ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie od wybuchu gazu – co chroni i kiedy warto kupić?

Instalacje gazowe są popularne wśród właścicieli nieruchomości, chociaż ich montaż wiąże się z ryzykiem. Jak zabezpieczyć się przed wybuchem gazu? Systematyczne przeglądy, zainstalowanie czujników gazu i dobre ubezpieczenie nieruchomości od wybuchu gazu zwiększają poczucie bezpieczeństwa.

 

Czym jest wybuch gazu według ubezpieczycieli?

W OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) firmy ubezpieczeniowe nie posługują się zwrotem „wybuch gazu”. W słownikach pojęć znajdują się za to terminy „wybuch” lub „eksplozja”. Jeżeli dojdzie do wybuchu gazu, ubezpieczyciele zakwalifikują to zdarzenie właśnie jako wybuch lub eksplozję.

Jeżeli szukasz ubezpieczenia nieruchomości wyłącznie od wybuchu gazu, to takiego produktu nie znajdziesz w ofercie ubezpieczycieli. Będziesz musiał skorzystać z polisy mieszkaniowej o szerszym zakresie – zyskasz wówczas ochronę nie tylko na wypadek eksplozji gazu, ale również pożaru czy innych zdarzeń losowych.

Przykład: W OWU Warty definicja wybuchu brzmi następująco: Gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołana dążnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników – obowiązuje warunek – aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, a także eksplozję materiałów wybuchowych (np. podłożenie bomby, wybuch niewypału, materiałów pirotechnicznych).

Jak ubezpieczenie chroni w razie wybuchu gazu?

Polisa mieszkaniowa gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie zaistnienia jednego ze zdarzeń ujętych w umowie ubezpieczeniowej. Aby zapewnić sobie pomoc na wypadek wybuchu gazu, możesz zdecydować się na:

  • ubezpieczenie domu w wariancie podstawowym – ochroną obejmowane są mury (elementy konstrukcyjne nieruchomości) i elementy stałe na wypadek m.in. wybuchu, powodzi czy pożaru,
  • ubezpieczenie domu w wariancie rozszerzonym – ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte również elementy wyposażenia (mienia ruchomego).

W pierwszym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za uszkodzone ściany, dach i fundamenty oraz zamontowane w domu (mieszkaniu) instalacje czy urządzenia sanitarne. Nie otrzymasz jednak odszkodowania za zgromadzone w domu rzeczy, np. sprzęt elektroniczny, biżuterię, ubrania czy sprzęt sportowy.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie od wybuchu gazu?

Ubezpieczenie nieruchomości jest dostępne w ofercie każdej firmy ubezpieczeniowej. Propozycje poszczególnych ubezpieczycieli różnią się jednak umowami dodatkowymi. Jeżeli planujesz rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, zapoznaj się dokładnie z różnicami w ofertach. W ten sposób zakupisz ubezpieczenie, z którego otrzymasz odszkodowanie w razie różnych zdarzeń.

Ubezpieczenie od wybuchu gazu znajdziesz m.in. w firmach: PZU, Allianz, AXA, Aviva, Proama, Benefia, Uniqa, Warta czy Generali. Dostępne produkty ubezpieczeniowe warto porównać również ze względu na cenę. Każda firma ubezpieczeniowa stosuje własne wzory, na podstawie których dokonuje szacowania ryzyka. W praktyce oznacza to, że u każdego ubezpieczyciela otrzymasz inną propozycję cenową.

 

Kiedy ubezpieczenie od wybuchu gazu nie zadziała?

Kupując polisę mieszkaniową, chcesz zapewnić sobie bezpieczeństwo. Czy wiesz jednak, że przez swoje działania możesz zostać pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej? Jeżeli:

  • dopuścisz się rażącego niedbalstwa, np. nie będziesz wykonywał regularnych przeglądów instalacji gazowej,
  • będziesz prowadził prace budowlane bez stosownych pozwoleń, które spowodują wybuch gazu,
  • zatrudnisz do wykonania zmian w instalacji gazowej osoby, które nie będą miały stosownych uprawnień i to one doprowadzą do szkód,

to ubezpieczyciel będzie zwolniony z odpowiedzialności. Inaczej mówiąc, w razie wybuchu gazu nie otrzymasz odszkodowania.

Zapoznaj się z sekcją wyłączeń jeszcze przed zakupem ubezpieczenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej.

 

Czym jest domowy assistance i czemu warto posiadać taką polisę?

Polisa mieszkaniowa, która chroni również od wybuchu gazu, to nie jedyne ubezpieczenie, które warto kupić. Firmy ubezpieczeniowe proponują też liczne rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej. Wśród dostępnych ofert wskazać można m.in. na assistance domowy. Taką polisę proponuje np. PZU. W jej ramach będziesz mógł skorzystać z następujących świadczeń:

  • pomocy specjalisty po awarii instalacji – ubezpieczyciel opłaci interwencję specjalisty, który zdiagnozuje przyczyny awarii,
  • pobytu w hotelu lub mieszkaniu zastępczym – na czas, gdy w domu będą trwać prace,
  • ochrony ocalałego mienia – ubezpieczyciel zapewnia dozór mienia lub przechowanie mienia na czas naprawy.

Szczególnie korzystnie brzmi możliwość skorzystania z pomocy specjalisty, gdy dojdzie do awarii instalacji gazowej. Gdyby ci się to przytrafiło, nie będziesz musiał szukać fachowców na własną rękę – wystarczy telefon na infolinię ubezpieczyciela.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również