ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie studenta – zasady zgłoszenia do ubezpieczenia NFZ i NNW

Rozpoczynasz studia i zastanawiasz się, czy jako student będziesz ubezpieczony i będziesz mógł korzystać ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez NFZ? Odpowiedź jest twierdząca, ale musisz dopełnić formalności. Dowiedz się, co musisz zrobić, aby jako student posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie studentów – czy student jest ubezpieczony?

Ubezpieczenie zdrowotne studenci mogą zapewnić sobie na kilka sposobów: posiadając własny tytuł do ubezpieczenia, wykorzystując możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia przez rodziców (dziadków) lub zgłaszając się do ubezpieczenia przez uczelnię. W niektórych przypadkach nie obejdzie się bez złożenia wniosku.

Ubezpieczenie studenta przez pracodawcę

Jeżeli jednocześnie uczysz się i jesteś zatrudniony na umowę o pracę, to do ubezpieczenia zdrowotnego powinien zgłosić cię twój pracodawca. Jesteś aktywny zawodowo, ale zamiast pracować na etat, otworzyłeś własna działalność gospodarczą? W tej sytuacji musisz samodzielnie (lub przez pełnomocnika – np. księgową) złożyć do ZUS-u wypełniony formularz.

Uwaga! Powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli z pracodawcą podpisałeś umowę zlecenia.

Czy student zaoczny jest ubezpieczony?Z reguły studenci zaoczni łączą naukę z pracą. Jeżeli praca odbywa się na podstawie umowy o pracę i pracodawca dokona zgłoszenia, to student będzie ubezpieczony.

Jeżeli zostało ci przyznane prawo do renty, to jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS.

Zgłoszenie studenta do ubezpieczenia jako członka rodziny

W czasie studiów masz zamiar skoncentrować się wyłącznie na nauce? W tej sytuacji nie będziesz miał własnego tytułu do ubezpieczenia, ale możesz zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Warunek jest jeden – Twój rodzic musi podlegać ubezpieczeniu, czyli np. pracować lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jeżeli Twoi rodzice nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, na tej samej zasadzie do ubezpieczenia może cię zgłosić jeden z dziadków – np. ten, który pobiera świadczenie emerytalno-rentowe.

Masz wątpliwości, czy zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego? Możesz to potwierdzić bez wychodzenia z domu – aby znaleźć informację o ubezpieczeniu, zaloguj się na indywidualne Internetowe Konto Pacjenta.

Ubezpieczenie studentów przez uczelnie

W niektórych sytuacjach możliwe jest też ubezpieczenie studentów przez uczelnię. Jeżeli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia i nie możesz zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny, to do ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić cię uczelnia.

Czy uczelnia ma obowiązek ubezpieczyć studenta? Odbywa się to wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości, powinieneś skontaktować się z pracownikami dziekanatu, od których otrzymasz wzór wniosku.

Jeżeli w czasie studiów doszło do zawarcia związku małżeńskiego, to do ubezpieczenia zdrowotnego może cię zgłosić twój małżonek – w sytuacji, gdy będzie on miał tytuł do ubezpieczenia, np. wynikający z pracy.

Kiedy student traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego?

Może się zdarzyć, że w trakcie studiów twoje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego wygaśnie. Kiedy student traci ubezpieczenie zdrowotne? Ma to miejsce w przypadku:

  • skreślenia z listy studentów lub porzucenia studiów – między 18. a 26. rokiem życia,
  • nabycia własnego tytułu do ubezpieczenia – taka sytuacja ma miejsce w przypadku podpisania umowy o pracę,
  • ukończenia 26. roku życia – w przypadku kontynuacji nauki (również na studiach doktoranckich) istnieje możliwość złożenia wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.

Jeżeli do ubezpieczenia zdrowotnego zostałeś zgłoszony jako członek rodziny, to pamiętaj, że stracisz ubezpieczenie zdrowotne, gdy zgłaszający cię członek rodziny zmieni pracodawcę (firmę). Wówczas konieczne będzie ponowne zgłoszenie cię do ubezpieczenia.

Kiedy kończy się ubezpieczenie zdrowotne studenta? Po ukończeniu studiów możesz korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego przez okres czterech miesięcy.

Co zapewnia ubezpieczenie NNW studentów?

Od ubezpieczenia zdrowotnego należy odróżnić ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). To dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenie, z którego możesz skorzystać jako student.

Ubezpieczenie NNW studentów zapewnia ubezpieczonemu świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku. Otrzymane pieniądze będziesz mógł przeznaczyć m.in. na:

  • sfinansowanie rehabilitacji,
  • zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
  • zakup niezbędnych leków.

Jeżeli chcesz skorzystać z ubezpieczenia NNW, to możesz je kupić na uczelni (większość z nich współpracuje z konkretną firmą ubezpieczeniową) lub we własnym zakresie. W drugim przypadku nie jesteś uzależniony od oferty jednego ubezpieczyciela, możesz też skorzystać z produktów dodatkowych i w ten sposób zapewnić sobie dodatkowe środki, gdyby okazało się, że po wypadku nie będziesz w stanie kontynuować nauki i pracy.

Ubezpieczenia NNW dla studentów nie są drogie – składki zaczynają się od ok. 30 zł za rok akademicki (okres od 1 października do 30 września).

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również