ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie OC i AC w pakiecie

Odpowiedzialny kierowca zdaje sobie sprawę z faktu, że bez wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) i auto casco (AC) nie warto wsiadać za kierownicę. Od jakiegoś czasu ubezpieczenie OC i AC sprzedawane jest w pakiecie, zawierającym także ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), assistance (ASS) i Zieloną Kartę (ZK). Czy jest to korzystne dla klienta?

Ubezpieczenie OC i AC w pakiecie

Ubezpieczenie OC to polisa obowiązkowa, która chroni osobę poszkodowaną w kolizji czy wypadku drogowej. Dzięki OC sprawca zdarzenia nie musi pokrywać kosztów  wyrządzonej szkody ze swojej kieszeni – zrobi to ubezpieczyciel. Z kolei ubezpieczenie AC to komfort dla kierowcy, nie jest obowiązkowe, jednak jeśli nie chcemy narażać się na wysokie koszty, czy nawet utratę samochodu, warto w nie zainwestować. Ubezpieczenie AC chroni od zdarzeń takich jak uszkodzenie samochodu w kolizji, wypadku, aktu wandalizmu, pożar, zalanie, kradzież oraz inne zdarzenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC.

Firmy ubezpieczeniowe proponują korzystne pakiety.  W związku z tym, iż OC jest takie samo u wszystkich ubezpieczycieli (zakres ubezpieczenia określa ustawa), warto zwrócić uwagę na jak najkorzystniejszą ofertę AC. Każdy ubezpieczyciel może inaczej rozumieć dane zjawisko, więc przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują pakiet chroniący od wszystkich zdarzeń czyli tzw. all risk, który nie ma zamkniętego katalogu zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Zawiera natomiast pewne wyłączenia, ponieważ nie ma rynku ubezpieczenia, które działałoby zawsze i wszędzie w każdych warunkach.

Kto ile zapłaci za ubezpieczenie OC i AC

Nietrudno się domyśleć, że najmniejszym zaufaniem wśród ubezpieczycieli cieszą się młodzi kierowcy  Wiek młodego kierowcy towarzystwa określają w różny sposób. Zazwyczaj granicą jest 25 rok życia, ale są też firmy, w której młodym kierowcą jest się do 30 roku życia. W ich przypadku ubezpieczenie OC i AC może być nawet o 70% wyższe od oferty proponowanej starszemu i bardziej doświadczonemu kierowcy.

Należy pamiętać o tym, że wiek nie jest jedynym kryterium wpływającym na wysokość składki. Firmy ubezpieczeniowe przewidują całą masę różnych ulg. Jedną z najważniejszych jest  ulga za bezszkodowość. Wysokość zniżki przyznawana jest za każdy rok bezszkodowej jazdy, jednak u różnych ubezpieczycieli może być wyliczana w inny sposób i tak np. w PZU -60% zniżki otrzymamy po 8 latach bezszkodowej jazdy, a w Link4 już po 6 latach.
Istnieją także dodatkowe ulgi m.in.:

  • Dla grup zawodowych (nauczycieli, pracowników Poczty Polskiej, żołnierzy, lekarzy)
  • Za kontynuację polisy w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym
  • Za nowy samochód
  • Za pierwsze ubezpieczenie
  • Za zawarcie innych umów ubezpieczenia w tym samym towarzystwie.

Ubezpieczyciel może odstąpić od wywiązania się z umowy, jeśli klient swoim zachowaniem wykaże rażące niedbalstwo. Przykładem jest choćby pozostawienie kluczyków w samochodzie czy nie zaciągnięcie dźwigni hamulca ręcznego.

Często występującym wyłączeniem odpowiedzialności jest również spowodowanie kolizji lub wypadku przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu lub zbiegnięcie z miejsca zdarzenia.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również