ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie studenta zaocznego: co trzeba o nim wiedzieć?

Z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ mogą korzystać wszyscy studenci na jednakowych zasadach - niezależnie od tego, czy uczą się dziennie, czy zaocznie. Nie wystarczy jednak sam fakt podjęcia nauki na uczelni wyższej, by zagwarantować sobie dostęp do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Potrzebne jest dopełnienie kilku formalności.

Jak nabyć prawo do ubezpieczenia NFZ na studiach zaocznych?

Prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej mają osoby, które posiadają własne ubezpieczenie (wynikające np. z zatrudnienia na umowę o pracę) lub zostały zgłoszone do ubezpieczenia np. przez rodzica lub uczelnię.

Jeśli Twoi rodzice lub opiekunowie prawni posiadają ubezpieczenie NFZ, powinni zgłosić Cię jako członka rodziny. Wystarczy, że zrobi to jeden z Twoich opiekunów, choć w najlepiej, jeśli dokonają tego oboje. Wówczas ograniczysz ryzyko utraty prawa do świadczeń, w przypadku gdy np. ubezpieczenie jednego z rodziców wygaśnie po utracie pracy.

Jeśli Twoi rodzice nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, możesz skorzystać z ubezpieczenia dziadków. Gdy obie opcje w Twoim przypadku nie wchodzą w grę, powinieneś zgłosić to uczelni, która przejmie na siebie obowiązek ubezpieczenia Ciebie.

Osoby aktywne zawodowo są zgłaszane do ubezpieczenia przez pracodawców. Obowiązek ten funkcjonuje w przypadku umów o pracę, ale nie w przypadku umów zleceń, jeśli wykonują je studenci do 26 roku życia.

Ograniczenia wiekowe

Z ubezpieczenia członka rodziny możesz korzystać przez cały okres trwania nauki do ukończenia 26 roku życia. Wyjątkiem są osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby, które korzystają z ubezpieczenia małżonka. Ich nie dotyczy limit wiekowy.

Jeśli przekroczyłeś wiek 26 lat i nie jesteś ubezpieczony z innego tytułu, ubezpieczać Cię nadal może uczelnia. Dotyczy to także doktorantów.

Kiedy ubezpieczenie studenckie wygasa?

Prawo do ubezpieczenia NFZ utracisz w przypadkach:

  • ukończenia 26 roku życia (wyjątki opisane powyżej),
  • zakończenia nauki (w tym skreślenia z listy studentów wskutek rezygnacji ze studiów),
  • uzyskania innego tytułu do ubezpieczenia (np. zatrudnienia na umowę o pracę),
  • wygaśnięcia praw do ubezpieczenia rodziców lub opiekunów prawnych, jeśli student był przez nich zgłoszony jako członek rodziny.

Osoby, które ukończyły szkołę lub zaprzestały kontynuowania studiów mogą korzystać z bezpłatnej opieki NFZ jeszcze przez 4 miesiące od ustania nauki. Od 1 stycznia 2015 r. ten "okres ochronny" dotyczy także doktorantów, którzy zakończyli pobieranie nauki lub zostali skreśleni z listy doktorantów.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również