poradnik

Czym jest i ile kosztuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

 • Monika Słupczyńska
 • Życie i zdrowie

Czym jest i ile kosztuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ochrona prawna w krajach zachodnich to już praktycznie standard. W Polsce taki rodzaj ubezpieczenia nie jest zbyt popularny, jednak staje się coraz bardziej doceniany. Tego typu polisa zapewnia pomoc prawnika oraz pokrycie kosztów sądowych w sprawach związanych ze zdarzeniami natury prawnej w życiu codziennym. Jest do szczególnie opłacalne ubezpieczenie w naszym kraju, gdyż Polska należy do jednych z tych państw, w którym koszty sądowe i adwokackie są najwyższe. W tym wpisie dokładnie przeanalizujemy ubezpieczenie ochrony prawnej, dowiemy się czym dokładnie jest, jaką ochronę obejmuje oraz ile kosztuje.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej - co to jest?

Ochrona prawna to ubezpieczenie majątkowe gwarantujące zwrot kosztów prowadzonych przez ubezpieczonego sporów prawnych. Zwracany jest koszt pomocy adwokata, radcy prawnego i inne koszty sądowe i egzekucyjne, a także pracę tłumaczy i biegłych sądowych. Ubezpieczenie to występuje w kilku dziedzinach: w komunikacji, w życiu prywatnym, w życiu zawodowym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Głównym celem ochrony ubezpieczeniowej jest zapewnienie pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń lub zwrot kosztów obrony np. w postępowaniu karnym. Można wykupić ubezpieczenie indywidualne lub obejmujące ochroną także rodzinę. Zazwyczaj w ramach polisy otrzymuje się również dostęp do nielimitowanych telefonicznych porad prawnych.

 

Co obejmuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

1. Zakres ochrony

W poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych, zakres ochrony może się nieco różnić, jednak zazwyczaj w ramach takiej polisy otrzymamy zwrot kosztów:

 • za usługi prawników,
 • sądowych - opłaty od pozwu, apelacji, kosztów biegłych,
 • postępowania egzekucyjnego,
 • podróży do sądu zagranicznego,
 • strony przeciwnej zasądzonych wyrokiem sądu,
 • postępowania przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Zakres ubezpieczenia będzie różnił także ze względu na wariant polisy. Jeśli decydujemy się na ubezpieczenie osób fizycznych – siebie i rodziny, możemy liczyć na pomoc w zakresie:

 • obrony w sprawach karnych – np. gdy nasze dziecko brało udział w bójce lub kupiliśmy nieświadomie kradziony telefon,
 • ochrony dóbr osobistych, w tym wizerunku (np. publikacja kompromitujących zdjęć w Internecie lub ochrona danych osobowych),
 • spraw reklamacyjnych dotyczących zawartych umów,
 • obrony w sprawach związanych z prawem pracy – np. mobbing.

 

2. Ubezpieczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą obejmuje zazwyczaj:

 • pomoc w sporach z organami administracji, w uzyskaniu roszczeń odszkodowawczych, a także w sporach pracowniczych,
 • ochronę prawną w prawie odszkodowań, prawie karnym, prawie wykroczeń oraz prawie gospodarczym,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz umów i projektów umów, identyfikacji stanu prawnego oraz udostępnianie wzorów umów,
 • pomoc prawną oraz pokrycie kosztów prawnych związanych z prowadzeniem postępowania na etapie sądowym.

 

3. Komunikacyjne ubezpieczenie ochrony prawnej

Komunikacyjne ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia ubezpieczonemu pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego w tego typu kwestiach:

 • postępowanie administracyjne – np. w przypadku odebrania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,
 • domaganie się odszkodowania za uszkodzenie pojazdu przez wjechanie w dziurę w jezdni;
 • postępowanie karne – np. gdy ubezpieczonemu został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa drogowego lub wykroczenia drogowego,
 • dochodzenie odszkodowania w postępowaniu sądowym za uczestnictwo w kolizji, wypadku drogowym,
 • spór wynikający z umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu - np. umowy kupna-sprzedaży,
 • żądanie kary umownej lub odszkodowania za np. nieprawidłową naprawę pojazdu lub nieprawidłowy montaż instalacji gazowej w pojeździe.

