ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie domu w budowie – na czym polega?

Obecnie na rynku istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń, a wśród nich znajduje się także ubezpieczenie domu bądź innej nieruchomości już na etapie budowy i jej wznoszenia. Ubezpieczenie domu w budowie jest coraz częstszym oraz świadomym wyborem osób i z pewnością jest to słuszna decyzja. Nieprzewidziane zdarzenia, jak na przykład powódź czy pożar może bowiem zniszczyć całą dotychczasową pracę, pozostawiając przy tym wysokie straty finansowe. 

 

Czym jest ubezpieczenie domu w budowie?

Wykupienie tego rodzaju polisy ochrania budowany dom jeszcze przed momentem wprowadzenia się do niego. Ubezpieczenie to chroni przed licznymi konsekwencjami wydarzeń losowych, takich jak:

 • pożar,
 • wiatr,
 • grad,
 • kradzież z włamaniem.

Wszystko zależne jest oczywiście oraz zakresu i rodzaju wykupionej polisy. 

Nie dla każdego sprawa jest jasna i oczywista, wobec czego u niektórych pojawiają się wątpliwości co do przydatności tej polisy. Należy mieć jednak na uwadze to, że pozostawiona budowa bez jakiejkolwiek ochrony, po zakończeniu dziennej pracy, zwykle przyciąga złodziei. Odzyskanie skradzionych rzeczy i narzędzi w takim przypadku jest nie lada wyzwaniem, a wykupiona polisa staje się jedyną nadzieją na odzyskanie wartości skradzionego mienia. 

 

Kiedy można się ubezpieczyć?

Samo ubezpieczenie możliwe jest już na etapie podjęcia pierwszych robót budowlanych, jak na przykład wykonanie fundamentów. Pamiętaj także o tym, że ubezpieczenie to jest dobrowolne dla osób, które nie korzystają z pomocy banku. W innych wpadkach zasadniczo jest to wymóg kredytodawcy, obejmujący przynajmniej umowę podstawową, a więc ochronę murów budowy przed zniszczeniem.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w  budowie?

Zasadniczo ubezpieczenie domu w budowie jest nieco tańsze od ubezpieczenia zamieszkałego już domu. Wynika to z różnych rozszerzeń oraz niemożliwości objęcia ochroną w poszczególnych sytuacjach dom, który faktycznie jeszcze nie powstał. 

Koszt polisy ubezpieczeniowej jest indywidualny i zależny od różnych czynników, jak sama wartość budowanego domu, lokalizacja czy rodzaj konstrukcji. Dom o konstrukcji drewnianej z całą pewnością jest objęty dużo większym ryzykiem pożaru niż dom murowany, co powoduje automatyczny wzrost składek. 

Wobec tego, na cenę polisy ubezpieczeniowej mają wpływ następujące czynniki:

 • powierzchnia użytkowa wznoszonego domu,
 • wartość budowanego domu,
 • lokalizacja wnoszonego domu, tj. czy znajduje się w dużym mieście czy w mniejszym bądź na wsi,
 • materiały konstrukcyjne wznoszonej budowli, tj. czy jest to dom murowany, drewniany czy też mieszany,
 • rodzaj wykupionej polisy,
 • wybór towarzystwa ubezpieczeniowego.

Warunki ochrony ubezpieczeniowej domu w budowie są więc zróżnicowane, co powoduje automatyczne zróżnicowanie cen wykupionej polisy. Warto więc przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i zastanowić się, czy zakres ubezpieczenia jest adekwatny do ponoszonych przez nas kosztów polisy. 

 

Ubezpieczenie domu w budowie PZU, WARTA, Hestia – porównanie ofert

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje podobne ubezpieczenia. W tym są między innymi ubezpieczenie domu w budowie PZU, WARTA i Hestia. Nie da się jasno odpowiedzieć na pytanie, którą ofertę wybrać. Każda z ofert uwzględnia bowiem inne czynniki i potrzeby klienta.

 

Jakie szkody wchodzą w skład ubezpieczenia domu w budowie?

