ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie komunikacyjne – czym właściwie jest oraz co należy wiedzieć na jego temat?

W dzisiejszych czasach pojazdy mechaniczne – samochody czy też motocykle, to nieodłączny element codziennego życia. Przez wzgląd na to, że na drogach publicznych występuje ich bardzo dużo, nietrudno o kolizję lub wypadek. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania: czym jest ubezpieczenie komunikacyjne, co obejmuje i czy jest obowiązkowe? Ponadto dowiesz się, jak w łatwy i szybki sposób znaleźć odpowiednią i tanią polisę OC.

Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne i co można dzięki niemu zyskać?

Polisa odpowiedzialności cywilnej (OC) to nic innego jak forma zabezpieczenia w razie jakiegokolwiek incydentu drogowego. Dotyczy ona zarówno rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu, jak i za szkody materialne spowodowane losowym nieszczęściem. Takie rozwiązanie to nie tylko forma prawna, która jest uregulowana ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ale i ochrona własnego czy też rodzinnego majątku dająca poczucie bezpieczeństwa.

Czy ubezpieczenie komunikacyjne jest obowiązkowe oraz co obejmuje?

Polisa OC w Polsce uregulowana jest przepisami prawnymi, co oznacza, że ubezpieczenie komunikacyjne jest obowiązkowe. Bez względu na to, czy pojazd jest użytkowany, czy też stoi w garażu i nikt z niego nie korzysta, należy pamiętać o obowiązku ubezpieczenia go. Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje wyłącznie zmotoryzowane środki transportu – gdy wykupimy pakiet OC, nie zostaje on przypisany do osoby, a do pojazdu.

Według art. 34 ust. 1. akt prawnych ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje odszkodowanie, które przysługuje poszkodowanemu/poszkodowanym podczas następujących sytuacji: „jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”. Drugi ustęp artykułu 34 mówi natomiast, że „za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 1. wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
 2. bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
 3. zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego”.

Polisa OC – czego nie obejmuje?

Wykupując pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego warto wiedzieć, że nie obejmuje on wszystkich zdarzeń. Zgodnie z art. 38 ust. 1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela występuje wówczas, gdy szkody rzeczowe zostały wyrządzone posiadaczowi pojazdu przez kierującego, któremu np. pożyczył samochód. W sytuacji, kiedy zniszczenie mienia nastąpiło z winy kierowcy, a bez udziału innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty, zakład ubezpieczeniowy nie odpowiada również za szkody odnośnie do:

 • przewożonych za opłatą ładunków,
 • przesyłek lub bagaży,
 • utraty gotówki, dokumentów bądź wartościowych dla podmiotu rzeczy,
 • pojazdów wziętych w leasing.

Ubezpieczyciel nie wypłaci również odszkodowania, gdy dojdzie do wypadku z udziałem dwóch (lub więcej) pojazdów zarejestrowanych na tego samego właściciela lub współwłaściciela, jak również za szkody, które poskutkowały zniszczeniem lub skażeniem środowiska.

Ubezpieczenie komunikacyjne – kogo tak naprawdę chroni i czy warto skorzystać z dodatkowych pakietów?

Warto ponownie wspomnieć, że ubezpieczenie OC nie jest przypisane do danego kierowcy, ale do konkretnego pojazdu. Sytuację przytacza art. 35 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu”.

Dwunastomiesięczny okres polisy obejmuje pełną ochronę przed odpowiedzialnością finansową za wyrządzone szkody innym uczestnikom ruchu drogowego. Ponadto dotyczy on również zdrowia i życia poszkodowanych. Górna granica podmiotu ubezpieczającego w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, wynosi: 1 050 000 euro – w przypadku szkód w mieniu i 5 210 000 euro – w przypadku wyrządzonych szkód osobowych.

Niektóre sytuacje związane z wypadkami drogowymi wymagają niezwłocznej interwencji odpowiednich służb pomocy drogowej, a następnie naprawy pojazdu na własny koszt. W takich okolicznościach warto zadbać uchronienie się przed stratami i zakupić dodatkową polisę autocasco (AC). Jest to nieobowiązkowa forma ubezpieczenia, jednakże dzięki takiemu rozwiązaniu koszty naprawy pojazdu pokrywa ubezpieczyciel. Niezależnie od tego, kto był sprawcą wypadku i z czyjej winy wynikły poszczególne szkody, polisa ta służy między innymi do zabezpieczenia kapitału przez uregulowanie opłat wynikających z konieczności skorzystania z usług, która powstała na skutek losowego nieszczęśliwego zdarzenia.

