ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie domu od pożaru

Statystyki PSP

Państwowa Straż Pożarna podaje w oficjalnych statystykach, że w 2013 roku doszło do ponad 27 000 pożarów obiektów mieszkalnych, w tym ponad 11 000 pożarów w domach jednorodzinnych i ponad 12 000 pożarów w domach wielorodzinnych. Zaprószenie ognia w domach mieszkalnych było najczęściej powodowane przez:

  • niedogaszone papierosy,
  • nieuwagę przy korzystaniu z zapałek,
  • wady urządzeń i instalacji elektrycznych
  • wady instalacji i urządzeń grzewczych,
  • nieprawidłową eksploatację urządzeń i instalacji grzewczych bądź elektrycznych.

Z uwagi na liczbę pożarów do jakich dochodzi w obiektach mieszkalnych, warto rozważyć możliwość ubezpieczenia swojego mienia przed takim ryzykiem. Zdecydowana większość firm ubezpieczeniowych funkcjonujących w Polsce umożliwia wykupienie w opcji standardowej polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, takich jak zalanie, uderzenie pioruna, grad, przepięcie, deszcz nawalny, huragan i inne.

Ile to kosztuje?

Podstawowe ubezpieczenie domu lub mieszkania od pożaru nie kosztuje dużo - około kilkuset złotych na rok. Dokładana wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od sumy ubezpieczenia i szczegółowego zakresu polisy.

Jaka suma ubezpieczenia?

To od klienta zależy, w jakiej wysokości zostanie ustalona  suma ubezpieczenia dla jego polisy ubezpieczenia domu od pożaru. Powinna ona odpowiadać rzeczywistej wartości nieruchomości. Jeśli będzie mniejsza wystąpi zjawisko niedoubezpieczenia, a jeśli będzie większa - nadubezpieczenia. Przy wycenie wartości domu na potrzeby oszacowania wysokości sumy ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę wartość:

  • murów i konstrukcji budynku mieszkalnego,
  • stałych elementów wyposażenia, w tym okien, drzwi, tynków, instalacji, wykładzin, płytek itp.,
  • mienia ruchomego - mebli, sprzętu RTV i AGD itp.

Uwaga!

Kupując dom za kredyt hipoteczny, obowiązkiem kredytobiorcy jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ustanowienie cesji z polisy na rzecz banku kredytującego. Jeśli doszłoby do pożaru kredytowanej nieruchomości, wypłata z polisy trafi w pierwszej kolejności do banku.

Ograniczenia odpowiedzialności

Podpisując umowę ubezpieczenia domu od pożaru należy wczytać się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a zwłaszcza w przepisy dotyczące wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. W umowie mogą bowiem zostać ustanowione limity odpowiedzialności, dotyczące poszczególnych składników ubezpieczanego majątku. Najczęściej dotyczy to ruchomości znajdujących się na wyposażeniu mieszkania.

Czy wiesz że...?

Na przykład sprzęt komputerowy może być ubezpieczony tylko w 50 proc., czyli jeśli spłonie kino domowe warte 10 tys. zł, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie jedynie w wysokości 5 tys. zł. Najniższe limity odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczą sprzętów szybko starzejących się lub w wysokim stopniu narażonych na zniszczenie lub kradzieże. Limit w wysokości 10 proc. może dotyczyć papierów wartościowych, pieniędzy czy cennej biżuterii przechowywanej w domu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może zastrzec sobie prawo do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli do pożaru doszło w wyniku:

  • rażącego niedbalstwa klienta lub domowników,
  • niebezpiecznych zachowań osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również