ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej - najważniejsze informacje

Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej musimy mieć nie tylko pomysł i dobry biznesplan, ale i sporą wiedzę. Wiedza ta nie powinna dotyczyć wyłącznie specjalizacji, którą będziemy się zajmować, ale także zasad, obowiązków i ryzyka, na jakie się piszemy zakładając firmę. Gdy chcemy podejść odpowiedzialnie do prowadzenia przedsiębiorstwa, musimy pomyśleć nad wykupieniem ubezpieczenia OC działalności gospodarczej. Przedstawiamy wszystkie najistotniejsze informacje na ten temat.

 

Czym jest ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

W świetle polskiego kodeksu cywilnego OC działalności gospodarczej to rodzaj umowy, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku.

 

Rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Rozróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: OC dobrowolne i obowiązkowe. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z możliwością dobrowolnego zawarcia ubezpieczenia. Innymi słowy każdy, kto czuje taką potrzebę może (ale nie ma obowiązku) udać się do zakładu ubezpieczeń i zawrzeć umowę na proponowanych przez towarzystwo warunkach. Natomiast w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych prawo nakazuje w określonych sytuacjach wykupienie danego rodzaju ubezpieczenia (a brak spełnienia obowiązku może spowodować nałożenie kary).

Pośród ubezpieczeń obowiązkowych znajdą się te dotyczące adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych, notariuszy, rzeczników patentowych, podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, architektów, inżynierów budownictwa, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, podmiotów przyjmujących zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, organizatorów imprez masowych. Wymienić należy także ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, prowadzenia gospodarstwa rolnego przez rolników, a także dotyczące budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

 

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej – cena

Koszt, podobnie jak zakres ubezpieczenia działalności gospodarczej są kwestią umowną. Można zatem dogadać się z ubezpieczycielem co do obszaru ochrony oraz ceny OC. Podstawowy pakiet ubezpieczenia dla firm kosztuje zazwyczaj około 250 zł i obejmuje takie zdarzenia jak: kradzież, wandalizm, terroryzm, zalanie, pożar czy uszkodzenia wywołane czynnikami atmosferycznymi. Taka polisa zapewnia również bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Aby obliczyć cenę ubezpieczenia OC działalności gospodarczej można skorzystać z kalulatora ubezpieczeń.

 

Co wpływa na cenę OC działalności gospodarczej?

Na cenę bardziej rozbudowanego pakietu OC działalności gospodarczej wpływa kilka czynników – m.in. wartość przedsiębiorstwa, branża, w której działa, prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, a przede wszystkim zakres ochrony. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte także szkody wyrządzone przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz ubezpieczonego oraz szkody wyrządzone przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działanie własne. Oczywiście taki zakres ubezpieczenia spowoduje znaczny wzrost składki, jednak czasem warto zapłacić więcej za polisę niż wydać ogromną sumę na odszkodowanie.

 

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej – przykład zastosowania

Na koniec, by lepiej zobrazować wartość ubezpieczenia OC działalności gospodarczej, przedstawimy przykładową sytuację, w których może ono okazać się nieocenione. Wyobraźmy sobie, że prowadzimy firmę remontowo-budowlaną. Nieodpowiednio zabezpieczyliśmy teren robót wokół budynku, który remontujemy. Nieprawidłowe umocowanie siatek zabezpieczających i nieostrożność naszych pracowników spowodowały, że na luksusowy samochód zaparkowany na ulicy spadło wiadro gruzu. Wiadomo, że działanie to nie było celowe. Do szkód jednak doszło, poszkodowane zostały osoby trzecie i odpowiedzialność ponosi nasza firma. Posiadając ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej poszkodowany otrzyma odszkodowanie, a budżet naszej firmy pozostanie nienaruszony.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również