ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie samochodu na miesiąc – krótkoterminowa polisa jako zamiennik standardowej

Ubezpieczenie samochodu na miesiąc może się nieco różnić od wersji standardowej. Nie oznacza to wcale, że zakres ochrony ogranicza się do minimum. Taka polisa nie ulega żadnej zmianie warunków wynikających z umowy – zarówno dla zwykłego, jak i krótkoterminowego ubezpieczenia. Jaka jest zatem rozbieżność między jednym a drugim przypadkiem?

Ubezpieczenie samochodu na miesiąc – co to takiego?

Krótkoterminowe OC to forma polisy, zawierana na okres krótszy niż 12 miesięcy. Aktualnie obowiązujące przepisy mówią o możliwości nabycia takiego ubezpieczenia tylko przez daną grupę klientów, gdzie okres trwania umowy nie może być krótszy niż 30 dni lub 3 miesiące. Krótkoterminowe ubezpieczenie swoją ochroną obejmuje dokładnie takie same przypadki oraz zdarzenia, jak zwyczajna polisa OC, wówczas suma gwarancyjna wynosi:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro.

Kto i w jakich przypadkach może skorzystać z ubezpieczenia na miesiąc?

Na dzień dzisiejszy z krótkoterminowego ubezpieczenia mogą skorzystać właściciele tylko i wyłącznie takich pojazdów, jakimi są:

  • pojazdy zarejestrowane czasowo,
  • pojazdy sprowadzone z zagranicy,
  • pojazdy historyczne bądź zabytkowe,
  • pojazdy sprzedawane w komisach,
  • pojazdy wolnobieżne.

Krótkoterminowe ubezpieczenie dla pojazdów zarejestrowanych czasowo

Właściciele pojazdów zarejestrowanych czasowo również mają możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia na miesiąc. Należy jednak pamiętać, że taka polisa obowiązuje przez okres 30 dni, gdzie każdy ponadprogramowy dzień zwłoki z momentem wygaśnięcia umowy uznawany jest jako złamanie norm obowiązujących przepisów, a tym samym brak ważnego OC.

Każdy samochód może zostać zarejestrowany czasowo jedynie na podstawie określonych zamiarów, np. wywóz pojazdu za granicę czy też przemieszczanie się nim w konkretnym celu.

Samochód sprowadzony z zagranicy, a polisa na miesiąc

Każdy sprowadzony z zagranicy pojazd z aktualnym numerem rejestracyjnym musi zostać objęty obowiązkową, w takim przypadku krótkoterminową polisą OC. Zakupu można dokonać jednorazowo, co wiąże się z przymusem przerejestrowania importowanego samochodu w okresie nie dłuższym niż 30 dni.

Ubezpieczenie na miesiąc dla historycznych i zabytkowych środków transportu drogowego

Definicję pojazdu historycznego określa art. 2 pkt 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Streszczając ten zapis można stwierdzić, iż mowa o pojeździe zabytkowym ma miejsce wtedy, gdy został on uznany jako cenny dla historii motoryzacji bądź wpisany do rejestru zabytków. Wiek też ma znaczenie, dlatego taki samochód musi być unikatowy, mając przy tym co najmniej 25 lat lub najzwyczajniej osiągnąć określony termin, czyli minimum 40 lat.

Jak wygląda sytuacja w przypadku krótkoterminowego OC dla komisów?

Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje również właścicieli komisów samochodowych. Dzięki krótkoterminowemu OC tego typu firmy mogą spełnić wszelkie normy prawne wynikające z obowiązkowego ubezpieczenia, zarazem ograniczając wydatki na rzecz polisy.

Ubezpieczenie na 30 dni a pojazdy wolnobieżne

Mianem pojazdów wolnobieżnych można określić poszczególne maszyny rolnicze, leśne oraz budowlane. Prawo o ruchu drogowym art. 2 pkt 34 ustawy stanowi definicję pojazdu wolnobieżnego: „pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego”. Każda krótkoterminowa polisa dla tego typu maszyn obejmuje to samo, co w przypadku zwykłego ubezpieczenia, na przykład dla samochodu osobowego.

Ubezpieczenie samochodu na miesiąc – najważniejsze informacje

Krótkoterminowa polisa OC posiada wiele zalet, ale i również kilka zobowiązań, które są podstawowym elementem podczas podpisywania umowy. Przede wszystkim chodzi o wszystkie dokumenty dotyczące danego pojazdu, czyli dowód rejestracyjny normalny lub tymczasowy oraz nie starsza niż trzy miesiące umowa sprzedaży samochodu.

Co jeszcze warto mieć na uwadze, wykupując taką usługę?

  • Z momentem sprzedaży pojazdu ubezpieczenie krótkoterminowe nie pozostaje przy zbywcy, a przechodzi na kupca z chwilą zawarcia transakcji.
  • Ubezpieczenie na miesiąc nie podlega automatycznej odnowie umowy po jej dacie zakończenia. Ważny jest zakup następnej polisy najlepiej jeszcze zawczasu, przed upływem określonego terminu.
  • Polisa na 30 dni obejmuje także samochody typu anglik, czyli takie, których pozycja kierownicy ma miejsce po prawej stronie pojazdu.

Ile kosztuje ubezpieczenie na miesiąc?

Zakup 30-dniowej polisy będzie się wiązać ze znacznie niższymi kosztami niżeli w stosunku do całorocznego ubezpieczenia. Do obliczania wysokości składki stosuje się taką samą kalkulację, uwzględniając w niej wszystkie parametry danego pojazdu oraz biorąc pod uwagę całą przeszłość kierowcy. Niektóre firmy ubezpieczeniowe cechują się stałym cennikiem, gdzie szacowany koszt takiego OC dla samochodów osobowych oscyluje w granicach 75 zł, natomiast dla samochodów dostawczych może on wynosić około 100 zł.

W przypadku towarzystw ubezpieczeniowych, które nie posiadają ustalonych stawek, wówczas składka obliczana jest przez wykwalifikowanych w tej dziedzinie pracowników, dbających o to, aby do każdego klienta podejść indywidualnie, a następnie przedstawić korzystną dla niego ofertę.

W znalezieniu atrakcyjnej cenowo polisy OC na miesiąc mogą pomóc porównywarki ubezpieczeń, które udostępniane są przez multiagencje zrzeszające kilka lub kilkanaście towarzystw ubezpieczeniowych. Do takich serwisów należy Compero.pl – platforma, w której można znaleźć i porównać najlepsze produkty polskich ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie krótkoterminowe – nieważny dokument lub jego całkowity brak

Każdy dzień zwłoki z zakupem polisy OC wiąże się z coraz to wyższym obciążeniem konta kierowcy o następującą karę grzywny w wysokości:

Nieważne OC lub jego brak

Samochód osobowy

Samochód ciężarowy

Pozostałe pojazdy

do 3 dni

1200 zł

1810 zł

200 zł

od 4 do 14 dni

3010 zł

4520 zł

500 zł

powyżej 14 dni

6020 zł

9030 zł

1000 zł

 

Ubezpieczenie na miesiąc – wyjazd za granicę

Podczas wyjazdu poza terytorium danego kraju należy brać pod uwagę przepisy ustanowione w państwie będącym finalnym miejscem podróży. Niektóre z nich wymagają na granicy okazania Zielonej Karty, która jest niczym innym, jak potwierdzeniem ważnego OC pojazdu. W przypadku braku Zielonej Karty konieczny jest zakup ubezpieczenia granicznego na określony przez kierowcę okres pobytu. Taka polisa obejmuje swoją ochroną to samo, co chociażby krótkoterminowa odpowiedzialność cywilna.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również