ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Ubezpieczenie od odwołania podróży/wakacji

Rezygnacja z opłaconego, zorganizowanego wyjazdu turystycznego czy z biletów lotniczych może być kosztowna i narażać turystów na poważne straty finansowe. Im mniej czasu pozostało do planowanej podróży, tym mniej może nam zwrócić biuro turystyczne czy przewoźnik, o ile rezygnacja nie była spowodowana np. śmiercią bliskiej osoby z rodziny lub współtowarzysza wyjazdu.

Ile kosztuje rezygnacja?

Odwołanie zaplanowanej imprezy turystycznej pociągać może za sobą niebagatelne koszty. Ich wysokość powinna zostać określona w ogólnych warunkach uczestnictwa, jakie biuro podróży wydaje do każdej umowy o świadczenie usług turystycznych. Klient zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej. W zależności od tego, na ile dni przed planowanym wyjazdem lub wylotem takie pismo trafi do touroperatora, klient otrzyma zwrot pewnej części wpłaconej kwoty. Przykładowo w biurze Itaka, rezygnacja  kosztuje:

 • do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 200 PLN/os.,
 • od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20 proc. ceny imprezy,
 • od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30 proc. ceny imprezy,
 • od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50 proc. ceny imprezy,
 • od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70 proc. ceny imprezy,
 • od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80 proc. ceny imprezy,
 • na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej – do 90 proc. ceny imprezy.

Ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu przydaje się zawsze, jeśli dużo wydaliśmy na zakup wycieczki, np. 10 tys. zł za tygodniowy pobyt w Kenii z rodziną.

Ubezpieczenie w ofercie biura podróży lub przewoźnika

Często już na etapie rezerwacji wyjazdu turystycznego czy biletu lotniczego można wykupić standardowe ubezpieczenie od rezygnacji z podróży. Nie jest ono drogie, ale też i ochrona zagwarantowana w polisie ma niewielki zakres. Najtańsze ubezpieczenie będzie ograniczało się do zwrotu przez ubezpieczyciela pieniędzy za poniesione koszty tylko wtedy, gdy wystąpi jedna z sytuacji:

 • śmierć, nagłe, poważne zachorowanie albo nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • szkoda w mieniu ubezpieczonego lub jego bliskich, wynikająca z kradzieży, rozboju lub włamania,
 • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy klienta lub osoby mu bliskiej, na dzień rozpoczęcia lub na okres trwania imprezy zagranicznej, ale ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli w momencie wykupywania polisy klient lub osoba bliska była bezrobotna,
 • zwolnienie z pracy z winy pracodawcy, o ile ubezpieczony był zatrudniony na podstawie bezterminowej umowy o pracę.

Wypłata świadczenia z ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu turystycznego będzie miała miejsce wyłącznie wówczas, gdy klient przedstawi komplet dokumentów firmie ubezpieczeniowej, w tym dokumentację medyczną, zaświadczenie z policji albo z administracji.

Czy wiesz, że?...

Podstawowa polisa od rezygnacji z imprezy turystycznej nie będzie uwzględniała ciąży i wszelkich jej konsekwencji. Ubezpieczyciel w przypadku rezygnacji z wyjazdu w takiej sytuacji nie wypłaci odszkodowania.

Uwaga!

Wykupując ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej sprawdźmy, czy ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie zaostrzenia się chorób przewlekłych. Może się zdarzyć, że ochrona zostanie ograniczona do przypadków nagłego zachorowania i wypadków niebędących następstwem wcześniejszych chorób i nie wynikających ze stanu zdrowia turystów sprzed wykupu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie all risk

Można zdecydować się na wybór znacznie szerszej ochrony ubezpieczeniowej od rezygnacji z wyjazdu, korzystając z oferty polisy all risk. Jest to ubezpieczenie gwarantujące zwrot kosztów wyjazdy z każdego możliwego do udokumentowania powodu. Taka polisa kosztuje zwykle około 10 proc. wartości wycieczki czy biletu lotniczego.

Czy wiesz, że?...

W większości przypadków ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu można wykupić nie później niż do 3 dni od momentu zakupu wycieczki, rezerwacji biletów i noclegów.

Expert Compero Expert Compero

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również