poradnik

Czy istnieje ubezpieczenie na życie bez karencji?

 • Monika Słupczyńska
 • Życie i zdrowie

Czy istnieje ubezpieczenie na życie bez karencji?

Zakłady ubezpieczeń stosują często karencję, polegającą na zawieszeniu na pewien określony czas swojej odpowiedzialności celem ujawnienia się tych wszystkich faktów, które mogły istnieć przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a które nie zostały ujawnione do momentu jej zawierania. Nie inaczej jest w kwestii ubezpieczeń na życie. Niestety nie zawsze już od pierwszego dnia po zakupieniu polisy zostajemy objęci ochroną.

 

Czym jest karencja i dlaczego ubezpieczyciele ją stosują?

Karencja jest zabezpieczeniem dla zakładu ubezpieczeniowego - to okres bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, podczas którego ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Najprościej mówiąc, jest to okres pomiędzy podpisaniem umowy, a rozpoczęciem ochrony w danym zakresie. Dlaczego trudno jest znaleźć ubezpieczenie na życie bez okresu karencji? Towarzystwa ubezpieczeniowe chcą dzięki niej uniknąć wyłudzeń odszkodowań przez osoby ubezpieczające się. Okres obowiązywania karencji jest zależny od rodzaju zdarzenia. Dla przykładu: odszkodowanie za śmierć w wyniku samobójstwa będzie wypłacone osobie uposażonej tylko w przypadku, gdy minęły ponad dwa lata od daty zawarcia umowy z ubezpieczycielem. Wynika to z tego, że towarzystwo ubezpieczeniowe zakłada, że osoba chcąca zapewnić swoim bliskim polepszenie sytuacji finansowej, targnie się na swoje życie, by to uczynić.

 

Ile wynosi karencja w ubezpieczeniu na życie?

Polisy ubezpieczeniowe na życie mają różne okresy karencji, właściwie do każdego zdarzenia istnieje inny czas zabezpieczenia ubezpieczyciela.

Oto przykładowe okresy karencji u wybranych zakładów ubezpieczeniowych:

 • Generali:
  • operacje chirurgiczne, poważna choroba, rehabilitacja – 3 miesiące,
  • urodzenie dziecka – 6 miesięcy,
  • pobyt w szpitalu – 1 miesiąc.
 • Nationale Nederlanden:
  • pobyt w sanatorium – 9 miesięcy,
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 6 miesięcy,
  • poważne zachorowanie, specjalistyczne leczenie – 3 miesiące.
 • Concordia:
  • śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, śmierć dziecka, współmałżonka, rodzica lub teścia, pobyt w szpitalu, operacja chirurgiczna, poważne zachorowanie – 6 miesięcy,
  • pomoc medyczna w nagłych przypadkach – 1 miesiąc,
  • urodzenie dziecka – 9,5 miesiąca.
 • AXA:
  • poważne zachorowanie – od 3 miesięcy do nawet kilku lat,
  • opieka medyczna w czasie ciąży – 9 miesięcy,
  • pobyt w szpitalu – 1 miesiąc.
 • PZU:
  • śmierć rodzica, poważne zachorowanie – 36 miesięcy,
  • samobójstwo – 24 miesiące,
  • poważne zachorowanie – 3 miesiące.

Jak widać w poszczególnych ofertach ubezpieczycieli, karencja może obejmować bardzo różne zdarzenia, a także zróżnicowane okresy obowiązywania. Podczas zawierania umowy, należy zatem bardzo dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), by dowiedzieć się jak dokładnie i od kiedy jesteśmy chronieni.

 

Inne ograniczenia w polisie ubezpieczenia na życie

Poza karencją, występują jeszcze inne przeszkody na drodze do otrzymania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia na życie. Są to wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, które zawarte są w OWU. W tym przypadku, podobnie jak w kwestii karencji, różne zakłady ubezpieczeniowe stosują różne wyłączenia. Najczęściej spotykane wyłączenia dotyczą śmierci lub uszczerbku na zdrowiu na skutek:

 • działań wojennych – są to działania sił zbrojnych, które dążą do rozbicia sił zbrojnych przeciwnika na lądzie, w powietrzu lub na morzu umyślnego działania osoby uposażonej,
 • gdy ubezpieczony czynnie uczestniczył w aktach terroru – są to działania indywidualne lub grupowe przeciwko ludności lub mieniu, aby osiągnąć skutki ekonomiczne, polityczne lub społeczne,
 • umyślnego działania osoby uposażonej w celu wyłudzenia odszkodowania,
 • zatrucia organizmu substancjami odurzającymi (alkohol, narkotyki lub inne substancje odurzające),
 • popełniania wykroczenia lub przestępstwa przez osobą ubezpieczoną, na skutek których ucierpiała,
 • amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka (np. skoki spadochronowe, nurkowanie, kajakarstwo górskie, kolarstwo ekstremalne, alpinizm, szybownictwo),
 • katastrofy samolotu, który nie posiadał licencji lotniczej,
 • poddawania się zabiegom o charakterze medycznym, które nie posiadały nadzoru lekarskiego,
 • gdy ubezpieczony uczestniczył w wypadku komunikacyjnym, w którym kierował pojazdem bez uprawnień lub/i w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości.

W zależności od oferty ubezpieczyciela, tego typu wyłączeń może być mniej lub więcej oraz dotyczyć mogą innych zdarzeń. Często ilość takich ograniczeń jest zależna od sumy ubezpieczenia, rodzaju umowy, a co za tym idzie wysokości składki. Dla osoby ubezpieczającej się kluczową częścią polisy powinny być zapisy dotyczące wyłączeń, gdyż od tego tak naprawdę głównie zależy w jakich przypadkach nie należy się wypłata świadczenia.

 

Ubezpieczenie na życie - limity

Dodatkowym ograniczeniem w umowach ubezpieczeń na życie są limity. Limity dotyczą ograniczenia ilości usług, z których możemy skorzystać będąc ubezpieczonym, a także wysokości kwot, jakie możemy otrzymać za poszczególne zdarzenie oraz wieku, do którego możemy zawrzeć umowę. Limit wieku obejmuje najczęściej osoby po 65-70 roku życia – osoby mające tyle lat niestety mają małe szanse na rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej. W OWU znajdziemy zapisy dotyczące maksymalnych kwot, jakie możemy otrzymać za konkretny przypadek, np. w ubezpieczeniu Warta dla Ciebie i Rodziny otrzymamy maksymalnie 700 zł za organizację i pokrycie kosztów prywatnych rehabilitacji.

 

Czy można ubezpieczyć się na życie bez karencji?

Karencji można uniknąć w kilku przypadkach:

 • jeśli zawarliśmy już wcześniej umowę ubezpieczenia na życie i w pewnym momencie postanowiliśmy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe – okres karencji ominie nas, jeżeli:
  • przejdziemy dodatkowe badania medyczne;
  • dopłacimy dodatkową składkę,
 • gdy decydujemy się na skorzystanie z polisy grupowej - towarzystwa ubezpieczeniowe chętniej rezygnują z okresu karencji w polisach grupowych ze względu na objęcie tym samym zakresem ochrony dużej liczby osób. W tym przypadku, jednak musimy się liczyć z dużo niższą sumą ubezpieczenia,
 • gdy zawieramy umowę na krótki czas obowiązywania polisy oraz o niskiej sumie ubezpieczenia – taka ochrona jest znacznie mniej korzystna i z perspektywy czasu, bardziej kosztowna.

Wszystkie te sposoby na uniknięcie karencji nie są jednak stuprocentowe. Nawet w ubezpieczeniach grupowych istnieją pewne wyłączenia.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisę bez karencji, ale tylko na wybrane ryzyka, przykładowo: indywidualne ubezpieczenie na życie od Generali nie ma karencji na hospitalizację wynikającą z następstwa nieszczęśliwego wypadku. Większość ubezpieczycieli nie stosuje okresu karencji za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nawet jeśli zgon nastąpi niedługo po zawarciu polisy. Oczywiście sprawa jest dokładnie analizowana i sprawdzana – ubezpieczyciel musi mieć pewność, co do losowości zdarzeń, które spowodowały śmierć ubezpieczonego.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

 • Monika Słupczyńska

IBAN stanowi kod niezbędny do realizacji przelewów zagranicznych. Wiele osób zastanawia się jednak, gdzie go znaleźć i mylnie utożsamia go z numerem SWIFT. Warto wiedzieć, czym...

 • Monika Słupczyńska

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z promieni słonecznych. Jest to ekologiczna i ekonomiczna metoda, dlatego z roku na rok zyskuje...

 • Marek Pawłowski

W trakcie burzy lub innych ekstremalnych warunków pogodowych niesamowicie ważne jest, aby pamiętać o szeregu zasad, dzięki którym będziemy bezpieczni. Jeśli chcesz zadbać o...