W znalezieniu korzystnego ubezpieczenia komunikacyjnego z dodatkowym pakietem AC pomoże kalkulator dostępny w serwisie Compero.pl. Dzięki temu prostemu narzędziu w bardzo szybki i prosty sposób można obliczyć składkę za wybraną polisę oraz porównać oferty wielu ubezpieczycieli.

Co wpływa na wysokość składki OC? Jak zapłacić mniej?

Wiadomo nie od dziś, że największy wpływ na składkę ubezpieczenia mają poszczególne czynniki, takie jak doświadczenie i wiek kierowcy, okres posiadania prawa jazdy oraz cała historia, związana z minionymi latami spędzonymi za kierownicą. Im większe doświadczenie wraz z nienaganną przeszłością, tym składka będzie niższa. Nie bez znaczenia dla towarzystwa ubezpieczeniowego jest także miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. Ubezpieczyciel ocenia na tej podstawie ryzyko wystąpienia szkody, dlatego mieszkańcy dużych aglomeracji, w których szanse na kolizję jest statystycznie większe, zapłacą za ubezpieczenie komunikacyjne więcej aniżeli właściciele aut mieszkający w spokojnych, oddalonych od centrum miasta okolicach.

Kolejną bardzo ważną rzeczą przy wycenie składki jest sam pojazd – brane są pod uwagę następujące aspekty:

 • marka samochodu,
 • pojemność silnika,
 • rocznik,
 • przebieg całkowity,
 • sposób użytkowania.

Istotnym elementem jest fakt, iż wpływ na wysokość polisy ma również forma płatności – opłata za OC z góry na okres jednego roku to najkorzystniejsze rozwiązanie, niżeli płatność w ratach.

Strona internetowa Compero.pl to idealne narzędzie do porównywania ubezpieczeń. Przejrzysta witryna umożliwia sprawne poruszanie się po całym portalu, a co ważniejsze, udostępnia opcję wyszukiwania jak najlepszej oferty dotyczącej ubezpieczenia względem świadczonych usług oraz cen. Wystarczy tylko uzupełnić wybrane rubryki o konkretne dane i parametry pojazdu, a po chwili wyświetlą się spersonalizowane wyniki wyszukiwania.

Samochodem za granicę – czy zwykłe OC wystarczy?

Ubezpieczenie komunikacyjne obowiązuje nie tylko w Polsce, ale i również w innych krajach Unii Europejskiej. Istnieją jednak kraje, gdzie sama polisa OC nie będzie dość wystarczająca w przypadku wyrządzenia szkody na osobie trzeciej lub jej mieniu. Takie sytuacje, jak wyjazd do Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Iranu, Izraela, Maroka, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Tunezji, Turcji czy Ukrainy będą wymagały odpowiedniego ubezpieczenia – Zielonej Karty. Jest to międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, który umożliwia bezproblemowe przekroczenie granicy. Nie ma jednak obowiązku wyrobienia takiego dokumentu, ponieważ można również zakupić ubezpieczenie graniczne. Wiąże się to jednak z wyższym wydatkiem niż pokrycie kosztów wyrobienia Zielonej Karty.

Jakie są kary za nie ważne ubezpieczenie lub jego całkowity brak?

Posiadanie ubezpieczenia komunikacyjnego to jeden z obowiązków każdego kierowcy. Spóźnienie się z jego opłaceniem lub całkowity brak dokumentu wiąże się z odpowiedzialnością karną, na podstawie której zostaje nakładana opłata przez ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Może ona ulec diametralnej zmianie w postaci wzrostu określonej kwoty za każdy dzień zwłoki. Nie są to jednak jedyne konsekwencje, ponieważ w sytuacji spowodowania wypadku, winowajca bez ważnego OC zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów za szkody powstałe w wyniku zdarzenia z własnej kieszeni. Kwoty te mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych, dlatego tak bardzo ważne jest posiadanie terminowego poświadczenia dotyczącego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również