ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Ubezpieczenia kredytobiorcy

Pierwszą grupą ubezpieczeń kredytów hipotecznych są ubezpieczenia osobowe kredytobiorcy. Są to między innymi:

W zależności od banku i konkretnej oferty ubezpieczenia te mogą być obowiązkowe, albo dobrowolne. W przypadku zajścia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego, wypłacane świadczenie jest przeznaczane na spłatę kredytu.

Ubezpieczenie nieruchomości

Zaciągając kredyt hipoteczny konieczne jest także wykupienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz dokonanie cesji praw z polisy na bank kredytujący. W zależności od zakresu ubezpieczenia, ochroną mogą zostać objęte nie tylko mury, ale także elementy stałe, np. zabudowa meblowa. Cesja praw z polisy polega na tym, iż w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego środki z polisy trafią bezpośrednio do banku na poczet spłaty kredytu. Sam kredytobiorca, jeśli w ogóle, może liczyć dosłownie na kilka tysięcy złotych świadczenia.

Ubezpieczenia banku

W kredytach hipotecznych występują też ubezpieczenia, które chronią nie kredytobiorcę albo jego dom, ale… bank. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby to kredytobiorca ponosił ich koszt. Mowa o:

  • Ubezpieczeniu pomostowym
  • Ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie pomostowe pobierane jest do momentu prawomocnego wpisania hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej nabywanej nieruchomości. W przypadku lokali z rynku wtórnego trwa to dosłownie kilka miesięcy. Ale jeśli kredytobiorca nabywa mieszkanie z rynku pierwotnego, które dopiero jest w budowie i którego księga wieczysta jeszcze nawet nie istnieje - trwa to nawet 2 lata i dłużej.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego pobierane jest przez część banków w sytuacji, gdy stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu przekracza odpowiedni poziom (zwykle 80 proc.). W takiej sytuacji ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest pobierane do momentu, aż wspomniany współczynnik w drodze spłat kapitału w kolejnych ratach w końcu spadnie poniżej rzeczonego limitu.

Zarówno ubezpieczenie pomostowe, jak i ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, jest zazwyczaj pobierane w formie czasowego podwyższenia marży kredytowej.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również