ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie na życie a podatek

Przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizyczny regulują zasady opodatkowania świadczeń z tytułu polisy na życie. Art. 30a i 30b ustawy o PIT stanowią, że wypłacane przez zakłady ubezpieczeń sumy z ubezpieczeń na życie lub dożycie są zwolnione z opodatkowania podatkiem od dochodów kapitałowych w wysokości 19%.

Świadczenie ubezpieczeniowe nie jest określane jako przychód z innych źródeł, w związku z tym nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Kiedy płacić podatek?

Aby określić, w którym przypadku otrzymania świadczenia z polisy na życie musimy zapłacić podatek Belki, powinniśmy określić, czy nasze ubezpieczenie jest typowym ubezpieczeniem na życie, czy też ubezpieczeniem połączonym z funduszem kapitałowym, czyli instrumentem inwestycyjnym.

W pierwszej opcji, czyli przy normalnym ubezpieczeniu na życie, świadczenia z takiej polisy będą nieopodatkowane.

W sytuacji, gdy wpłacamy firmie ubezpieczeniowej pieniądze w ramach polisy na życie z funduszem kapitałowym, w rzeczywistości inwestujemy swój kapitał, oczekując na zysk z tego tytułu. W związku z tym, wypłacając sumę ubezpieczeniową z takiej polisy, zakład ubezpieczeniowy powinien pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy od osób fizycznych.

Definicje w OWU

Kwoty, które są zwolnione z podatku dochodowego, są zwykle zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako:

  • suma ubezpieczenia,
  • suma wpłaconych składek,
  • zwrot sumy wpłaconych składek,
  • przeniesienie wartości jednostek między funduszami w ramach tej samej umowy ubezpieczenia.

Podatek od kapitału

W sytuacji, gdy w umowie ubezpieczeniowej istnieje zapis, że wypłacone świadczenie pieniężne może stanowić sumę ubezpieczenia lub być równe wartości jednostek zgromadzonych na rachunku, zawsze konieczny jest podatek dochodowy od zysku, który wynika z inwestycji w fundusze ubezpieczeniowe. W takim przypadku podatek dochodowy będzie należny także wtedy, kiedy suma ubezpieczenia będzie równa wartości jednostek na rachunku. Jest tak dlatego, że pomimo wypłacenie świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia, środki pieniężne były inwestowane przez pewien okres w fundusze, czyli stanowiły kapitał.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również