ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie NNW – czym jest i co obejmuje?

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to polisa, która jak wszystkie inne ubezpieczenia ma na celu zapewnić osobie ubezpieczonej poczucie komfortu i spokój psychiczny. Ubezpieczenie NNW może chronić zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a przystąpienie do niego jest całkowicie dobrowolne. W artykule przedstawimy, czym jest ubezpieczenie NNW i jaką ochronę może ci zapewnić.

Ubezpieczenie NNW – co to jest?

Ubezpieczenie NNW ma zastosowanie nie do przedmiotów (np. samochodu, jak w przypadku OC czy AC) lecz do ludzi. Oznacza to, że osoba wykupująca ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podlega ochronie finansowej w przypadku gdy dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia losowego. Istnieją cztery cechy nieszczęśliwego wypadku, które upoważniają ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania. Są to:

 • zdarzenie zostało wywołane siłami zewnętrznymi, np. warunkami atmosferycznymi, działaniem osób trzecich,
 • zdarzenie wystąpiło w sposób nagły, nieprzewidywalny i natychmiastowy,
 • zdarzenie wystąpiło wbrew woli poszkodowanego,
 • zdarzenie spowodowało trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego bądź jego śmierć.

Następstwem nieszczęśliwego wypadku może być:

 • utracona sprawność,
 • konieczność podjęcia leczenia czy przeprowadzenia operacji,
 • czasowy lub stały brak możliwości wykonywania pracy,
 • konieczność przekwalifikowania zawodowego ze względu na trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć – w takim przypadku odszkodowanie zostanie wypłacone uposażonym, np. by mogli opłacić koszt transportu zwłok i organizacji pogrzebu.

Taka polisa wiąże się z wypłaceniem pieniędzy na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i leków, a także na pobyt w szpitalu i lepszą opiekę medyczną. To, jaka ochrona ubezpieczeniowa będzie zapewniona zależy od pakietu, na jaki się zdecydujesz. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zazwyczaj kilka wariantów polisy NNW, które różnią się ceną i zakresem ubezpieczenia. Bardzo często zdarza się, że pakiet NNW można dokupić do innego ubezpieczenia, np. komunikacyjnego.

Ubezpieczenie NNW – co obejmuje?

Przedmiotem ubezpieczenia NNW jest zdrowie i życie, na które wpływają następstwa zdarzeń losowych, które zaistniały w trakcie trwania polisy. Ochrona z polisy NNW zapewniona jest całodobowo, a umowę podpisuje się zazwyczaj na rok. Podczas robienia rozeznania wśród ofert towarzystw ubezpieczeniowych dotyczących polis NNW zwróć uwagę, czy ochrona obejmuje zdarzenia zaistniałe nie tylko na terytorium Polski, ale i poza jej granicami. Zwykle ubezpieczony sam wybiera sumę ubezpieczenia, która przeważnie waha się między 10 000 a 100 000 zł. Kwota, jaka zostanie wypłacona ubezpieczonemu zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który ustalany jest przez lekarza orzecznika pracującego dla danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Procent (stopień) trwałego uszczerbku na zdrowiu może być również ustalany na podstawie tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie NNW – dla kogo?

Na wstępie wspominaliśmy, że ubezpieczenie NNW jest całkowicie dobrowolne. Nie dotyczy to jednak m.in. sportowców, żołnierzy, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i wolontariuszy. O takiej polisie powinny szczególnie pomyśleć osoby, które np. są bardziej narażone na wypadek w pracy, dużo podróżują (zwłaszcza własnym samochodem), uprawiają amatorsko sport, czy mieszkają w niebezpiecznej okolicy. Ubezpieczenie NNW można również dodatkowo rozszerzyć o następstwa wypadków, takie jak:

 • zawał serca, udar mózgu,
 • całkowite, trwałe inwalidztwo,
 • zwrot kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłek hospitalizacyjny (tzw. dieta szpitalna),
 • świadczenie na czas rekonwalescencji po zabiegu.

Rodzaje ubezpieczeń NNW

Ubezpieczenie NNW może występować jako polisa samodzielna lub rozszerzenie innego ubezpieczenia. Samodzielnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą być objęci zarówno dorośli, jak i dzieci. Bardzo często zdarza się, że taka polisa jest oferowana w szkołach, co przedstawia nam kolejny podział ubezpieczeń NNW – na indywidualne oraz grupowe. W kwestii uzupełnienia innego ubezpieczenia (jako jego rozszerzenie), polisa NNW występuje najczęściej wraz z:

 • ubezpieczeniem mieszkania,
 • ubezpieczeniem samochodu (AC i OC),
 • ubezpieczeniem turystycznym.

Dodatkowym ubezpieczeniem NNW można uzupełnić również polisę na życie, jednak mogą to zrobić zazwyczaj jedynie osoby, które nie ukończyły jeszcze 70. roku życia.

Gdzie kupić dobre ubezpieczenie NNW?

Przede wszystkim musisz sam ocenić, co dla ciebie znaczy dobre ubezpieczenie NNW. Czy ma to być wysoka suma ubezpieczenia, szeroki zakres ochrony, czy niska składka? Gdy masz już sprecyzowane wymagania dotyczące swojej polisy NNW, możesz rozpocząć poszukiwania. Warto jednak zaoszczędzić trochę czasu i nie chodzić od jednego do drugiego i kolejnego towarzystwa ubezpieczeniowego, czy też przeglądać wszystkie oferty w sieci i zgłosić się do firmy, która pośredniczy w zawieraniu umów z ubezpieczycielami.

Polisę NNW skrojoną na miarę twoich potrzeb pomogą ci znaleźć specjaliści z Compero, którzy doskonale znają oferty wszystkich ubezpieczycieli w Polsce. A jeśli chcesz porównać oferty ubezpieczeniowe i obliczyć swoją składkę skorzystaj z naszego kalkulatora.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również