Przedmiotem umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i naszej ochrony ubezpieczeniowej zasadniczo są mury oraz stałe elementy wznoszonego domu. Zakres ochrony, co do zasady, nie obejmuje więc znajdujących się we wznoszonym domu ruchowości oraz ewentualnych roszczeń związanych z przyszłymi mieszkańcami budynku, czy też pracownikami budowy. Oznacza to, że nie możemy liczyć na ochronę w ramach nieszczęśliwych wypadków czy też OC w życiu prywatnym. Są to odrębne polisy, niezwiązane z ochroną w zakresie wznoszonego budynku. 

Niemniej jednak, nasze ubezpieczenie obejmuje typowe zdarzenia losowe, to jest:

 • pożar,
 • zalanie,
 • huragan,
 • uderzenie pioruna,
 • powódź,
 • grad,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi.

Podstawowa polisa ubezpieczeniowa nie zawiera także kradzieży z włamaniem. Aby więc ochronić się od tego rodzaju zdarzenia, należy dokupić dodatek do pozostawionych na posesji materiałów budowlanych, narzędzi i innych rzeczy, niezbędnych do wznoszenia budowli. Jednakże uprzednio należy odpowiednio zabezpieczyć wnoszoną inwestycję – dom musi być co najmniej w stanie surowym zamkniętym, a więc z dachem, oknami i drzwiami, które umożliwiają zamknięcie na zamek. 

 

Wysokość odszkodowania z zakupionej polisy

Wysokość naszego odszkodowania uzależniona jest od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz naszej sumy ubezpieczeniowej. Najczęściej stosowany przelicznik to wartość odtworzeniowa, a więc bez względu na stopień faktycznego zużycia nieruchomości, która ustalana jest na moment zakończenia wznoszonej budowy bądź na zakończenie okresu ochrony ubezpieczeniowej. 

Suma ubezpieczeniowa i jej ustalenie jest również niezwykle istotne, gdyż odszkodowanie winno być adekwatne do ponoszonych przez nas strat. Pamiętaj jednak, że suma ubezpieczeniowa zmniejsza się odpowiednio o wysokość wypłacanego odszkodowania, aż do momentu jej wyczerpania. 

Istotne jest także to, aby zachowywać wszelkie faktury, określające koszty robót budowanych i zakupywanych materiałów. Ubezpieczyciel określając wysokość naszej szkody będzie brał pod uwagę przede wszystkim poniesione przez nas faktycznie koszty budowy. 

 

Wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego

Zakres odpowiedzialności oraz wyłączenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia są zależne od konkretnej polisy oraz konkretnego ubezpieczyciela.  Przykładowo, wyłączenia mogą być zależne od rodzaju szkód i w takim wypadku obejmują szkody, które są:

 • umyślne,
 • uwarunkowane nieprawidłowym montażem,
 • związane z przenikaniem wód gruntowych, 
 • związane z przebudową domu bez pozwolenia nadzoru budowlanego,
 • związane z wadami konstrukcyjnymi,

Co więcej, jeśli decydujemy się na zakup rozszerzonego ubezpieczenia i ubezpieczmy wznoszony budynek od kradzieży z włamaniem, musimy także zadbać o odpowiednie zabezpieczenia, przykładowo określone zamki z szczególnymi parametrami. Warto więc, przy ostatecznym wyborem polisy sprawdzić wszelkie postanowienia umowy, tak by jak najlepiej zabezpieczyć nasza nieruchomość. 

 

Ubezpieczenie domu w budowie, a zakończenie robót

Jeśli nasza budowa dobiegła końca jeszcze przed upływem ważności zakupionej polisy to przed przeprowadzką zasadniczo należy zgłosić to do danego towarzystwa ubezpieczeniowego, które proponuje zwykle dwa rozwiązania, a więc:

 • kontynuowanie polisy, a co za tym idzie – dopłata różnic w składce,
 • zakończenie ochrony ubezpieczeniowej, co powoduje zwrot składki za niewykorzystany okres, a ponadto nową umowę na 12 miesięcy.

Wszystko jednak zależne jest od konkretnego ubezpieczyciela, a warunki często różnią się od siebie. Pamiętaj więc, aby dokładnie przejrzeć swoją polisę i postanowienia umowy, tak by końcowy efekt był satysfakcjonujący, a ochrona jak najszersza i dopasowana do indywidualnych oczekiwań. 

 

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również