 

4. Ubezpieczenie ochrony prawnej życia zawodowego

Ochrona prawna w przypadku życia zawodowego jest najchętniej wykupywana przez lekarzy, jednak może dotyczyć również innych zawodów. W ramach takiej polisy otrzymać można ochronę prawną:

 • przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko ubezpieczonemu w życiu zawodowym,
 • w zakresie sporów z ZUS,
 • w sprawach karnych w życiu zawodowym,
 • z tytułu naruszenia dóbr osobistych ubezpieczonego w życiu zawodowym,
 • z tytułu zniesławienia lub znieważenia ubezpieczonego.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

Cena takiego ubezpieczenia różni się w zależności od rodzaju umowy (komunikacyjna, w życiu zawodowym, w życiu prywatnym, czy dla działalności gospodarczej), a także od tego, czy ubezpieczamy tylko siebie, czy także członków rodziny. Składka jest także zależna od wariantu ubezpieczenia, a tym samym jego zakresu. Możemy wybrać jeden z kilku wariantów – oczywiście najmniejszy zakres ubezpieczenia będzie najtańszy, zaś najwyższy – najdroższy. Ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie, jednak to niewielki wydatek w porównaniu do kosztów usług prawniczych i kosztów sądowych, które musielibyśmy ponieść w przypadku jakiegoś zdarzenia natury prawnej.

 

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu ochrony prawnej

Jak każde ubezpieczenie, tak i ochrona prawna zawiera pewne wyłączenia. W tej kwestii również ich liczba i rodzaj jest zależny od rodzaju umowy. Przede wszystkim są to wszelkie zdarzenia spowodowane umyślnie lub pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających. Prawie wszyscy ubezpieczyciele do włączeń zaliczają pokrycie kosztów postępowania w sprawie toczącej się przeciwko własnemu towarzystwu. Najczęściej polisy ochrony prawnej obejmują jedynie sprawy sądowe toczące się na terenie Polski. Podczas podpisywania umowy, warto zwrócić również uwagę na to, że wykluczone są często postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, spory związane z użytkowaniem płatnych odcinków dróg, a także grzywny, podatki, akcyzy, cła i kary administracyjne. Zazwyczaj ubezpieczyciel nie zgodzi się również na pomoc prawną w sporach wszczętych przez osoby bliskie osobie ubezpieczonej. Decydując się na zawarcie polisy chroniącej nas prawnie w życiu prywatnym, musimy wiedzieć, że zdarzenia związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą nie będą objęte ubezpieczeniem. Natomiast jeśli decydujemy się na ochronę prawną działalności gospodarczej, możemy rozszerzyć ją o ochronę w życiu prywatnym.

Ponadto, zazwyczaj wyłączone z ochrony prawnej są zdarzenia mające związek z:

 • przejęciem długów lub poręczeniem,
 • transakcjami terminowymi i spekulacyjnymi, a także grą lub zakładem,
 • prawem patentowym, autorskim, prawem własności przemysłowej,
 • prawem rodzinnym, opiekuńczym i spadkowym,
 • prawem handlowym, w tym prawem spółek, prawem ochrony konkurencji, prawem upadłościowym i naprawczym,
 • ochroną danych osobowych,
 • prawem podatkowym i celnym.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej – prawnicy i adwokaci

Warto pamiętać, że ubezpieczenie ochrony prawnej gwarantuje pokrycie kosztów postępowania sądowego lub kosztów skorzystania z usług, gdy ubezpieczony będzie zmuszony dochodzić swoich praw lub bronić interesów w sądzie, jednak ubezpieczyciel nie uczestniczy w rozwiązywaniu sporów prawnych ani nie występuje w sądzie w imieniu ubezpieczonego. Osobie ubezpieczonej przysługuje wybór radcy prawnego lub adwokata, który będzie ją reprezentował - towarzystwo ubezpieczeniowe nie narzuca z czyich usług ubezpieczony ma skorzystać. Mimo to, ubezpieczając się na wypadek potrzeby skorzystania z usług prawniczych, w cenie polisy mamy możliwość otrzymania rekomendowanej listy adwokatów i radców prawnych w ramach określonych specjalizacji, a także skorzystania z nielimitowanych telefonicznych porad prawnych. Możemy poprosić także o potwierdzenie telefonicznej porady prawnej pisemną opinią prawną.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

 • Monika Słupczyńska

IBAN stanowi kod niezbędny do realizacji przelewów zagranicznych. Wiele osób zastanawia się jednak, gdzie go znaleźć i mylnie utożsamia go z numerem SWIFT. Warto wiedzieć, czym...

 • Monika Słupczyńska

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z promieni słonecznych. Jest to ekologiczna i ekonomiczna metoda, dlatego z roku na rok zyskuje...

 • Marek Pawłowski

W trakcie burzy lub innych ekstremalnych warunków pogodowych niesamowicie ważne jest, aby pamiętać o szeregu zasad, dzięki którym będziemy bezpieczni. Jeśli chcesz zadbać o...