ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mieszkania pod kredyt?

Niezależnie od tego, w którym banku zaciągasz kredyt hipoteczny, będziesz musiał ubezpieczyć nabywaną nieruchomość. Do zakupu polisy mieszkaniowej nie powinieneś jednak podchodzić z obowiązku. Wbrew obiegowej opinii wymagane przez kredytodawcę ubezpieczenie nie służy wyłącznie interesom banku. Przede wszystkim: chroni twoją kieszeń. Wyjaśniamy, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mieszkania pod kredyt, by w możliwie najniższej cenie najskuteczniej zabezpieczyć swój majątek.

Czy muszę ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt?

W praktyce: tak. Bank ma prawo (i zawsze z niego korzysta) żądać od kredytobiorcy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia umowy kredytowej, czyli nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka. Nie może jednak wymagać na kredytobiorcy wybrania konkretnej oferty.

Czy muszę wykupić ubezpieczenie sugerowane przez bank?

Nie. Kredytobiorca ma obowiązek ubezpieczyć mieszkanie, ale może zrobić to w dowolnym towarzystwie. Polisa musi jednak zapewniać zakres ochrony wymagany przez bank.

Mieszkanie możesz ubezpieczyć np. u swojego agenta lub przez internet, pamiętając, by dostarczyć potem umowę polisy swojemu kredytodawcy.

Poszukiwania, a następnie zakup własnego mieszkania wraz z wyborem banku kredytującego i zawarciem umowy finansowania inwestycji jest dla wielu nabywców na tyle wyczerpującym procesem, że kwestie ubezpieczenia nowo nabytej nieruchomości schodzą zwykle na dalszy plan. Większość z konsumentów, dla własnej wygody i oszczędności czasu, przystaje na to, co zaproponuje im bank, ufając, że warunki ochrony i cena polisy są zoptymalizowane pod kątem ich indywidualnych potrzeb. Niestety, często to kosztowny błąd.

Proces wyboru i zakupu najlepszej polisy wcale nie musi być długi i skomplikowany. Zarówno porównać dostępne oferty, jak i wykupić wybraną polisę, możesz całkowicie przez internet.

Kto decyduje o zakresie ubezpieczenia?

Bank. Pożyczając pod hipotekę, kredytobiorca zwykle staje przed koniecznością zakupu podstawowego ubezpieczenia – chroniącego mury od ognia i innych zdarzeń losowych. To najtańszy rodzaj polisy mieszkaniowej, ale uwaga! O ile tak wąski zakres ochrony jest wystarczający dla banku, o tyle nie zapewnia wystarczającej ochrony finansowej jego klientowi. Polisa od ognia chroni mury i elementy stałe mieszkania, ale już nie przechowywane w nim sprzęty, których wartość często jest liczona w dziesiątkach tysięcy złotych.

By zapewnić sobie spokojny sen, warto rozważyć rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o kradzież z włamaniem, powódź, zalanie, ruchomości domowe (meble, komputery, elektronikę, kosztowności itp.), assistance domowe czy OC w życiu prywatnym.

Dlaczego ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowe?

To dodatkowe zabezpieczenie spłaty zadłużenia, minimalizujące ryzyko kredytowe, ponoszone przez bank. Głównym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Celem jej ustanowienia jest możliwość dochodzenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia w sytuacji, w której kredytobiorca uchyla się od spłaty zadłużenia.

Dzięki zlicytowaniu przejętego mieszkania bank może odzyskać pieniądze, które pożyczył kredytobiorcy, a kredytobiorca zostaje oczyszczony z długu. Gdyby jednak w międzyczasie doszło do tragedii i mieszkanie zostałoby zniszczone (np. wskutek pożaru), jego wartość mogłaby się okazać niewystarczająca do pokrycia bieżącego salda zadłużenia kredytowego. W rezultacie kredytobiorca zostałby sam z problemem niespłaconego zadłużenia, a bank naraziłby się na ryzyko nieodzyskania pożyczonych klientowi pieniędzy. W interesie zarówno kredytobiorcy, jak i banku leży zatem objęcie nieruchomości taką ochroną, która zapewni odszkodowanie w kwocie pozwalającej na całkowitą spłatę kredytu.

Chcę większej ochrony. Czy muszę wykupić dwie polisy?

Nie. Nawet jeśli bank wymaga tylko podstawowego ubezpieczenia murów, możesz wykupić polisę, która w ramach jednej umowy zapewnia większą ochronę. Pamiętaj jednak, że przy polisie do kredytu bank będzie wymagał cesji, czyli „przepisania” na niego, ubezpieczenia pod kredyt.

Doubezpieczając swój majątek w ramach odrębnej polisy niż tej do kredytu, unikniesz obowiązku ustanowienia cesji, skracając tym samym formalności w procesie uzyskiwania odszkodowania po wystąpieniu szkody.

Uwaga! Decydując się na dodatkowe ubezpieczenie domowe, nie powielaj ochrony, którą zapewnia ci posiadana już polisa, ponieważ i tak nie uzyskasz odszkodowania przekraczającego wysokością wartość poniesionej straty.

Co to jest suma ubezpieczenia?

To maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel pokryje straty, poniesione w wyniku wystąpienia jednego ze zdarzeń przewidzianych w polisie.

Suma ubezpieczenia jest oddzielnie ustalana dla każdego z elementów składowych polisy (np. murów, ruchomości).

Kto dostanie pieniądze z odszkodowania?

W przypadku ubezpieczenia pod kredyt zadecyduje o tym bank – na mocy cesji praw z umowy ubezpieczenia.

Czym jest cesja ubezpieczeniowa?

Cesja praw z umowy ubezpieczenia polega na przelaniu przez cedenta (ubezpieczającego się) praw do odszkodowania wynikającego z polisy. Oznacza to, że po wystąpieniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe w pierwszej kolejności przekaże odszkodowanie (całość lub część) na konto wskazane przez bank.

Ile mogę zyskać, ubezpieczając mieszkanie sam?

Nawet kilkaset złotych rocznie. Ostateczna oszczędność zależy od wielu czynników, w tym wartości nieruchomości, sumy ubezpieczenia czy okresu bezszkodowości.

Jeśli szukasz ubezpieczenia pod kredyt w najlepszej cenie, skorzystaj z naszej porównywarki. Uzupełnij kilka podstawowych informacji, wymaganych do wyliczenia składek w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych, a otrzymasz przygotowany indywidualnie dla ciebie zestaw ofert, spośród których w prosty sposób wybierzesz

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również