat. Polisa jest aktywna do 80. roku życia ubezpieczonego, a po osiągnięciu tego wieku kontynuowana drugim wariantem ubezpieczenia na życie dla seniorów o nazwie „Twoje Życie 80 PLUS”. „Pakiet 55 PLUS” jest dodatkowo podzielony na pięć pakietów, które posiadają różne sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci. W najniższym, podstawowym pakiecie wysokość składki miesięcznej wynosi 69 zł i zapewnia odszkodowanie w przypadku śmierci w wysokości 10 000 zł, natomiast najwyższy pakiet to odszkodowanie na wypadek śmierci w wysokości 25 000 zł przy składce miesięcznej wynoszącej 135 zł.

Ubezpieczenie dla seniora PZU

Ubezpieczenie na życie PZU dla emerytów i rencistów o nazwie „Ochrona na Zawsze”. Z tej oferty może skorzystać każdy, kto ukończył 13 rok życia i ma mniej niż 80 lat. Ubezpieczenie na życie dla seniorów z PZU wyróżnia się tym, że polisa opłacana jest przez ubezpieczonego do ukończenia 70, 75, 80 i 85 lat (w zależności od wieku w jakim zawarł polisę), a w kolejnych latach składki są opłacane przez PZU. Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie i to głównie na jej podstawie obliczana jest składka miesięczna. W ramach tej polisy ochrona ubezpieczeniowa dla seniorów zapewniana jest dożywotnio.

Ubezpieczenie na życie dla seniorów Compensa

Compensa to towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące „Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SENIOR”, do którego mogą przystąpić osoby w wieku 18-72 lata tworzące grupę minimum trzech ubezpieczonych. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa po trzech latach, jednak można ten okres wydłużać o kolejne trzy lata. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w tej polisie obejmuje nie tylko ryzyka zgonu, ale również pobytu w szpitalu i powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Niestety nie jest to ubezpieczenie dożywotnie – można z niego korzystać jedynie do 75. roku życia. Wysokość składki miesięcznej szacowana jest na podstawie wysokości świadczenia, na które chce się ubezpieczyć dana grupa.

Ubezpieczenie osób starszych Metlife

Metlife proponuje seniorom polisę „START55”, do której mogą przystąpić osoby miedzy 55 a 76 rokiem życia. Jest to ubezpieczenie na życie dla seniorów zapewniające wyłącznie wypłacenie uposażonym świadczenia w przypadku zgonu ubezpieczonego. Ochrona obowiązuje dożywotnio, a składka ustalana jest według ustalonej wysokości świadczenia. Dla niektórych wygodą może być możliwość wyboru trybu opłacania składek, gdyż Metlife udostępnia możliwość płacenia ich w trybie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym.

Allianz dla seniorów

Do ubezpieczenia na życie dla seniorów Allianz o nazwie „Plan na dziś i jutro” mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat, a są przed 71. rokiem życia. Jest to polisa obejmująca tylko jedno zdarzenie, czyli śmierć ubezpieczonego, można jednak ją rozszerzyć o dodatkowe umowy zapewniające między innymi wypłatę świadczenia w przypadku utraty samodzielności czy poważnego zachorowania. Czas trwania umowy to pięć lat z automatycznym przedłużaniem. Termin opłacania składki może przypadać co rok, co pół roku, co kwartał lub co miesiąc od dnia rozpoczęcia ochrony, a jej wysokość wynosi minimum 300 zł (kwota jest ustalana przy podpisywaniu umowy). Warto zaznaczyć, że polisa „Plan na dziś i jutro” jest nie tylko ubezpieczeniem na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale też funduszem inwestycyjnym. W tym przypadku częstotliwość wpłat również może być miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna.

Polisa na życie dla seniorów w Generali

„Lew Senior” to ubezpieczenie na życie dla seniorów dostępne w ofercie Generali. Zakres ochrony tej polisy obejmuje tylko jedno zdarzenie, którym jest zgon ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie i może wynosić od 5 do 20 tys. złotych. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony, a mogą ją podpisać osoby w wieku 50-75 lat. Najmniejsza składka miesięczna (na najniższą sumę ubezpieczenia, czyli 5000 zł) wynosi 25 zł. Co ciekawe, jedynym wyłączeniem odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w tej polisie dla seniorów jest podanie informacji nieprawdziwych i niekompletnych – do 3 lat od zawarcia umowy.

Jak widać polis na życie dla osób starszych jest na polskim rynku całkiem sporo, zatem jest w czym wybierać. Podczas dokonywania tego istotnego wyboru warto skorzystać z pomocy doświadczonych i niezależnych specjalistów ds. ubezpieczeń. Doradcy z Compero chętnie odpowiedzą na wszystkie twoje pytania i dobiorą dla ciebie najlepszą ofertę ubezpieczenia na życie biorąc pod uwagę twój aktualny stan zdrowia, wiek, zakres ochrony oraz sumę, na którą chcesz się ubezpieczyć.

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również